Trairea mistica a liturghiei

Trairea mistica a liturghiei
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil - stoc 0
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 390

DESCRIERE

Trairea mistica a liturghiei - Ghelasie Gheorghe …impărtăşirea dumnezeiască este cea mai mare taină a existenţei, unirea „într-un singur Trup” a lui Dumnezeu cu creaţia Sa, şi a tuturor celor create întreolaltă în iubirea Sfintei Treimi. O unire cu Hristos „doar în spirit” sau simbolică este insuficientă, pentru că trupul are însăşi taina condiţiei euharistice a creaţiei, şi împărtăşirea cu Trupul lui Hristos constituie actualizarea liturgică esenţială a acestei condiţii. Pe de altă parte, plecând de la temelia prefacerii Dumnezeieşti, trăirea mistică a Liturghiei nu se reduce la o participare formală la slujba săvârşită în biserică. După cum arată, în mod de Dumnezeu insuflat, Părintele Ghelasie, Taina Liturghiei se cere prelungită mistic ca rod al Pomului Vieţii. Altfel spus, ca mod filial de a trăi cu şi în Hristos în „eshatologia inaugurată” de Învierea Domnului, în toate împrejurările vieţii şi creativităţii omeneşti. La Părintele Ghelasie, isihasmul nu este redus la o metodă, nici nu e rezervat unei categorii de iniţiaţi, ci apare în toată relevanţa sa ca mod esenţial al vieţii creştine. ………………………………… …cunoscut ca un curent mistic al Ortodoxiei Creştine, Isihasmul este Mistica Păcii Interioare (isihie, linişte), a „liniştirii" Mentalului prin „ocolirea" lui. Apărut în cunoscuta dispută palamită dintre Sfântul Grigorie Palama şi catolicul Varlaam de Calabria, el se configurează ca Principala Mistică a Creştinismului ce are ca esenţă cunoscuta rugăciune: „Doamne Isuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!", cunoscută şi sub numele de „Rugăciunea inimii". Ca orice Mistică, este însoţită de o Teologie şi o Metafizică specifică, împreună cu care creează un sistem existenţial şi de cunoaştere „complet", dar care până acum, din păcate, era ascuns, dacă nu chiar necunoscut pentru cei mai mulţi dintre noi. Căci dacă despre Teologia sau Metafizica Creştină se mai găsea câte ceva, despre Mistica Creştină, practic, nimic. Astfel, cele patru lucrări ale Părintelui Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui isihast", „Iscusinţa trăirii Isihaste", „Nevoile isihaste" şi „Urcuşul isihast", urmate inspirat de lucrarea „Medicina isihastă", au darul de a sparge gheaţa în această direcţie, mai ales acum când se simte efectiv nevoia „umplerii unui gol" spiritual pe care mulţi îl simţim din ce în ce mai acut când o serie de mistici, care mai de care „purificatoare", apar ca „ciupercile după ploaie". într-adevăr, pe fondul ancestral al unui Creştinism autentic, poporul nostru avea nevoie de o mistică proprie Acestuia. Să ne oprim însă puţin aici şi să clarificăm lucrurile; nu dorim să negăm sau să punem în inferioritate celelalte mistici, majoritatea, dacă nu chiar toate necreştine, ci să facem nişte precizări pe care noi le considerăm absolut necesare: - fiecare om poate „urca", mai rapid şi fară prea multe pericole, pe „drumul" pe care îl ştie sau a cărui „hartă" o are; astfel, indiferent de formaţia noastră intelectuală, trebuie să recunoaştem că suntem un popor creştin prin excelenţa sa şi că, în acord cu preceptele psihologiei moderne, în special ale celei abisale, avem în „memoriile noastre ancestrale, latente", „germenele Hristic", ceea ce ne dă „uşurinţa" Urcuşului Creştin, evident corect cunoscut şi curăţit de neghina unor teorii pseudocreştine sau pseudoştiinţifice; - toate misticile au ceva comun: Trăirea Adevărului, nu aşa-zisa „cunoaştere" a lui, care dacă suntem sinceri cu noi înşine, nu e decât o memorare cât de cât logică, bazată pe comparaţia cu nişte „răspunsuri standard", gata „preparate", grefate în majoritatea lor pe logica aristotelică. Să nu se înţeleagă că am dori să negăm această logică atât de caracteristică „occidentului", ci doar să precizăm că ea este valabilă în special la nivelul Minte-Intelect-Raţiuni, deci undeva în Superficialul Fiinţei noastre, acolo unde „se proiectează" informaţional Realităţile interioare. Altfel spus, să nu facem confuzii între Realitatea în Sine şi Modelele Teoretice, care surprind incomplet Această Realitate. Dar, pentru ca o Mistică să nu „rătăcească", este nevoie (cel puţin la „început") de un Suport Solid, bazat pe Revelaţia directă şi Experienţa pură a unor Sfinţi Trăitori. Aşadar, să avem grijă ce Mistică alegem, căci s-ar putea să nu ducă la aceeaşi „Destinaţie"... - Mistica Creştină, Creştinismul în esenţă, se bucură de o Unicitate incontestabilă... întruparea Reală a Adevărului, a Cuvântului Pur în Creaţie, dovada directă şi de necontestat că Firea Umană este Divino-Umană. - Mai mult, facem precizarea că Scopul Misticii Creştine, Isihasmul, nu este Purificarea Totală ca final (vezi Nirvana budistă), ci realmente Dialog Transcendental cu Creatorul ca Tată, nu ca Demiurg-Arhitect al Creaţiei. - In consecinţă, Isihasmul nu neagă experienţele misticilor necreştine, care au Realitatea lor incontestabilă, ci face precizarea Clară că Acea Lumină Pură-Pace-Absolut Transcendental nu este decât Propriul Suflet în Autocontemplaţie, deci un Adevăr încă Mărginit, Normalul, Firescul fiind Comuniune-Dialog concomitent între Sufletul Creat şi Dumnezeu şi Sufletul Creat şi Creaţie (Creaţie ca Familie din care face parte). Cu aceste scurte repere văzute de noi (printre altele, evident) în aceste lucrări inedite, am dorit să facem câteva precizări cu privire la „forma" în care „Esenţa-Realitatea Isihastă" a fost reprezentată de autorul cărţilor menţionate. CUPRINS: Ritualul Liturghiei Hristice Prefaţă la ediţia I-a 1. Duhul Filocalic 2. Cele trei isihii ale Isihasmului Filocalic 3. Isihasmul minţii-înţelepciunii de creaţie 4. Isihasm, Altar şi Biserică în trăire proprie 5. Dar-Liturghie în Sine 6. Jertfa, Liturghia învierii din „antiiubirea păcatului-căderii Creaţiei” 7. Jertfa Iubirii-Logosului Naşte Creaţia 8. Esenţa Liturghiei este Însuşi Chipul Trifiinţialităţii Fiinţei în Sine 9. Chipurile Liturgice ale Preoţiei şi Bisericii 10. Chipurile Liturgice 11. Arhetipul Preoţiei Logosului Dumnezeiesc, Originea Chipurilor Liturghiei de Creaţie 12. Chipul Jertfei ca Chip al Perfecţiunii de Creaţie 13. OM, TAINA CHIPULUI FIULUI LUI DUMNEZEU 14. Creaţia ca Asemănare de CHIP al CHIPULUI FIULUI LUI DUMNEZEU 15. CHIP de Taină Necreată în Chip de Taină Creată 16. Arhetipurile Liturghiei Creaţiei 17. Fiecare Creaţie este o Liturghie a Jertfei Hristice 18. Fiecare Creaţie este un Chip Asemănare de CHIP LOGOS FIUL 19. Ritualul Liturgic, Actualizarea Chipurilor Liturgice 20. Chipul Liturgic al Maicii Domnului 21. Cele Trei Liturghii 22. Chipurile Liturgice ale Bisericii 23. Altar şi Biserică în Unire şi Nedespărţire, ca Altar şi Biserică COSMICĂ 24. ISIHASM, RITUALUL LITURGHIEI HRISTICE II ISIHASM. TRĂIREA MISTICĂ A LITURGHIEI A. ISIHASM, MISTICA LITURGHIEI HRISTICE 1. Isihasmul – Prelungire necontenită de Liturghie Hristică 2.Început de Limbaj Liturgic Creştin 3. LITURGHIA este IUBIREA RELIGIOASĂ 4. LITURGHIA este însăşi PERSOANA CHIP al FIULUI LUI DUMNEZEU 5. LITURGHIA este Mistica Teologiei ICOANEI Hristice 6. Chipul Icoană al Lui Hristos este EUHARISTIA LITURGHIEI 7. Creaţia este LITURGHIA FIULUI LUI DUMNEZEU 8. CHIPURILE Vieţii Dumnezeieşti prin LITURGHIE se Revarsă în Chipuri de Creaţie 9. CHIPUL de Dumnezu-PREOŢIE şi Chipul de Creaţie-Biserică... 122 10. Fără RITUAL şi LITURGHIE nu este Viaţă 11. LITURGHIA în sine este DAR şi DĂRUIRE 12. LITURGHIA este Taina PERSOANEI HRISTICE în Coborârea Harică 13. Zilele Creaţiei sunt zile LITURGICE 14. Timp-Vreme-Calendar ca Liturghisiri de Creaţie 15. LUMINA NE CREATĂ este LITURGHIA-PREOŢIA şi Lumina Creată este Biserica-Liturghisirea 16. IPOSTASURILE sunt LITURGHISIREA CHIPULUI 17. ENIPOSTAZlEREA-EUHARISTIA LITURGHIEI HRISTICE 18. JERTFA este LITURGHIA ÎNVIERII 19. PERSOANA HRISTICĂ este LITURGHIA JERTFEI IUBIRII 20. Configuraţia CHIPURILOR LITURGICE, HRISTOS-PREOŢIE şi Biserică-Maica Domnului 21. Configuraţia ALTAR şi Biserică 22. LITURGHIA HRISTICĂ este ACTUALIZAREA IUBIRII şi JERTFEI 23. LITURGHIA este ÎNVIERE Necontenită, B. TRĂIREA MISTICĂ A LITURGHIEI 24. Pregătire 25. LITURGHIA Pământească 26. LITURGHIE înseamnă IUBIRE în DĂRUIRE 27. DĂRUIRE de Creaţie ca Răspuns LITURGIC 28. LITURGHIA pe scurt 29. PROSCOMIDIA, primul ACT LITURGIC 30. PÂINEA ca ARHECHIP al Fiinţialităţii 31. MIELUL JERTFELNIC, Agneţul din PRESCURA-Fiinţialitatea Bisericii 32. PROSCOMIDIA, Actualizarea-Prelungirea Creaţiei, Naşterii şi JERTFEI MÂNTUITOARE 33. PREOŢIA Hristică este ÎMPLINIREA Desăvârşirii Creaţiei 34. PRUNCUL de Creaţie şi MIELUL DUMNEZEIESC 35. ACTUL LITURGIC este URCAREA Creaţiei în CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC 36. DAR de Creaţie şi DAR DUMNEZEIESC 37. LITURGHISIREA PROSCOMIDIEI este ÎNTÂLNIREA DARURILOR 38. LITURGHIA HRISTICĂ este în „TRUPUL-Fiinţialitatea Bisericii” 39. JERTFĂ şi RĂSCUMPĂRARE 40. LITURGHIA pe scurt 41. LITURGHISIREA PUNERII ÎNAINTE a DARURILOR POSCOMIDITE are FIINŢA RITUALULUI-PREOŢIEI SFÂNTULUI DUH 42. Creaţia este CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC în RITUALUL SFÂNTULUI DUH 43. RITUALUL este MISTUIRE-REÎNNOIRE 44. Totul este în LITURGHISIREA RITUALULUI SFÂNTULUI DUH 45. LITURGHIA pe scurt 46. LITURGHIA PUNERII ÎNAINTE a DARURILOR LITURGICE 47. Heruvicul şi Ieşirea cu SFINTELE DARURI 48. Ducerea SFINTELOR DARURI în ALTAR pe SFÂNTA MASĂ 49. CREZUL SFÂNTA TREIME Se Coboară pe Pământ 50. ARĂTAREA CRUCII, MĂRTURIA MÂNTUIRII HRISTICE 51. „LUAŢI MÂNCAŢI, ACESTA este TRUPUL MEU” 52. A Treia LITURGHIE, LITURGHIA EUHARISTIEI 53. AXIONUL, Imnul MAICII DOMNULUI, FIUL DUMNEZEIESC Proslăveşte Creaţia 54. TATĂL Nostru, DESĂVÂRŞIREA DESĂVÂRŞIRILOR 55.ÎMPĂRTĂŞIREA 56. MULŢUMIREA, CONŞTIINŢA Integralităţii C. ISIHASM, Chip şi Ritual de LITURGHIE 57. ISIHASM, Chip de LITURGHIE 58. RUGĂCIUNEA Isihastă, LITURGHIA NUMELUI LUI HRISTOS 59. CHIPUL LITURGHIEI şi RITUALULUI HRISTIC este ICOANA Isihasmului III. BISERICA, LITURGHIA EUHARISTIEI, TRUPUL ÎNVEŞNICIRII Lumii BISERICA, DUMNEZEU cu Lumea şi Lumea cu DUMNEZEU ORIGINI VIAŢA LITURGICĂ VIAŢA LITURGICĂ Particulară Omul, CRUCEA Lumii O Sută de VERSETE despre Isihasm O Sută de VERSETE despre Isihasm Un Model Personal Dicţionar de Termeni (în sensurile relatărilor de aici) Zamolxe la HOTARUL dintre Vremi I Zamolxe la HOTARUL dintre Vremi II Acatistul SFINTEI CRUCI Acatistul Sfintei ÎMPĂRTĂŞANII

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0210 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.