Tratat de psihologie sociala

Tratat de psihologie sociala
Preț: 159,00 lei
Disponibilitate: în stoc furnizor - stoc 1
ISBN: 978-606-719-296-4
Editura:
Anul publicării: 2015
Pagini: 1032

DESCRIERE

Tratat de psihologie sociala - Dumitru Cristea …intemeietor al Institutului Superior de Informaţii, primul rector al acestei unităţi de elită a învăţământului românesc, director adjunct al Serviciului Român de Informaţii timp de peste patru ani, profesorul univ. dr. Dumitru Cristea este incontestabil unul dintre cei mai redutabili specialişti în domeniul psihologiei sociale aplicate. Adăugând la seria volumelor şi studiilor publicate până în prezent acest impresionant „Tratat de psihologie socială", profesorul Dumitru Cristea marchează într-un mod semnificativ bibliografia aferentă acestui domeniu al cunoaşterii ştiinţifice. Acad. Alexandru Surdu Psihologia socială este una dintre cele mai fascinante ştiinţe ale acestui început de mileniu. Chiar dacă nu este încă o „maşină de fabricat zei", statut la care fără îndoială aspiră, este în mod cert un foarte eficient instrument de cunoaştere şi perfecţionare a personalităţii şi a vieţii sociale. Prof. univ. dr. Dumitru Cristea CUPRINS: Capitolul 1. Psihologia socială şi societatea 1. 1. Generalităţi privind problematica psihologiei sociale Introducere Obiectul şi problematica psihologiei sociale Evoluţia istorică a psihologiei sociale 1. 2. Psihologia socială în sistemul ştiinţelor despre om Relaţiile psihologiei sociale cu alte discipline umaniste Constituirea sistemului ştiinţelor despre om 1. 3. Teorie şi metodă în psihologia socială Teoria şi funcţiile sale Metoda în cercetarea ştiinţifică Cercetarea operaţională în ştiinţele sociale 1. 4. Principalele orientări teoretice în psihologia socială Behaviorismul Teoriile cognitive Teoriile fenomenologice Teoriile simbolice Teoriile sistemic‑structuraliste Teoriile psihanalitice Teoriile sociometrice Teoriile schimbului social Dialectica în calitate de teorie generală a existenţei Noi orientări teoretice contemporane Capitolul 2. Realitatea socială 2. 1. Realitatea socială — mediul existenţei umane Distincţii conceptuale Relaţia natură-societate-cultură 2. 2. Construirea şi cunoaşterea realităţii sociale Realitatea socială — între determinaţii obiective şi construct mental Percepţia realităţii fizice şi a realităţii sociale 2. 3. Reprezentările sociale Definirea, caracterizarea şi clasificarea reprezentărilor sociale Funcţiile reprezentărilor sociale Structura şi dinamica reprezentărilor sociale 2. 4. Procesele şi factorii care mediază construirea realităţii sociale Factori de personalitate Procese psihoindividuale şi psihosociale Schemele cognitive şi operaţionale în cadrul percepţiei sociale Structuri cognitive generice Operatori socioculturali care mediază construirea realităţii Factori istorici care intervin în procesul construirii realităţii 2. 5. Erori intervenite în procesul construirii realităţii sociale Fabricarea evenimentelor Percepţia automată a evenimentelor Gândirea iluzorie 2. 6. Modalităţi de corecţie în procesul construirii realităţii Disonanţa cognitivă Negocierea socială a realităţii Consensul social Efectul corectiv al practicii 2. 7. Realitatea socială ca sistem Structura generală a realităţii sociale Relaţiile structurale şi funcţionale dintre subsistemele sociale Capitolul 3. Persoana 3. 1. Personalitatea umană din perspectivă psihosocială Distincţii conceptuale Principalele teorii şi modele privind personalitatea Profilul psihosocial al persoanei Formarea şi evoluţia personalităţii 3. 2. Persoana, Eul şi imaginea de sine Eul în structura personalităţii Eul, sinele, imaginea de sine şi stima de sine Formarea şi evoluţia Eului şi a imaginii de sine Monitorizarea de sine şi prezentarea de sine Mecanisme de apărare ale Eului Procese psihosociale implicate în formarea imaginii de sine Mecanisme psihosociale de automenţinere a imaginii de sine Eul şi înţelegerea emoţiilor 3. 3. Nivelul de aspiraţie în activitatea persoanei Aspectul dinamic al persoanei: evaluarea şi realizarea de sine Nivelul de aspiraţie şi reuşita socială 3. 4. Statutul şi rolul social în dinamica persoanei Delimitări conceptuale Niveluri de analiză a rolurilor Conflictele de rol 3. 5. Identitatea socială a persoanei Definirea conceptului de identitate socială Teorii privind identitatea socială Principalele dimensiuni ale identităţii sociale Disfuncţionalităţi apărute la nivelul identităţii sociale Capitolul 4. Relaţiile interpersonale 4. 1. Generalităţi privind relaţiile sociale şi psihosociale Relaţiile interpersonale — formă principală a relaţiilor sociale Structura şi dinamica relaţiilor interpersonale Teorii generale vizând relaţiile interpersonale 4. 2. Relaţiile de intercunoaştere Caracteristicile generale ale cunoaşterii interpersonale Structura activităţii de cunoaştere interpersonală Procese cognitive specifice implicate în cunoaşterea interpersonală Surse ale unor erori în formarea impresiilor interpersonale 4. 3. Relaţiile socioafective Caracterizare generală a relaţiilor preferenţiale Teorii privind natura relaţiilor afective Factorii care condiţionează formarea relaţiilor preferenţiale Profunzimea relaţiilor afective Singurătatea ca fenomen psihosocial Capitolul 5. Relaţiile de comunicare şi influenţă 5. 1. Comunicarea interpersonală Definirea şi caracterizarea activităţii de comunicare Teorii generale vizând comunicarea 5. 2. Factorii implicaţi în procesul comunicării Dimensiuni psihosociale ale personalităţii implicate în procesul de comunicare‑influenţă Factorii psihosociali Factorii socioculturali şi ideologici Factori contextuali Factori ce ţin de coduri şi de mesaje Caracteristicile canalului de comunicare 5. 3. Limbaj şi comunicare 5. 4. Formele comunicării interpersonale 5. 5. Analiza tranzacţională a comunicării 5. 6. Factorii perturbatori ai comunicării 5. 7. Strategii de optimizare a comunicării interpersonale Capitolul 6. Influenţa socială 6. 1. Influenţă, atitudini şi comportament Definirea şi caracterizarea relaţiilor de influenţă Relaţia dintre influenţă, atitudini şi comportament Aspecte teoretice privind influenţa psihosocială Clasificarea formelor de influenţă Analiza structurii situaţiei de influenţă Mecanismele psihosociale implicate în realizarea influenţei Factori psihoindividuali şi psihosociali implicaţi în realizarea influenţei 6. 2. Principalele forme ale influenţei psihosociale Persuasiune şi comunicare Manipularea ca formă de influenţă în cadrul relaţiilor sociale Influenţa minorităţilor 6. 3. Efectele influenţei psihosociale Uniformitate, conformism şi supunere socială Putere, autoritate şi influenţă socială Rezistenţa la influenţă Capitolul 7. Relaţiile funcţionale 7. 1. Relaţiile interpersonale în cadrul activităţilor sociale Definirea şi caracterizarea relaţiilor funcţionale Clasificarea relaţiilor funcţionale 7. 2. Structura şi dinamica relaţiilor funcţionale Factorii implicaţi în desfăşurarea relaţiilor funcţionale Dinamica generală a relaţiilor funcţionale 7. 3. Negocierea ca formă a relaţiilor funcţionale Definirea şi caracterizarea relaţiilor de negociere Structura şi dinamica relaţiilor de negociere 7. 4. Optimizarea relaţiilor funcţionale Capitolul 8. Microgrupurile sociale 8. 1. Problematica generală a structurilor şi grupurilor sociale 8. 2. Microgrupurile din perspectivă psihosocială Definiţie, caracterizare generală, clasificare Orientări teoretice şi modele vizând microgrupurile sociale Dimensiunile psihosociale ale microgrupurilor Dinamica şi funcţiile psihosociale ale microgrupurilor 8. 3. Structuri şi procese psihosociale de grup Structura socioafectivă a grupului Structura şi procesele de comunicare în cadrul microgrupurilor Structura autorităţii şi procesele de influenţă în cadrul microgrupurilor Structura axiologic‑normativă Structura motivaţional‑atitudinală Structura sarcinii şi procesele de coacţiune 8. 4. Fenomene psihosociale de grup Coeziune, conformism şi deviaţionism Leadershipul şi fenomenele aferente conducerii Conflictualitatea de grup Climatul psihosocial de grup Dezindividualizarea Cultura de grup Inconştientul şi imaginarul de grup 8. 5. Performanţa grupului Definirea, caracterizarea şi evaluarea performanţei Fenomenele aferente influenţei grupului asupra performanţelor sale Strategii de optimizare a performanţelor microgrupurilor sociale 8. 6. Caracteristicile principalelor tipuri de microgrupuri sociale Microgrupurile naturale Microgrupurile artificiale 8. 7. Dinamica grupului ca instrument de acţiune psihosocială Generalităţi privind conceptul de „dinamică a grupului" Principalele direcţii de intervenţie în cadrul microgrupurilor Capitolul 9. Organizaţiile 9. 1. Organizaţiile ca sisteme psihosociale Omul şi comportamentul organizaţional Definirea şi caracterizarea generală a organizaţiilor Clasificarea organizaţiilor Concepţii teoretice privind natura organizaţiilor Dimensiunile fundamentale ale organizaţiilor 9. 2. Structura şi funcţiile organizaţiilor Analiza structural‑funcţională a organizaţiilor Caracteristicile structurale ale organizaţiilor Funcţiile psihosociale ale organizaţiilor 9. 3. Dinamica organizaţională Aspecte generale ale dinamicii organizaţionale Procesele psihosociale implicate în dinamica organizaţională 9. 4. Conducerea organizaţiilor Definirea şi caracterizarea generală a conducerii Funcţiile conducerii Decizia în activitatea de conducere Stilul organizaţional de conducere 9. 5. Resursele umane ale organizaţiilor Aspecte conceptuale privind problematica resurselor umane Activitatea de asigurare şi gestionare a resurselor umane Cariera profesională 9. 6. Fenomene psihosociale specifice organizaţiilor Stresul organizaţional şi oboseala psihofizică Conflictele organizaţionale şi mobbingul Satisfacţia profesională şi psihosocială Climatul organizaţional şi moralul personalului Cultura organizaţională 9. 7. Performanţa organizaţională Definirea şi caracterizarea noţiunii de performanţă organizaţională Evaluarea performanţei organizaţionale 9. 8. Intervenţie şi schimbare organizaţională Definirea şi caracterizarea conceptelor de bază Principalele direcţii ale intervenţiei şi schimbării organizaţionale Strategii de intervenţie şi de optimizare a proceselor psihosociale Rezistenţa la schimbare 9. 9. Direcţii actuale de evoluţie a sistemelor organizaţionale Capitolul 10. Mulţimile şi fenomenele de mulţime 10. 1. Generalităţi privind mulţimile sociale Delimitări conceptuale Clasificarea şi caracterizarea generală a mulţimilor Mulţimile în societatea contemporană 10. 2. Principiile de bază ale psihologiei mulţimilor Caracteristicile psihologice ale mulţimilor Dinamica mulţimilor Liderii şi conducerea mulţimilor 10. 3. Psihosociologia comunităţilor Obiectul şi problematica psihologiei comunităţii Conceptele şi principiile de bază ale psihologiei comunităţii Domenii de aplicare a psihologiei comunităţii 10. 4. Opinia publică Definirea şi caracterizarea generală a opiniei publice Structura şi dinamica opiniei publice 10. 5. Comunicarea de masă ca fenomen psihosocial Definiţie şi caracterizare generală Comunicarea de masă şi opinia publică Principalele forme particulare ale comunicării de masă Manipularea opiniei publice 10. 6. Evaluarea opiniei publice: sondajele de opinie Definiţie, caracterizare generală şi funcţii psihosociale Exigenţe specifice de efectuare a sondajelor de opinie Capitolul 11. Socialitate şi conduite sociale 11. 1. Noţiuni generale 11. 2. Conduitele aferente coezivităţii sociale Comportamentele prosociale Comportamentele cosociale Comportamentele antisociale 11. 3. Conduita morală Cadrul conceptual aferent problematicii conduitelor morale Procese psihosociale implicate în formarea conduitei morale 11. 4. Familia şi conduita familială Definirea şi caracterizarea familiei ca microgrup social Clasificarea şi formele familiei Funcţiile familiei Procese psihosociale în cadrul familiei Evoluţii actuale vizând familia 11. 5. Conduita intersexuală Fundamentele psihosociale ale conduitei sexuale Asimetria rolurilor de sex Dinamica vieţii sexuale în ontogeneză Conduite sexuale aberante Evoluţii actuale ale relaţiilor de cuplu 11. 6. Conduita religioasă Fundamentele psihosociale ale fenomenelor religioase Determinaţii psihoindividuale ale conduitelor religioase Principalele confesiuni şi secte religioase 11. 7. Conduita economică Principalele forme ale comportamentelor economice Conduita de consum 11. 8. Conduita estetică Forme ale conduitei estetice Moda ca fenomen psihosocial 11. 9. Conduita politică Consideraţii generale şi delimitări conceptuale Forme de manifestare a conduitei politice Comunicarea politică 11. 10. Alte forme ale conduitelor sociale Capitolul 12. Relaţia dintre mediul natural şi cel psihosocial 12. 1. Mediul psihosocial şi sănătatea Conceptul de sănătate din perspectivă psihosocială Factori psihici, psihosociali şi socioculturali cu valenţe patogene Categorii psihopatologice ale vieţii sociale Optimizarea relaţiei mediu psihosocial–sănătate 12. 2. Psihosociologia habitatului Dimensiunile psihosociale ale mediului Fenomenele negative ale inadecvării omului la mediu Optimizarea ambianţei sociale şi a raportului om–natură Bibliografie selectivă

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0300 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.