Patericul romanesc

Patericul romanesc
Preț: 55,00 lei
Disponibilitate: în stoc furnizor - in stoc
Anul publicării: 2011
Pagini: 812

Recomandă unui prieten

De la:

*
?
Completați numele dumneavoastră
?
Completați adresa dumneavoastră de e-mail

Către:

*
?
Completați numele prietenului dumneavoastră
?
Completați adresa de e-mail a prietenului dumneavoastră
*
?
Codul de siguranță, necesar pentru a face distincție între oameni și programele informatice automate care răspândesc spam

DESCRIERE

Patericul romanesc - Arhim. Ioanichie Balan …cartea de faţă este rodul unor îndelungate osteneli ale părintelui ieromonah Ioanichie Bălan. Stăpânit de o neistovită căutare manifestată ca o vocaţie, Cuvioşia Sa a colindat prin toate laturile pământului binecuvântat al ţarii spre a-i descoperi comori duhovniceşti. Şi osteneala i-a fost răsplătită din belşug. A cercetat şi a adunat numeroase „mărgăritare de mult preţ", chipuri şi cuvinte de aleasă povăţuire duhovnicească ale unui mare număr de călugări şi ierarhi români îmbunătăţiţi, trăitori de-a lungul secolelor pe toate plaiurile patriei, evidenţiind şi pe această cale unitatea spirituală a neamului nostru. Toate acestea le-a cuprins sub titlul de Patericul românesc, pateric ce va sta cu cinste alături de alte cărţi de acest gen ale altor popoare ortodoxe. Marea majoritate a persoanelor cuprinse aici s-au învrednicit de o înaltă trăire în Hristos, adevărate întruchipări ale unei nespuse iubiri de Dumnezeu şi de oameni. Implinind Evanghelia în diverse forme de vieţuire duhovnicească, cei mai mulţi în obşte, alţii, potrivit unei chemări tainice, pentru o vreme ca sihaştri, însă fără a se izola spiritual de semeni; depăşind cu jertfelnicie şi în mod pilduitor slăbiciunile şi patimile firii, precum şi ispitele diavolului, fiecare în felul lui a unit rugăciunea cu ascultarea, cele două aripi ale sporirii duhovniceşti, au povăţuit, au scris, au edificat aşezăminte care ne stau mărturii strălucite până azi; s-au depăşit neîncetat printr-un duh de excepţională putere de jertfă, arătându-se, aşa cum se vede din acest pateric, adevărate modele duhovniceşti pentru toate timpurile. Esenţial, îmbinarea în acest admirabil echilibru a celor două dimensiuni - iubirea de Dumnezeu şi de om - slujire în duhul Evangheliei, caracterizează toate aceste vieţi şi arată într-un mod viu ce a însemnat sfinţenia pentru ei şi ce a însemnat această sfinţenie a lor în mijlocul poporului dreptcredincios. E de ajuns să cităm în acest sens una din povăţuirile marelui mitropolit Veniamin Costachi: „Dacă fiecare din noi va face tot ceea ce poate spre binele Bisericii, patriei şi omenirii, nu va pieri cetatea noastră". In acest spirit de largă deschidere şi exprimare a iubirii, sfinţeniei şi slujirii este alcătuită această carte… CUPRINS Cuvânt înainte de Prea Sfinţitul dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos Prefată de Preot doctor academician Dumitru Stăniloae Introducere de Arhimandrit Ioanichie Bălan SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN SECOLELE III-VI Episcopul Evanghelicus al Tomisului (290-300) 15 Sfinţii Mucenici Epictet Preotul şi Astion Monahul (+290) 16 Sfântul sfinţitul Mucenic Efrem al Tomisului (sec. IV) 17 Sfinţii sfinţiţi Mucenici Tit şi Gordian, episcopi de Tomis 18 Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip şi alţi 31 de la Niculiţel (sec. IV) ...19 Un episcop necunoscut al Tomisului (sec. IV) 22 Sfântul Mare Mucenic Sava (+ 372) 23 Sfântul Mucenic Nichita (Romanul) (t c.372) ...25 Preotul Sansala (sec. IV) 25 Cuviosul Eutihie Preotul, (sec. IV) ,,...26 Sfântul Ierarh Vetranion (Bretanion), episcop al Tomisuîui (sec. IV) 27 Sfântul Ierarh Gherontie (Terentie) al Tomisuîui (sec. IV) 29 Sfântul Ierarh Teotim I (Scitul), episcop al Tomisuîui (sec. IV-V) 29 Sfântul Ioan Casian (c, 360-435) 33 Sfântul Gherman Daco-Romanul (sec. IV-V) 37 Sfântul Ierarh Timotei al Tomisuîui (prima jumătate a secolului al V-lea) 38 Episcopul Ioan al Tomisuîui (sec. V) 38 Sfântul Ierarh Alexandru al Tomisuîui (sec. V) 39 Cuviosul Dionisie cel Mic (Scitul) (c. 470-545) 40 Episcopul Teotim al ILlea al Tomisuîui (a doua jumătate a secolului al V-lea) 42 Cuviosul Ioan Maxenţiu (sec. V-VI) 43 Mitropolitul Paternus al Toraisului (prima jumătate a secolului al Vî-lea) 44 Mitropolitul Valentinian al Tomisului (sec. VI) 46 SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN SECOLELE VII-XIII Sfântul Grigorie Decapolitul de la Bistriţa - Vâlcea (sec. VIII-IX) .49 a. Viaţa 49 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură „50 Cuvioşii Damian şi Iosif , Basarabi - Constanţa (sec. LX-X) 55 Sfânta Parascheva de la Iaşi (sec. XI) 56 a . Viaţa 56 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 58 Sfântul Dimitrie cel Nou de la Bucureşti (sec. XII-XIII) 65 a . Viaţa 65 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 65 Sfânta Muceniţă Filoteia de la Curtea de Argeş (sec. XII-XIII) 68 Mitropolitul Teodor de la Vicina (din a doua jumătate a sec. XIII) .... 71 SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN SECOLELE XIV-XV Sfântul Mucenic loan cel Nou de la Suceava (| 1330) 75 a. Viaţa 75 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 76 Mitropolitul Macarie de Vicina (1337-1347) 81 Mitropolitul lachint de Vicina, primul Mitropolit al Ţării Româneşti (1359-1372) 82 Cuviosul Gherman Ieroschimonahul, primul egumen al Mănăstirii Neamţ (1320-1362) 83 Cuviosul Ciprian Ieroschimonahul, al doilea egumen al Mănăstirii Neamţ (f 1373) 84 Cuviosul Agaton Sihastrul, Munţii Buzăului (sec. XIV) 85 Cuviosul Dionisie Sihastrul, Munţii Buzăului (sec. XIV) 86 Cuviosul Iosif Sihastrul, Munţii Buzăului (sec. XIV) 87 Un sfânt român anonim din Mănăstirea Neamţ (sec. XIV) 88 Cuvioşii Sofronie, Pimen şi Siluan, Mănăstirea Neamţ (sec. XIV-XV) 89 Sfântul Nicodim de la Tismana (f 1406) 90 a. Viaţa .] 90 b, Fapte şi cuvinte de învăţătură 91 Cuviosul Pahomie Ieromonahul, exarh patriarhal şi egumen al Mănăstirii Peri din Maramureş (sec. XIV-XV) 92 Mitropolitul Iosif Muşat, primul ierarh al Moldovei (1402-1415?) 93 Cuviosul Dometian Arhimandritul, mare egumen al Mănăstirilor Neamţ şi Bistriţa (1407-1415) 95 Cuviosul Gavrnl Ieromonahul, primul egumen al Mănăstirii Cozia (sec. XIV-XV) 97 Sfântul Leontie de la Rădăuţi, Mănăstirea Bogdana (sec. XIV-XV) 98 Cuviosul Macarie Ieromonahul, ctitorul Mănăstirii Boiştea - Neamţ (sec. XIV-XV) 99 Cuviosul Iov Sihastrul, Mănăstirea Bogdăneşti (sec. XIV-XV) 100 Cuviosul Silvestru Sihastrul, Schitul Silvestru - Ceahlău (sec. XV) 101 Sfântul Vasile de la Moldoviţa (sec. XV) 102 Cuviosul Agapie Sihastrul, ctitorul Mănăstirii Agapia Veche (sec. XV) 103 Monahul Filotei Imnograml, Mănăstirea Cozia (sec. XIV-XV) 104 Cuviosul Gavriil Uric Scriitorul, Mănăstirea Neamţ (sec. XIV-XV) 104 Cuviosul Siluan Ieroschimonahul, mare egumen al Mănăstirii Neamţ (1422-1448) 106 Cuviosul Iosif de Ia Bisericani - Neamţ (sec. XV) 107 Cuvioşii Simon, Metodie, Varnava, Petru, Averchie, Gherman, Pir şi Grecu (?), ucenicii cuviosului Iosif de la Bisericani (sec. XV) 108 Mitropolitul Teoctist I al Moldovei şi Sucevei (1452-1477) 109 Sfântul Danii! Sihastrul, Mănăstirea Voroneţ (sec. XV) 110 a. Viaţa 110 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 1 1 1 Cuviosul Misail Ieroschimonahul, egumen al Mănăstirii Voroneţ (sec. XV) 118 Cuviosul Ioasaf Arhimandritul, primul egumen al Mănăstirii Puma (1470-1484) 119 Cuviosul Casian Monahul, Mănăstirea Putna (sec. XV) 120 Cuviosul Vasile Monahul, Mănăstirea Putna (sec. XV) 121 Cuviosul Nicodim Ieromonahul, Mănăstirea Putna (sec. XV) 122 Cuviosul Chiriac Schimonahul, Mănăstirea Putna (sec. XV) ., 123 Cuviosul Stahie Arhimandritul, egumen al Mănăstirii Probota (sec. XV) 124 Cuviosul lacob Ieromonahul, Mănăstirea Putna (sec. XV) 125 Cuviosul Gherontie Ieroschimonahul, egumen al Mănăstirii Humor (sec. XV) . . 125 Cuviosul Anastasie Dascălul, Mănăstirea Moldoviţa (t 1490) 126 Sihastrii de pe valea Suceviţei, Mănăstirea Sucevita (sec. XV) 127 SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN SECOLELE XV-XVI Cuviosul Shneon Sihastrul, întemeietorul Mănăstirii Pângărati (sec. XV) 131 Arhimandritul Grigorie, Mănăstirea Bistriţa - Neamţ (1490-1500) 132 Cuviosul Efrem Ieroschimonahul, egumen al Mănăstirii Voroneţ (sec. XV-XVI) 133 Cuviosul Paladie Tahigraful, Mănăstirea Putna (sec. XV-XVI) 1 34 Cuviosul Spiridon Monahul, Mănăstirea Putna (sec. XV-XVI) 134 Cuviosul Ioan Monahul, Mănăstirea Voroneţ (sec. XV-XVI) 135 Cuviosul Calistrat Sihastrul, Mănăstirea Sucevita (sec. XV-XVI) 136 Cuviosul Paisie Arhimandritul, al doilea egumen al Mănăstirii Putna (f 1502)... 137 Cuviosul Eustatie Protopsaltul, Mănăstirea Putna (sec. XV-XVI) 139 Cuviosul Paladie Sihastrul, Mănăstirea Putna (sec. XV-XVI) 140 Cuviosul Chiriac Sihastrul, Mănăstirea Neamţ (sec. XV-XVI) 141 Cuviosul Eufrosin Sihastrul, Sihăstria Agapîa Veche (sec t XV-XVI) 141 Sfântul Ierarh Nifon, mitropolitul Ţării Româneşti (f 1508) 142 a. Viaţa 142 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 143 Cuviosul Ioan de la Prislop (sec. XV-XVI) 151 Mitropolitul Gheorghe I al Moldovei şi Sucevei (1477-1508) 152 Mitropolitul Teoctist II al Moldovei şi Sucevei (1508-1528) 154 Sfântul Inochentie de la Probota (sec. XV-XVI) 155 Cuviosul Pahomie Schimonahul, ctitorul Mănăstirii Bistriţa - Vâlcea (f 1520)... 156 Cuviosul Peon Sihastrul, Muntele Ceahlău (sec. XV-XVI) 157 Sfântul Ierarh Ghelasie, mare egumen al Mănăstirii Râmeţ - Alba (sec. XV-XVI) 158 Mitropolitul Teofan I al Moldovei şi Sucevei (1534-1546) 159 Episcopul Macarie al Romanului (f 1558) 160 Ieromonahul Amfîlohie, primul egumen al Mănăstirii Pângăraţi (f 1570) 162 Mitropolitul Grigorie Roşea, al Moldovei si Sucevei (f 1570) 164 Sihastri din Muntele Scaunelor, Sihăstria Agapia Veche (sec, XV-XVI) 166 Sfântul Eustatie de la Probota (sec. XVI) 167 Cuviosul Antonie Protopsaltul, Mănăstirea Putna (sec. XVI) , 167 Cuviosul Paisie Ieromonahul, egumen al Mănăstirii Humor (sec. XVI) 168 Cuviosul Pahomie Sihastrul, întemeietorul Mănăstirii Slatina (sec. XVI) 169 Cuviosul Ioan Sihastrul, Valea Sihăstriei (sec. XVI) 170 Cuviosul lacob cel Vrednic, primul egumen al Mănăstirii Slatina (sec. XVI) 171 Cuviosul Zosima Ieroschimonahul, întemeietorul Mănăstirii Secu (sec. XVI) 172 Cuvioşii Sihastrii Moise, Prohor, Veniamin, Spiridon, Chiriac, Visarion, Ştefan şi Atanasie, de pe Valea Secului (sec. XVI) 173 Cuviosul Iov Sihastrul, Mănăstirea Raşca (sec. XVI) 174 Cuviosul Silvan Ieromonahul, primul egumen al Mănăstirii Raşca (f 1579) 175 Episcopul Isaia de Rădăuţi (f 1592) 176 Mitropolitul Teofan II al Moldovei şi Sucevei (f 1598) 177 SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN SECOLELE XVI-XVII Sfântul Ioan Arhiepiscopul, Mănăstirea Raşca (sec. XVI-XVII) 181 a. Viaţa 181 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 181 Cuviosul Ioan Sihastrul, Mănăstirea Raşca (sec. XVI-XVII) 183 Cuviosul Isaia Pustnicul, Mănăstirea Moldoviţa (sec. XVI-XVII) 1 83 Cuviosul Filotei Dascălul, Mănăstirea Putna (sec. XVI-XVII) 184 Cuvioşii Părinţi Evloghie, Pimen, Misail, Vasile şi Paisie, Sihăstria Agapia Veche (sec. XVI-XVII) 186 Cuviosul Dosoftei Dascălul, egumen în Schitul lui Zosima -Secu (1582-1606) 187 Cuvioşii Vucol, Ghedeon şi Gherman, sihastri de pe Muntele Ceahlău (sec. XVI-XVII) 188 Cuviosul Pangratie Arhimandritul, Mănăstirea Suceviţa (sec. XVI-XVII) 189 Episcopul Efrem al Rădăuţilor, Mănăstirea Moldoviţa (t 1626) . , 190 Mitropolitul Anastasie Crimca al Moldovei şi Sucevei (f 1 63 1 ) 191 a. Viaţa 191 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 192 Cuviosul loanicliie Schimonahul, Sihăstria Valea Chiliilor - Muscel (f 1638) 196 Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, Galiţiei şi a toată Rusia (f 1646) 197 Cuviosii Sihastri Daniil şi Misail, întemeietorii Mănăstirii Turnu (sec. XVII) 198 Cuviosul Neofit Sihastrul, Sihăstria Stânişoara - Argeş (sec. XVII) 198 Cuviosul Meletie Sihastrul, Sihăstria Stânişoara - Argeş (sec. XVII) 1 99 Sfântul Ierarh lorest Mărturisitorul, Mitropolitul Ardealului (t 1 657) 200 Sfântul Epifanie de Ia Voroneţ (sec. XVII) 201 Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Timişoarei (f 1656) 201 Sfântul Mucenic Ioan Valahul (Românul) (t 1662) 203 Mitropolitul Varlaam al Moldovei şi Sucevei (1632-1653) 204 a. Viaţa 204 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 205 Cuviosul Atanasie Ieroschimonahul, Mănăstirea Sihăstria (sec. XVII) 211 Sihastrii Iosif, Partenie şi Pavel cu ucenicii lor, întemeietorii Mănăstirii Sihăstria (1655) 212 Sfântul Rafail de la Agapia (sec. XVI-XVII) 213 Sfântul Partenie de la Agapia (f 1660) 214 Sfântul Chiriac de la Bisericani (t 1660) 215 Sfântul Chiriac de la Tazlău (f 1660) 216 Cuviosul Onufrie Pustnicul, Sihăstria Mănăstirii Tazlău (sec. XVII) 217 Cuvioşii Silvestru, Iov şi Agaton, Sihăstria Mănăstirii Tazlău (sec. XVII) 218 Sfântul Ierarh Sava Mărturisitorul, Mitropolit al Ardealului (f 1683) 219 Mitropolitul Dosoftei al Moldovei şi Sucevei (1624-1693) 220 a. Viaţa 220 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 220 Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de îa Mănăstirea Brazi (f 1 694) 223 Cuviosul Lazăr Sihastrul, Schitul Sihăstria Putnei (sec. XVII) 226 Cuvioasa Casiana Schimonahia, Schitul Casiana - Ceahlău (sec. XVII) 226 Cuvioasa Sofia Schimonahia, Schitul Sofia - Ceahlău (sec. XVII) 227 Cuvioasa Melania Schimonahia. Sihăstria Durau - Ceahlău (sec. XVII) 228 SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN SECOLELE XVII-XVIII Cuviosul Pavel Sihastrul, duhovnicul Sfintei Teodora de la Sihla (adouajumătateasec. XVII) „...„.„231 Cuviosul Varsanufie Sihastrul, egumen al Schitului Sihăstria (sec. XVII-XVIII) 232 Sfânta Teodora de la Sihla (sec. XVII-XVIII) 233 a. Viaţa 233 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 233 Cuviosul Elefterie Sihastrul, Schitul Sihla (sec. XVII-XVIII) ....... 237 Episcopul Mitrofan de Buzău (t 1702) 238 Cuviosul Simeon Sihastrul şi ucenicii săi, Schitul Sihăstria Ceahlăului (t 1704).. 239 Cuvioşii Patapie şi Nicandru, Sihastrii din Muntele Ceahlău (sec. XVII-XVIII) 240 Mitropolitul Teodosie, al Ţării Româneşti (c. 1620 - 1708) 241 Sfântul Ierarh Antim Ivireanul (c. 1650-1716) 242 a. Viaţa 242 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură „.„....„„...... 242 Episcopul Pahomie al Romanului (1671-1724) 254 a. Viaţa 254 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 254 Cuvioasa Mavra de la Ceahlău (sec. XVII-XVIII) 257 Sfântul Antonie Sihastrul, Schitul Iezerul - Vâlcea (sec. XVII-XVIII) 259 Pustnicii din Poiana Trapezei, Valea Sihăstriei (sec. XVII-XVIII) 260 Cuviosul Ioan Arhimandritul, primul egumen al Mănăstirii Horezu (f 1726) .... 261 Sfântul Visarion Mărturisitorul (1714 - c. 1745) 262 Cuviosul schimonah Proterie, Schitul Trestieni - Buzău (c. 1750) 263 Cuviosul Agafton Sihastrul, Mănăstirea Agafton - Botoşani (sec. XVIII) 264 Cuviosul Ioan Pustnicul, Schitul Trestieni - Buzău (c. 1760) „ 265 Cuviosul Isachie Sihastrul, Mănăstirea Suceviţa (sec. XVIII) 265 Cuviosul Sebastian Sihastrul, întemeietorul Schitului Sihastru - Tecuci (sec. XVIII) 266 Episcopul loanichie al Romanului, ctitorul Schitului Vovidenia - Neamţ (sec. XVIII) 267 Sfântul Cuvios Yasile Ieroschimonahul, stareţul Schitului Poiana Mărului - Buzău (f 1767) 268 a. Viaţa 268 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 269 Cuviosul Rafail Caligraful, Mănăstirea Horezu (sec. XVIII) 276 Sfântul Sofronie Mărturisitorul, Mănăstirea Cioara - Sebeş (sec. XVIII) 277 Mitropolitul Iacob Putneanul al Moldovei şi Sucevei (1719-1778) 278 a. Viaţa 278 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 278 Arhimandritul Vartolomeu Măzăreanul, Mănăstirea Putna (1710-1780) 282 Cuviosul Sila Ieroschimonahul, egumen al Schitului Sihăstria Putnei (1781) 284 Ieroschimonahul Natan, Schitul Sihăstria Putnei (t 1783) 286 Cuviosul Onufrie Pustnicul, Schitul Sihăstria Voronei (t 1789) 286 a. Viaţa 286 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 287 Episcopul Dosoftei Herescu , Episcopia Rădăuţilor ( 1 7 1 0- 1 789) 28 8 ieroschimonahul Paisie, Schitul Sihăstria Putnei (t 1790) 289 Sfântul Paisie de Ia Neamţ, mare stareţ al Mănăstirii Neamţ (1722-1794) 290 a. Viaţa 290 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 292 Arhimandritul Lazăr Ursu, Mănăstirea Neamţ (sec . XVIII) 316 SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX Mitropolitul Iacob Stamati al Moldovei şi Sucevei (1749-1803) 319 Cuviosul Arhimandrit Gheorghe, mare stareţ al Mănăstirii Cernica (1730-1806) .320 a. Viaţa 320 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 321 Monahul Gherontie Dascălul, Mănăstirea Neamţ (t 1812) 334 Cuviosul Sisoe Sihastrul, ctitor şi egumen al Schitului Rarău - Suceava (sec. XVIII-XIX) 334 Schimonahia Nazaria, Mănăstirea Văratec (f 1814) 335 Arhimandritul Timotei, stareţ al Mănăstirii Cernica (f 1816) 336 Episcopul Iosif de Argeş (| 1820) , ....337 Cuvioşii Părinţi din Mănăstirea Secu (ucişi de turci în septembrie 1821) 338 Arhimandritul Ilarie, stareţ al Mănăstirii Neamţ (1818-1823) 339 Cuviosul Iosif Pustnicul, mare duhovnic al Mănăstirii Văratec (f 1828) 340 a. Viaţa 340 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură , 341 Cuviosul Pimen Ieroschimonahul, duhovnicul Sfântului Calinic de la Cernica (1762-1831) 342 a. Viaţa 342 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 343 Schimonahii Gherontie şi Gherman, pustnici în Munţii Sihlei (sec. XVIII-XÎX) 346 Cuviosul Zosima Pustnicul, Schitul Pocrov - Neamţ (sec. XVHI-XIX) 347 Arhimandritul Dometian, stareţ al Mănăstirii Neamţ (1823- 1 834) 349 Mitropolitul Grigorie Dascălul al Ţării Româneşti (1765-1834) 350 a. Viaţa.., 350 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 351 Schimonahia Filoteia, mama Sfântului Ierarh Calinic, Mănăstirea Pasărea - Ilfov (sec. XVIII-XIX) 355 Ieromonahul Macarie Protopsaltul, înnoitorul muzicii psaltice româneşti (1770-1836) 356 Cuvioasa Xenia Schimonahia, Mănăstirea Agapia (sec, XVIII-XIX) 358 Schimonahul Isaac Dascălul, Mănăstirea Neamţ (f 18 17) 359 Ieroschimonahul Iosif Protopsaltul, Mănăstirea Neamţ (f 1840 ?) 360 Schimonahia Olimpiada, fondatoarea Mănăstirii Văratec (1757-1842) 361 Schimonahul Nicanor , Mănăstirea Sihăstria - Neamţ (t 1844) 362 Cuviosul Iustin Ieroschimonahul, primul ctitor al Schitului Prodromul - Athos ( 1770-1845) 363 Mitropolitul Veniamin Costachi, al Moldovei şi Sucevei (1768-1846) 364 a. Viaţa 364 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 366 Pustnicul Sfânt de la Peştera mică a Ialomicioarei (sec . XIX) 382 Episcopul Chesarie al Buzăului (1784-1846).... .383 Cuviosul Calinic Pustnicul, Mănăstirea Horaiţa - Neamţ (sec. XIX) 385 SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX Arhimandritul Neonil Buzilă, mare stareţ al Mănăstirii Neamţ (1789-1853) 389 a. Viaţa 389 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 390 Cuviosul Pahomie Pustnicul, Schitul Peştera Ialomicioarei (sec. XIX) . . , , . 396 Schimonahia Safta Brâncoveanu, Mănăstirea Văratec (1776-1857) 396 Arhimandritul Irinarh Roseti, Mănăstirea Horaiţa, Muntele Tabor (1771-1859) . 397 a. Viaţa 397 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 398 Ieroschimonahul Valerian, Mănăstirea Sihăstria - Neamţ (1790-c. 1860) 406 Arhimandritul Visarion Făgărăşanul, ctitorul Mănăstirii Cocoş (1779-1862) ..... 407 Pustnicul Gherasim cel nebun pentru Hristos, Mănăstirea Neamţ (sec. XIX) .... 408 Cuviosul Pahomie Pustnicul, Schitul Pocrov - Neamţ (sec. XIX) 409 Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica (1787-1868) '. 411 a. Viaţa 411 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 412 Ieroschimonahul Iona, egumen al Schitului Sihla - Neamţ (sec. XIX) 433 Cuviosul Procopie (Picu) Pătruţ, Sălişte - Sibiu (1818-1872) ; 434 Arhimandritul Ermoghen Buhuş, al doilea ctitor al Mănăstirii Horaiţa - Neamţ (f 1872 ?) 436 Arhimandritul Varnava, stareţ al Mănăstirii Pângăraţi - Neamţ (f 1872) 437 Schimonahul Gordie Pustnicul, Mănăstirea Neamţ (f 1870) 438 Mitropolitul Ardealului Andrei Şaguna (1808-1873) 439 a. Viaţa 439 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 440 Ieroschimonahul Orest Baldovin, Chilia Sfântul Ipatie-Vatopedu - Muntele Athos (f 1878) 445 Sfântul Antipa Atonitul, Mănăstirea Valaam (1816-1882) 447 Arhimandritul Teofan Cristea, Mănăstirea Noul Neamţ (1810-1883) 449 Duhovnicul loasaf Apostoliu, Mănăstirea Neamţ ( 1764-1883) 450 Schimonahia Tavefta Ursache, Mănăstirea Agapia (f 1 883) 452 Arhimandritul Gherman Ionescu, Mănăstirea Tazlău - Neamţ (f 1885) 453 Ieroschimonahul Neofit Eliade, Mănăstirea Neamţ (f 1886) 454 Arhimandritul Timotei Ionescu, stareţ al Mănăstirii Neamţ (1806-1887) 456 Monahia Eufrosina Lazu, Mănăstirea Văratec (1797-1888) 459 Cuviosul Avxentie Sihastrul, mare nevoitor în Muntele Athos (f 1890) 459 Arhimandritul Andronic Popovici, Mănăstirea Noul Neamţ (1820-1893) 460 Episcopul Melchisedec Ştefănescu, Episcopia Dunării de Jos şi Episcopia Romanului (1823-1892) 462 Schimonahiile Fevronia, Sofia şi Olimpiada Iuraşcu, Mănăstirea Agafton - Botoşani 465 SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX Ieroschimonahul Nectarie, al doilea ctitor al Schitului Românesc Prodromul - Muntele Athos (1800 - c. 1900) 469 Arhimandritul Nectarie Banul, Mănăstirea Horaiţa, Muntele Tabor (1818-c. 1900).. „.469 Cuviosul Arhimandrit Irodion Ionescu, duhovnicul Sfântului Calinic , Schitul Lainici - Gorj (f 1 900) 47 1 Ieroschimonahul Nifon Ionescu, adevăratul ctitor al Schitului Românesc Prodromul - Muntele Athos (1807-1901) 472 Mitropolitul Iosif Naniescu, al Moldovei şi Sucevei (1818-1902) 474 a. Viaţa 474 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 475 Cuviosul Nectarie Protopsaltul, Schitul Românesc Prodromul - Muntele Athos (1808-1903) , 482 a. Viaţa 482 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 483 Ieroschimonahul Vasian Panaite, egumen al Schitului Pocrov - Neamţ (1821-1903) .....488 Ieroschimonahul Sava Popescu, Mănăstirea Stânişoara - Argeş (1830-1904) .....489 Cuviosul Dometie Monahul, Mănăstirea Neamţ (t 1905) 491 SchimonaM Atanasie Popescu, Mănăstirea Stânişoara - Argeş (f 1907) 492 Arhimandritul Chiriac Nicolau, Mănăstirea Neamţ (1839-1907) 493 Ieroschimonahul Nectarie, Mănăstirea Almaş - Neamţ (1835-1912) 493 Moşul Gheorghe Lazăr, Mănăstirea Văratec (1846-1916) 495 a. Viaţa . 495 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 495 Monahul Silvestru AiJincăi, Mănăstirea Durau - Neamţ (f 1919) 503 Schimonahul Irinarh Şişman, Schitul Prodromul- Muntele Athos (1845-1920) 505 Monahia Măria Sturza, Mănăstirea Agapia (f 1920) 506 Arhimandritul Visarion lonescu, stareţ al Mănăstirii Cernica (1847-1921) 507 Arhimandritul Calist Gheorghiu, Mănăstirea Neamţ (1853-1923) 508 Pustnicul Gherasim Greeruş, Munţii Caşin - Bacău (t 1925) 509 Monahia Elisabeta Vlahuţă, Mănăstirea Agapia (1850-1925) 510 Schimonahia Suzana Ştefănescu, Mănăstirea Războieni - Neamţ (1830-1925).. 511 Protosinghelul Ghedeon Georgescu, egumen al Schitului Românesc Prodromul - Athos (1840-1925) 511 Monahia Xenia Velisarie, Mănăstirea Agafton (1852-1926) 512 Monahia Epraxia Denii, Mănăstirea Agapia (1832-1926) 513 Protosinghelul Porfirie Bucurescu, Mănăstirea Frăsinei- Vâlcea (1862-1927) 514 Arhiereul Valerian Ştefănescu, Episcopia Romanului (1 825-1928) 515 Ieroschimonahul Ilie Vulpe, mare duhovnic al părinţilor atoniţi (1851-1928) 517 Ierodiaconul Cristofor Sihastrul, Schitul Sihla (1930) 519 Rasoforul Vasile Ilie, Mănăstirea Sihăstria (1902-1931) 521 a. Viaţa 521 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură , 521 Monahul Gherasim Ilie, Mănăstirea Sihăstria (1904-1933) „524 a. Viaţa 524 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 524 Monahul Ilarion Ionică, Mănăstirea Sihăstria (f 1934) 527 a. Viaţa 527 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 527 Ieroschimonahul Varlaam Vântu, Muntele Athos (1833-1934) 528 Monahia Matrona Domnaru, Mănăstirea Horezu ( 1852- 1935) 529 Cuviosul Ghelasie Maloviceanu, Mănăstirea Cernica (1858-1936) 530 Monahul Mina Diaconescu, Mănăstirea Turnu (1856-1936) — 531 Schimonahia Isidora Pustnica, Schitul Sihla - Neamţ (f 1937) 532 Monahia Domnica Dumitrescu, Mănăstirea Nămăeşti - Muscel (1858-1938) 533 Monahul Ilarion Radu, Catedrala Mitropolitană - Iaşi (1871-1938) 534 Monahia Melitina Beu, Mănăstirea Văratec (1860-1938) 535 Monahul Ştefan Sihastrul, Mănăstirea Sfântul Sava - Betleem (f 1939) 536 Pustnicii Partenie şi Gherasim, Mănăstirea Sihăstria (f 1940) 536 Arhimandritul Grigorie Georgescu, Mănăstirea Cheia - Prahova (1861-1940) 537 Cuviosul Ioil Monahul, Schitul Peştera Ialomicioarei (f 1940) 538 Ieromonahul Iguatie Rădulescu, Mănăstirea Sfântul Sava - Betleem (f 1940) .... 539 Monahul Iov Burlacu, Mănăstirea Neamţ (1874-1941) 540 a. Viaţa . „ 540 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 540 Arhimandritul Antipa Dinescu, Schitul Prodromul - Athos (1859-1942) 542 Arhidiaconul Varlaam Arghirescu, Mitropolia Moldovei şi Sucevei (1863-1942) 543 a. Viaţa 543 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 543 Mitropolitul Gurie Grosu, Mitropolia Basarabiei - Chişinău (1877-1943) .......... 545 Monahul loanichie Sturzu, Mănăstirea Secu ( 1 880- 1943) 546 Monahia Epiharia Moisescu, Mănăstirea Bistriţa - Vâlcea (1870-1943) 547 Protosinghelul loanichie Moroi, Mănăstirea Sihăstria (1859-1944) 548 a. Viaţa 548 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 548 Protosinghelul Iosif Crăciun, Mănăstirea Neamţ (1864-1944) 555 Schimonahul Grigorie Bica, Mănăstirea Ciolanu - Buzău (f 1945) 556 Protosinghelul Vichentie Mălău, Mănăstirea Secu ( 1 887- 1945) 557 a. Viaţa 557 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 558 Protosinghelul Ghedeon Verenciuc, Schitul Sihăstria Voronei - Botoşani (1891-1945) 580 Cuviosul Vitalie Monahul, Sfântul Munte Athos (1891-1945) .....581 Monahul Galaction IHe, Mănăstirea Sihăstria (1882-1946) 582 a. Viaţa 582 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 582 Monahia Magdalena Tofan, Mănăstirea Agapia (f 1947) 584 Monahul Ghervasie Gaşpar , Mănăstirea Sihăstria (1 925-1948) 586 SFINŢI ŞI CUVIOŞI DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX Sfântul Ioan Episcopul cel minunat, Schitul Sihla (1918-1951) 589 Ieromonahul Varnava Lasconi, Mănăstirea Bistriţa -Vâlcea (1884- 1953) 593 Ieromonahul Cosma Popa, Mănăstirea Cocoş - Tulcea (1868-1954) 594 Monahul Evghenie Dumitrescu, Schitul Brazi - Vrancea (1880-1954) 595 a. Viaţa 595 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 595 Monahul Atanasie Păvălucă, Mănăstirea Neamţ (1877-1955) 597 a. Viaţa 597 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 598 Schimonahul lona Bălăşescu, Sihăstria Capsocalivia - Muntele Athos (1885-1955) 601 Arhimandritul Sava Cimpoca, Schitul Sfântul Ioan Botezătorul - Alba Iuiia (1888-1955) 602 a. Viaţa 602 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 602 Protosinghelul Vasian Scripcă, Mănăstirea Secu, (1887-1956) 603 Monahia Agatonica Bordacel, Mănăstirea Dintr-un Lemn (1886-1956) 604 Protosinghelul Mihail Bădilă, Schitul Peştera Ialomicioarei (1880-1957) 605 a. Viaţa .. 605 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 605 Schimonahul Gherasim Cârjă, Mănăstirea Neamţ (1877-1957) 607 a. Viaţa 607 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 607 Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (1913-1960) 609 a. Viaţa .........609 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură . 610 Ieroschimonahul Danii! Tudor , Schitul Rarău - Suceava ( 1 896- 1 962) 617 Monahul Damian Ţâru, Mănăstirea Secu - Neamţ (1892-1964) 618 a. Viaţa ....618 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 619 Schimonahia Valentina Neacşu, pustnică din Munţii Sihlei (1886-1964) 625 Protosinghelul Iosif Rusu, Mănăstirea Diriţr-un Lemn (1883-1966) 626 a. Viaţa... 626 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 626 Monahia Epraxia Mălău, Mănăstirea Văratec (1890-1967) 63 1 Protosinghelul Daniil Pricop, Mănăstirea Slatina - Suceava (1878-1968) 632 Schimonahul Iuvenalie Bârsan, Mănăstirea Slatina - Suceava (1890-1968) 633 a. Viaţa 633 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură , 633 Monahia Agafîa Ilie, Mănăstirea Agapia Veche (1876-1968) 635 Schimonahia Melania Mincu, Schitul Românesc Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan (1893-1969) 635 Ieromonahul Damian Stog, Schitul Românesc Sfântul Ioan Botezătorul -Iordan (1914-1970) 636 Protosinghelul Eftimie Tănase, Mănăstirea Agapia Veche (1884-1970) 637 Monahul Paisie Nichitencu, Mănăstirea Sihăstria (1892-1970) 638 Monahul Gudiil Avăcăriţei, Mănăstirea Neamţ (1892-1971) 639 Protosinghelul Ghervasie Hulubariu, Mănăstirea Agapia Veche (1888- 1973) « 640 a. Viaţa .„...640 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 640 Arhimandritul Nkodim Sachelarie, Mănăstirea Frăsinei (1902-1973) 643 a. Viaţa 643 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură ....643 Protosinghelul Antim Găină, Mănăstirea Secu (1894-1974) .^. . . . 647 a. Viaţa 647 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 647 Protosinghelul Calistrat Bobu, Mănăstirea Vasiova - Banat (1900-1975) 650 Protosinghelul Nicodim Măndiţă, Mănăstirea Agapia (1 889- 1975) 65 1 a. Viaţa 651 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 651 Arhimandritul Dometie Manolache, Mănăstirea Râmeţ - Alba (1924-1975) ...... 661 a. Viaţa 661 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură . . 661 Episcopul Chesarie Păunescu , al Dunării de Jos ( 1 888- 1 975) 664 a. Viaţa 664 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 665 Monahul Veniamin lor ga, Mănăstirea Sihăstria (1891-1976) 668 a. Viaţa 668 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 668 Protosinghelul Ioachim Spătaru, Mănăstirea Neamţ (1896-1976) 672 Arhimandritul Hrisostom Postolache, Schitul Bucium - Iaşi (1884-1979) 673 Schimonahia Acachia Maior, Mănăstirea Eleon - Ierusalim (1890-1980) 675 a. Viaţa 675 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 675 Protosinghelul Teodul Varzare, Mănăstirea Agapia (1899- 198 1) 676 Schimonahia Pelaghia Amilcar , Mănăstirea Văratec (1885-1981) 677 Arhimandritul Gherontie Ghenoiu, Catedrala Patriarhală (1910-1984) 678 a. Viaţa 678 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 679 Schimonahul Marcu Dăncilă, Mănăstirea Putna ( 1 900- 1 986) 682 Protosinghelul Ioil Gheorghiu, Mănăstirea Sihăstria (1908-1986) 683 a. Viaţa 683 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 684 Arhimandritul Dometie Trihenea, Chilia Sfântul Ipatie - Muntele Athos (1909-1986) 693 a. Viaţa ....693 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 694 Protosinghelul Emilian Olani, Mănăstirea Slatina (1912-1987) 697 Ieromonahul Damaschin Schipor , Mănăstirea Putna (1908-1988) 697 Schimonahia Vera Preotu, Mănăstirea Eleon - Ierusalim (1876-1988) 698 a. Viaţa 698 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 699 Ieroschimonahul Paisie Olaru, Mănăstirea Sihăstria (1897-1990) 700 a. Viaţa 700 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 701 Arhimandritul Serafim Popescu, Mănăstirea Brâncoveanu (1912-1990) 713 a. Viaţa ... 713 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 713 Arhimandritul Elefterie Mttiale, Mănăstirea Dervent (1900-1990) 715 Arhimandritul Benedict Ghiuş, Mănăstirea Cernica (1904-1990) 716 Protosinghelul Vitimion Niţoiu, Mănăstirea Slănic - Argeş ( 1906-1 990) 7 17 Arhimandritul Dosoftei Morariu, Mănăstirea Slatina - Suceava (1913-1990) 718 Protosinghelul Calinic Car avan, Mănăstirea Lainici ( 1906- 199 1) 719 a. Viaţa 719 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură ,......,. 720 Monahia Eustohia Cnicanu, Mănăstirea Agapia (1929-1991) 721 Protosinghelul Calinic Prisecaru, Mănăstirea Văratec (1906-1992) 722 a. Viaţa 722 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 723 Cuviosul Iuvenalie Străinul, Mănăstirea Sfânta Ecaterina - Sinai (1902-1992) 725 Monahul Damian Guţea, Mănăstirea Cernica (1905-1993) 726 a. Viaţa 726 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 726 Protosinghelul Ambrozie Dogaru, Mănăstirea Sihăstria (1923- 1996) 729 a. Viaţa 729 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură . 730 Ieromonahul Ilie Cioruţă, Mănăstirea Cernica (1909-1997) 731 a. Viaţa 731 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 732 Protosinghelul Inochentie Hăţiş, Mănăstirea Robaia - Argeş (1901-1997) 732 Monahul Gamaliil Păvăloiu, Mănăstirea Neamţ (1899-1998) 733 Cuviosul arhimandrit lachint Unciuleac, Mănăstirea Putna (1924-1998) 733 a. Viaţa 733 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 734 Monahul Nicodim Costachi, Mănăstirea Sihăstria (1912-1998) 739 Cuviosul arhimandrit Cleopa IIie ? Mănăstirea Sihăstria (1912-1998) 740 a. Viaţa.......... 740 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 741 Monahul Marcu Dumitrescu, Mănăstirea Sihăstria (î 910-1 999) 763 a. Viaţa 763 b. Fapte şi cuvinte de învăţătură 763 Ieroschimonahul Onufrie Frunză, Mănăstirea Sihăstria (191 1-2001) 770 a. Viaţa 770 b. Fapte şi cuvinte de învăţătura 770 Bibliografie Indice alfabetic

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0239 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.