Lumea fascinanta a vibratiilor, volumul 3

Lumea fascinanta a vibratiilor, volumul 3
Preț: 52,50 lei
Disponibilitate: în stoc furnizor - stoc 1
ISBN: 978-606-8742-13-7
Editura:
Anul publicării: 2018
Pagini: 536
Format: 14.5*20.5

DESCRIERE

Lumea fascinantă a vibraţiilor,  volumul 3 - Henri Chretien

 
 În realitatea enigmatică ce există dincolo de tot şi toate cele în Creaţia Dumnezeiască, toate ştiinţele, fizica, fiziologia, biologia, chimia, inclusiv diversele arte, cum ar fi muzica etc, sunt în mod indisolubil legate, şi este firesc să fie în permanenţă legate între ele pentru că toate sunt asociate fără nicio excepţie Legilor Dumnezeieşti universale ale firii şi cauzei supreme primordiale. Cunoaşterea din ce în ce mai aprofundată a acestor legi Dumnezeieşti fundamentale, studiul atent al acestor unde, ne ajută să înţelegem din ce în ce mai bine nu numai faptele ci şi anumite evenimente 
ce sunt corelate cu acestea de ordin fizic, fiziologic, biologic. În rezumat, s-ar putea spune că sinteza pertinentă a tuturor cercetărilor, a tuturor ştiinţelor ce sunt dincolo de aparenţe unificate într-un enigmatic TOT, conduce la intuirea, la descoperirea unei Cauze primordiale, creatoare, providenţiale, ce ni-l dezvăluie pe Dumnezeu, către care se înalţă din treaptă în treaptă sufletul nostru printr-un urcuş progresiv.
 
CUPRINS:
 

INTRODUCERE... 5
LUMINA... 5
CULORILE... 6
PIETRELE PREŢIOASE... 7
MIROSURILE ŞI PARFUMURILE... 8
GUSTURILE... 9

    CAPITOLUL I... 11

I - LUMINA... 11
GENERALITĂŢI... 11
INFLUENŢA COMPOZIŢIEI CORPURILOR ŞI A FORMEI, ASUPRA SPECTRULUI, RADIAŢIA LUMINOASĂ, IMAGINEA ELECTROMAGNETICĂ A CORPURILOR ŞI REZONANŢA... 14
INFLUENŢA CRISTALELOR ASUPRA REFRACŢIEI RAZELOR LUMINOASE, IMAGINI DEPĂRTATE SAU APROPIATE... 24
INFLUENŢA CRISTALELOR ASUPRA DEPOLARIZĂRII LUMINII... 26
CE ESTE LUMINA POLARIZATĂ?... 26
INDICELE DE REFRACŢIE ŞI CAPACITATEA DE ROTAŢIE A UNOR CORPURI... 28
DIFRACŢIE-INTERFERENŢĂ-REŢEA... 28
INFLUENŢA GROSIMII ŞI A VOLUMULUI CORPURILOR ASUPRA CULORILOR ŞI ASUPRA ÎNCĂRCĂTURII ELECTRICE A CORPURILOR... 34
INFLUENŢA LAMELELOR ASUPRA RAZELOR LUMINOASE... 37
ALTE INFLUENŢE ALE FORMEI, VOLUMULUI, CONŢINĂTORULUI ASUPRA CALITĂŢII CONŢINUTULUI... 37
INFLUENŢA POZIŢIEI, SENSULUI, RITMULUI CORPURILOR ÎN GENERAREA SARCINII „+" SAU „-", RADIAŢIA SPECIFICĂ A UNDELOR, FORMAREA SAU DEFORMAREA CORPURILOR... 38

II - FIZICA MODERNĂ ŞI LUMINA... 39
GENERALITĂŢI DESPRE CUANTE... 39
ACŢIUNILE ELECTRICE ALE LUMINII... 41
UNDE LUMINOASE ŞI CORPUSCULARE - STUDII - EFECTE FOTOELECTRICE... 43
EFECTELE FOTOELECTRICE ALE CORPURILOR ADUSE LA ROŞU SAU LA ALBASTRU... 46
EFECTUL RAMAN... 47
EFECTELE FOTOELECTRICE ALE APEI ŞI ALE SOLUŢIILOR SALINE... 48
TEORIA LUI SOMMERFELD DESPRE LUMINĂ... 49
ANALIZA SPECTRALĂ A LUMINII LA SPECTROSCOP - LUMINA CONŢINE UNDELE ELEMENTELOR ÎNAINTE DE A TRECE PRIN PRISMĂ - EXISTĂ FOTONI COLORAŢI?... 49
FOTONII SUNT COMPLEMENTARI ELECTRIC?... 51
LUMINA SOLARĂ, ELECTRICITATEA ŞI TEORIA CUANTICA... 52
INFLUENŢA CORPUSCULILOR ELECTRIZAŢI, A LUMINII ŞI A CORPURILOR ASUPRA VITEZEI LUMINII - DOZAREA ENERGIEI LUMINOASE ŞI IMPORTANTA SA... 53
VIZIUNE GENERALĂ DESPRE CAUZELE RADIAŢIEI ŞI VITEZA LUMINII... 54
INFLUENŢA ASTRELOR ASUPRA COMPOZIŢIEI LUMINII - INFLUENŢA REZISTENŢEI ELECTRICE ŞI A SPAŢIILOR INTERSTELARE ASUPRA VITEZEI LUMINII - VARIAŢIA CONTINUĂ A LUMINII ŞI EFECTELE SALE GENERALE... 55
INFLUENŢA COMPOZIŢIEI LUMINII ASUPRA CURBURII RAZELOR LUMINOASE... 57
DIMINUAREA LUMINII ÎN FUNCŢIE DE ALTITUDINE... 58
REFRACŢIA - DIFRACŢIA UNDELOR LUMINOASE ÎN ATMOSFERA JOASĂ ŞI EFECTELE SALE NATURALE... 59
LUMINA ŞI ELECTROMAGNETISMUL... 60
EXISTĂ LUMINA NEAGRĂ?... 60
INFLUENŢA ELECTRICĂ A LUMINII NEGRE ŞI A LUMINII ALBE... 67
UNDELE DE LUMINĂ ALBĂ ŞI UNDELE DE LUMINĂ NEAGRĂ SUNT COMPLEMENTARE -LEGĂTURA CU TEORIA CUANTICĂ ŞI MECANICA ONDULATORIE - ESEU COMPLEMENTAR... 68
INFLUENŢA LUMINII NEGRE ŞI A LUMINII ALBE, A CURBEI POZITIVE ŞI A CURBEI NEGATIVE A ZILEI ŞI A NOPŢII ASUPRA CORPURILOR... 71
LUMINA ŞI UMBRA SUNT O CAUZĂ A CURENŢILOR UNIVERSALI - VIZIUNE GENERALĂ... 72
INFLUENŢA OBSCURITĂŢII, A NEGRULUI ASUPRA DEPLASĂRII ENERGIEI ÎNTRE CORPURI ŞI ABSORBŢIA ENERGIEI... 74
LUMINA ALBĂ ŞI LUMINA NEAGRĂ ŞI SENSUL LOR DE SARCINĂ... 74
INFLUENŢA ZILEI ŞI A NOPŢII ASUPRA CORPURILOR ÎN GENERAL - EFECTUL REPAUSULUI NOAPTEA ŞI A SOMNULUI ÎNTR-O NOAPTE NEAGRĂ... 75
CE ESTE UN CORP SAU UN SPAŢIU NEGRU?... 76
CAUZELE INVERSĂRII OPTICE A IMAGINILOR... 76
STUDIU COMPARATIV ÎNTRE UNDELE LUMII ATOMICE ŞI UNDELE LUMII COSMICE... 77
APORTUL ANUAL DE LUMINĂ SOLARĂ CĂTRE CORPURILE DE PE PĂMÂNT ŞI PĂMÂNT... 82
PREZENTARE DE ANSAMBLU ASUPRA SURSEI LUMINII CARE RADIAZĂ CĂTRE SISTEMUL NOSTRU PLANETAR... 83
PREZENTARE GENERALĂ DESPRE VARIAŢIILE LUMINII SOLARE... 84
CONDENSATORI ŞI TRANSFORMATORI DE UNDE LUMINOASE... 85
TRANSPORTUL GRUPELOR DE UNDE ASOCIATE UNEI UNDE AŞA-NUMITĂ SIMPLĂ SAU MONOCROMATICĂ... 86
SPECTRUL UNDELOR... 86
STAREA POSTERIOARĂ ŞI ANTERIOARĂ A UNDELOR DE LUMINĂ... 87
EXISTĂ UNDE SAU DEFORMAREA ETERULUI REPREZINTĂ O UNDĂ?... 88
OBIECŢII - EXPERIENŢA LUI MICHELSON - TEORIA CORPUSCULARĂ ŞI ONDULATORIE A CUANTELOR ŞI ETERUL - POT FI ELE CONCILIABILE?... 91
O NOUĂ CONTRIBUŢIE LA TEORIA RELATIVITĂŢII BAZATĂ PE EXPERIMENTELE LUI MICHELSON - NOILE EXPERIENŢE ALE LUI MILLER... 93
TRANSMISIA UNDELOR LUMINOASE - RELAŢIA CU MATERIA - ALTĂ PERSPECTIVĂ DESPRE FORMAREA LUMINII - SINTEZA LUMINOASĂ... 96
IMPORTANŢA ŞI UTILITATEA FIZICII UNDELOR ŞI VIZIUNE DE ANSAMBLU ASUPRA DESCOMPUNERII MATERIEI LA INFINIT... 97
UN ALT ASPECT DESPRE SENSIBILITATEA CORPURILOR LA UNDE ŞI LA DIFERIŢI CORPUSCULI... 98
UNDELE LUNGI ABSORB UNDELE SCURTE - COMPUNEREA ŞI DESCOMPUNEREA UNIVERSALĂ - ACORDURILE SUNETELOR ŞI CULORILOR... 99
COMPUNEREA SUCCESIVĂ A UNDELOR - IMPORTANŢA UNDELOR COMPUSE PRIN REZONANŢĂ, A ARMONIEI ŞI A DIZARMONIEI - INFLUENTA ASUPRA AMBIANTEI ŞI A CORPURILOR DIN AMBIANŢĂ... 101
VIZIUNE GENERALĂ ASUPRA MODIFICĂRII DE RITM, FAVORABILĂ SAU NEFAVORABILĂ, PRODUSĂ DE FIINŢELE VULGARE SAU DE GENII... 105

III - PARTICULARITĂŢILE ŞI INFLUENŢELE DIVERSE ALE LUMINII... 107
LEGĂTURA DINTRE LUMINĂ ŞI UMBRĂ SAU INFLUENTA COMPLEMENTARĂ - VITEZA LUMINII ŞI CAUZA... 107
INFLUENŢA OBSCURITĂŢII, A NEGRULUI ASUPRA RADIAŢIILOR GENERALE ALE CORPURILOR... 108
INFLUENŢA CERULUI NOCTURN... 109
INFLUENŢA SPECTRULUI LUMINII DE-A LUNGUL EPOCILOR, ANILOR, ANOTIMPURILOR... 111
INFLUENŢA DEPLASĂRII POLILOR ASUPRA RADIAŢIILOR LUMINII SOLARE... 112
INDICII DE RADIAŢII ŞI DE APORTURI COSMICE, PRIN INTERMEDIUL FORMELOR CRISTALIZATE... 113
CONDENSAREA ŞI RECONSTITUIREA UNDELOR LUMINOASE SOLARE ŞI COSMICE... 114
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA CORPURILOR TRANSPARENTE ŞI OPACE ŞI RECIPROC, INFLUENŢA CORPURILOR TRANSPARENTE ŞI OPACE ASUPRA LUMINII ŞI CULORILOR... 116
INFLUENŢA COMPOZIŢIEI CORPURILOR ASUPRA ABSORBŢIEI LUMINII ŞI CULORILOR ŞI INFLUENŢA LUMINII ŞI CULORILOR ASUPRA COMPOZIŢIEI... 119
INFLUENŢA LUMINII SOLARE ASUPRA CORPURILOR - INFLUENŢA CALORIFICĂ ŞI ELECTRICĂ - POSIBILITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE... 121
INFLUENŢA VARIAŢIEI LUMINII ASUPRA ELECTRICITĂŢII SAU VARIAŢIA LUMINII SOLARE... 124
INFLUENŢA LUNII ÎN TRANSMISIILE DE UNDE RADIOELECTRICE... 124
DESCOMPUNEREA LUMINII ÎN ATMOSFERA INFERIOARĂ ŞI EFECTELE SALE ASUPRA CORPURILOR... 125
INFLUENŢA ABSORBŢIEI ASUPRA IMAGINII ŞI SPECTRULUI ELECTROMAGNETIC AL CORPURILOR - ALTE EFECTE FOTOELECTRICE - REVELAŢIE... 126
IMAGINILE CORPURILOR ŞI REÎNCARNAREA... 128
EFECTE DE DESCĂRCARE A CORPURILOR SUB INFLUENŢA LUMINII... 129
DESCOMPUNEREA LUMINII DE FORMELE CORPURILOR NATURALE - ROLUL PARTICULAR AL FIECĂRUI TIP DE PLANTĂ... 129
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA FORMĂRII TANINURILOR... 131
INFLUENŢA SOLULUI ŞI A ÎNGRĂŞĂMINTELOR ASUPRA CULORII ŞI A CULORII ASUPRA CALITĂŢII VEGETAŢIEI... 131
INFLUENŢELE ARBORILOR ASUPRA ALTOR PUNTE... 132
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA DESCOMPUNERII CORPURILOR ŞI CULORILOR... 132
RADIAŢIA ŞI INTENSITATEA UNDELOR MONOCROMATICE ALE LUMINII ÎN CURSUL ROTAŢIEI SOARELUI... 133
INFLUENŢA UNDELOR LUMINOASE ÎN DIFERITE LOCURI DE PE PĂMÂNT... 134
INFLUENŢA CORPURILOR ASUPRA SELECŢIEI, ABSORBŢIEI UNDELOR MONOCROMATICE ŞI CUANTICE DE LUMINĂ... 136
RADIAŢIA TUTUROR CORPURILOR CĂTRE LUMINĂ... 136
VARIAŢIA LUMINII SOARELUI ŞI A CORPURILOR INCANDESCENTE... 138
EFECTELE FOTOCHIMICE ALE LUMINII... 138
INFLUENŢA LUMINII ŞI A CULORILOR ASUPRA COAGULĂRII SOLUŢIILOR COLOIDALE... 142
ALTE INFLUENŢE FOTOELECTRICE ŞI FOTOCHIMICE ALE DIFERITELOR TIPURI DE LUMINĂ-ŞOC REZULTANT... 143
INFLUENŢA LUMINII ŞI A OBSCURITĂŢII ASUPRA STABILIZĂRII ULEIURILOR... 144
INFLUENŢA STĂRII DE DEZAGREGARE A CORPURILOR ŞI A TEMPERATURII ASUPRA LUMINII, CULORILOR ŞI INTENSITĂŢII LOR - RAZE SPECTRALE ALE DIFERITELOR CORPURI... 144
INFLUENŢA DIFERITELOR UNDE ALE SPECTRULUI ŞI ALE LUMINII ASUPRA FOSFORESCENŢEI... 146
APA LUMINOASĂ... 148
LUMINA CALDĂ ŞI LUMINA RECE ÎN APROPIERE DE SOL, ÎN ATMOSFERĂ - INFLUENŢA RAZELOR VIOLETE ŞI ROŞII... 149
INFLUENŢA GENERALĂ A LUMINII ASUPRA CORPURILOR ŞI ASUPRA VIEŢII... 150
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA DEZVOLTĂRII CELULELOR OCHIULUI... 151
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA CREŞTERII ANUMITOR ANIMALE... 151
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA SUFLETULUI... 152
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA FUNCŢIEI CLOROFILIENE A PLANTELOR - DOZAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR - SINTONIZAREA CU SOLUL... 153
NEVOIA DE ÎMPĂMÂNTARE A PLANTELOR, ANIMALELOR, FIINŢELOR UMANE... 155
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA CREŞTERII GERMENILOR DE PLANTE ÎN VASE ÎNCHISE ERMETIC... 156
CUPLUL PĂMÂNT-ATMOSFERĂ... 158
IMPORTANŢA LUMINII SOLARE ÎN COMPARAŢIE CU CEA A STELELOR... 159
INFLUENŢA RADIAŢIEI ASTRELOR ASUPRA CORPURILOR - ANALIZA SPECTRALĂ - LEGĂTURA CU ASTROLOGIA... 160
INFLUENŢELE LUMINII ASUPRA RADIAŢIILOR PRINCIPALE ALE CORPURILOR ÎNTR-O DIRECŢIE, ASUPRA GREUTĂŢII ŞI FORMEI... 162
UNDE LUMINOASE ŞI UNDE PURTĂTOARE... 163
OBOSEALA GENERALĂ A CORPURILOR DATORATĂ INTENSITĂŢII RAZELOR LUMINOASE... 163
INFLUENŢA PIGMENTĂRII ŞI A CULORILOR RASELOR ASUPRA ABSORBŢIEI RAZELOR ŞI REÎNCĂRCĂRII CORPURILOR... 164
SCINTILAŢIA LUMINII... 164
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA CORPURILOR ALIMENTARE ŞI ASUPRA CORPURILOR VII... 165
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA ALCALOIZILOR DIN PLANTE... 168
INFLUENŢA LUMINII ARTIFICIALE ASUPRA CREŞTERII PLANTELOR... 168
INFLUENŢA LUMINII ASUPRA CREŞTERII PĂSĂRILOR DE CURTE... 170
ALTE INFLUENŢE ALE LUMINII ZILEI ŞI NOPŢII ASUPRA PĂSĂRILOR DE CURTE... 171

    CAPITOLUL II... 173

CULORILE... 173
CE SUNT CULORILE?... 173
SELECŢIA ŞI MODIFICAREA CULORII ALBE ŞI A UNDELOR COLORATE... 178
CULORILE PRINCIPALE ŞI DESCOMPUNEREA LUMINII ALBE - RAZELE PRINCIPALE SAU BAZELE-REPER ALE LUI FRAUNHOFER... 178
ORDINEA, ARMONIA UNIVERSALĂ ÎN RELAŢIA CU RAZELE ŞI ORDINEA CULORILOR... 180
SPECTRUL COSMIC... 181
SPECTRUL ELECTRIC ŞI ORDINEA CULORILOR - ROZETA CULORILOR - SENSUL RADIAŢIEI - LEGĂTURA CU METALELE... 181
ISTORIE ŞI CREDINŢE CHINEZEŞTI DESPRE CORESPONDENŢELE DINTRE CULORI, SUNETE ETC... 183
ACORDURI FIZICE ŞI RADIESTEZICE ALE CULORILOR CU SUNETELE... 185
ALTE ACORDURI EXPERIMENTALE ALE CULORILOR CU SUNETELE - NOI PROCEDEE DE ÎNREGISTRARE ŞI REDARE... 186
TONURI - GAME - NUANŢELE CULORILOR - NUMĂRUL CULORILOR... 190
LUNGIMILE DE UNDĂ ŞI FRECVENŢELE CULORILOR PRINCIPALE CONFORM EXPERIMENTELOR LUI FOUCAULT... 190
LUNGIMILE UNDELOR ARMONICE ALE CULORILOR CONFORM RADIESTEZIEI... 191
VIZIBILITATEA UNDELOR... 192
RELAŢIA DINTRE LUNGIMILE DE UNDĂ, CULORI ŞI FOTONI... 192
INTENSITATEA LUMINOASĂ A CULORILOR PRINCIPALE ALE SPECTRULUI SOLAR AL LUI FRAUNHOFER - STRĂLUCIREA CULORILOR... 193
INFLUENŢA PRINCIPALĂ A GALBENULUI... 194
INFLUENŢELE CULORILOR ŞI ALE GALBENULUI ASUPRA OCHIULUI... 195
CULORILE PERCEPTIBILE SAU UNDELE REFLECTATE... 195
INFLUENŢELE CULORILOR ASUPRA RADIAŢIEI, VEDERII, PERCEPŢIEI ŞI EFECTELOR CULORILOR... 196
CULORILE COMPLEMENTARE... 198
ALTE EFECTE ALE CULORILOR COMPLEMENTARE - FENOMENE DE INDUCŢIE, DE POLARIZARE ALE CULORILOR ŞI EFECTE DE CONTRAST... 200
MIŞCAREA COMPLEMENTARA UNIVERSALA - INFLUENŢELE CULORILOR ASUPRA FORMELOR ŞI ALE FORMELOR ASUPRA CULORILOR... 203
EFECTE DE CONTRAST OBŢINUTE PRIN CUPLAREA A DOUĂ CULORI... 205
CULORI SIMPLE - CULORI COMPUSE - TRECERE ÎN REVISTĂ A MECANISMULUI DE PRODUCERE A EFECTELOR LOR... 209
TABELUL CULORILOR MIXATE ŞI REZULTANTELE LOR, DUPĂ HELMHOLTZ, PREZENTAT DE CHARLES GUIGNET... 211
MOD DE FOLOSIRE... 211
CULORILE UMBRITE - FORMAREA GRIURILOR... 212
EFECTELE REZULTANTE ALE AMESTECURILOR DE RAZE DE CULORI DIFERITE    212
DIFERENŢE ÎNTRE AMESTECURILE RADIAŢIEI LUMINOASE A CULORILOR ŞI CULORILE MATERIALE - VIZIUNE ASUPRA EFECTELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI DE PROFUNZIME ALE CULORILOR... 213
TABEL DE UTILIZARE PRACTICĂ A CULORILOR ÎN FUNCŢIE DE LUMINA PRIMITĂ, CONFORM LUI ROOD... 215
EFECTUL REZULTANT AL NUANŢELOR MULTIPLE DIN NATURĂ ŞI AL CORPURILOR ASUPRA CELULELOR OPTICE... 219
COMPOZIŢIA GENERALĂ ŞI PARTICULARĂ A CORPURILOR... 219
SENZAŢIA DE ALB... 220
TABEL PENTRU CANTITĂŢILE DE LUMINĂ ŞI UNDE COLORATE DIN 1000 DE PĂRŢI DE LUMINĂ SOLARĂ ALBĂ... 221
INFLUENŢA ALBULUI ASUPRA REFRACŢIEI CULORILOR... 222
CE ESTE NEGRUL ABSOLUT?... 222
NEGRU ŞI ALB DIN PUNCT DE VEDERE ELECTRIC... 222
RAPORTUL CULORILOR ŞI SARCINILOR ELECTRICE ŞI FORMAREA CURENŢILOR ELECTRICI - EFECTE GENERALE... 223
LEGEA SIMILITUDINII - LEGEA POLARITĂŢII ŞI APLICAREA LOR LA CULORI - DIFERENŢA DE POTENŢIAL... 225
INFLUENŢA SEPARĂRII UNDELOR CULORILOR SPECTRULUI ASUPRA CURENŢILOR ŞI CORPURILOR... 226
CULORI CALDE ŞI CULORI RECI... 228
INFLUENŢA CULORILOR ŞI A SEMNULUI SARCINII LOR ELECTRICE ASUPRA TEMPERATURII... 230
INFLUENŢA TEMPERATURII ASUPRA CULORILOR... 231
INFLUENTA UNDELOR CALORIFICE ŞI ÎN MOD SPECIAL A DIFERENŢELOR DINTRE ELE ASUPRA STĂRII ELECTROMAGNETICE ŞI A FORMEI CORPURILOR... 232
INFLUENŢA PRESIUNII ASUPRA TEMPERATURII ŞI ASUPRA UNDELOR CALORIFICE... 233
DALTONISMUL - CAUZE... 234
INFLUENŢA FORMELOR ASUPRA UNDELOR CROMATICE... 236
INFLUENŢA DEFORMĂRII CORPURILOR ASUPRA CULORILOR SAU EFECTELE PIEZOELECTRICE... 236
INFLUENŢELE UNDELOR CROMATICE ASUPRA FORMELOR - LEGĂTURA DINTRE CULORI ŞI DISTANŢĂ ŞI INVERS... 237
INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA RADIAŢIEI CULORILOR ŞI MODIFICAREA CÂMPULUI LOR - CONTRIBUŢIA ADUSĂ MECANICII ONDULATORII... 239
INFLUENŢA CORPURILOR ASUPRA FORMEI ŞI TEMPERATURII... 239
INFLUENŢA FORMELOR, A OPTICII ÎN GENERAL ASUPRA CHIMIEI ANORGANICE ŞI ORGANICE ŞI ASUPRA ELECTROCHIMIEI... 240
INFLUENŢA COMPOZIŢIEI CHIMICE A CORPURILOR ŞI A ALIMENTAŢIEI ASUPRA RECEPTIVITĂŢII ŞI RADIAŢIEI UNDELOR CULORILOR - DESPRE PERCEPŢIA VIZUALĂ A CULORILOR... 242
PREZENTARE GENERALĂ A INFLUENŢELOR BIOLOGICE ŞI TERAPEUTICE ALE CULORILOR... 244
ALTE INFLUENŢE FIZIOLOGICE ALE CULORILOR FOLOSITE ÎNTR-UN CAZ DE CONSTIPAŢIE... 245
TRATAREA INCONTINENŢEI URINARE CU AJUTORUL LUMINII COLORATE... 246
INFLUENŢA ELECTROCHIMICĂ SAU A CORPURILOR COLORATE ASUPRA MIŞCĂRII BROWNIENE... 248
VIZIUNE ASUPRA INFLUENŢELOR CORPURILOR CRISTALIZATE CARE COMPUN MATERIA ŞI ASUPRA CULORILOR... 248
OPTOMETRIA CULORILOR... 251
ROLUL ECRANELOR COLORATE SAU AL FILTRELOR COLORATE ŞI IMPORTANŢA CORPURILOR COLORATE ASUPRA ABSORBŢIEI SAU REFRACŢIEI UNDELOR... 253
INFLUENŢA ECRANELOR COLORATE ASUPRA PUNTELOR ŞI FLORILOR... 257
INFLUENŢA SEXULUI FLORILOR ASUPRA MODIFICĂRII CULORII LOR... 258
COLORAŢIA STICLEI - EMAILURI - PIETRE GEME - PROPORŢIA CU COMPOZIŢIA ŞI TEMPERATURA... 258
DIFERENŢA DE REFRACŢIE A CORPURILOR SOLIDE, LICHIDE, GAZOASE ÎN FUNCŢIE DE COMPOZIŢIA LOR... 260
INFLUENŢA CULORII CONŢINĂTORULUI ASUPRA CONŢINUTULUI... 264
INFLUENŢA LUMINII ŞI A CULORILOR ASUPRA CORPURILOR METALICE, ASUPRA CORPURILOR ÎN GENERAL ŞI INFLUENŢA CORPURILOR METALICE ASUPRA CULORILOR... 265
INFLUENŢA NEGRULUI ASUPRA ABSORBŢIEI GENERALE A UNDELOR ŞI A CULORILOR - VIZIUNE GENERALĂ ASUPRA FORMĂRII HUILEI... 266
CORPURI ŞI PRODUSE GENERALE EXTRASE DIN HUILĂ... 268
DIN PRODUSELE VOLATILE SE EXTRAGE... 268
DIN PRODUSELE VOLATILE SE MAI EXTRAGE ŞI... 68
ALTE INFLUENŢE ALE NEGRULUI ASUPRA ABSORBŢIEI CULORILOR... 269
INFLUENŢELE ANUMITOR CĂRBUNI ACTIVI... 270
INFLUENŢA CULORILOR, A PIETRELOR PREŢIOASE, A MINERALELOR ŞI A MATERIEI ASUPRA CONDENSĂRII CORPUSCULARE A UNDELOR COSMICE - INVERSAREA SERIEI LUI MENDELEEV... 271
ACŢIUNEA ŞI EFECTELE GENERALE ALE UNDELOR CULORILOR ASUPRA CORPURILOR... 273
INFLUENŢA ŞI ALEGEREA CULORILOR LA DIVERSE LATITUDINI ŞI ÎN CURSUL DIFERITELOR ANOTIMPURI... 274
EFECTE ELECTRICE AMPLIFICATOARE SAU REDUCTOARE ALE CULORILOR - UTILIZARE PRACTICĂ ÎN RADIESTEZIE ŞI ÎN CROMOTERAPIE... 275
INFLUENŢA CULORILOR ASUPRA RADIAŢIEI CORPURILOR ŞI UTILIZAREA LOR... 276
INFLUENŢA INTENSITĂŢII LUMINII ALBE ASUPRA CULORILOR - INFLUENŢE FIZIOLOGICE, PSIHOLOGICE ASUPRA INDIVIZILOR ŞI MASELOR... 277
HARTA CULORILOR CONCEPUTĂ DE ROOD... 278
INFLUENŢA GENERALĂ A LUMINII ŞI A CULORILOR ASUPRA CORPURILOR... 280
OBIECŢII ŞI CONSECINŢE - LEGĂTURI CU FIZICA, FIZIOLOGIA, FILOSOFIA ŞI RELIGIA... 286
LEGĂTURA CULORILOR CU METALELE, SOLURILE, ÎNGRĂŞĂMINTELE, PUNTELE... 288
INFLUENŢA CULORILOR ASUPRA CĂLIRII METALELOR, ÎNTĂRIRII SAU ÎNMUIERII CORPURILOR... 291
INFLUENŢA CULORILOR UNIFORME ASUPRA STĂRII GENERALE ŞI ELECTRICE A CORPURILOR - UN ALT EFECT DE CONTRAST ŞI DE INDUCŢIE... 292
REZISTENŢA ANUMITOR „SPECII" DE CULORI LA ACŢIUNEA PRELUNGITĂ A LUMINII ŞI GAZELOR DEZAGREGATOARE... 294
INFLUENŢA VITEZEI UNDELOR ŞI A CORPURILOR ASUPRA VIZIBILITĂŢII, ASUPRA COMPUNERII ŞI DESCOMPUNERII UNDELOR COLORATE ŞI EFECTELOR LOR - PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA EFECTELOR REZULTANTE OBŢINUTE PRIN VARIAŢIA COMPOZIŢIEI LUMINII ALBE ŞI A CULORILOR... 295
INFLUENŢA CULORILOR LA DISTANŢĂ... 300
INFLUENŢA TIMPULUI ASUPRA CULORILOR... 300
INFLUENŢA ACIZILOR, SĂRURILOR, BAZELOR ASUPRA CULORILOR... 300
AMESTECUL ŞI ECHILIBRUL CULORILOR... 300
RAZA VERDE ŞI AURORELE POLARE... 302
TABELUL ANALIZELOR SAU ACORDURILOR CORPURILOR SIMPLE CU CULORILE PRIN SINTONIZARE... 302
CULORILE SUNT UNDE SPECIFICE? - AU CALITĂŢI PROPRII SAU SUNT UNDE ÎNTREŢINUTE? PREZENTARE GENERALĂ ASUPRA EFECTELOR FASTE SAU NEFASTE... 302
INFLUENŢA GENERALĂ ŞI ELECTRICĂ A CORPURILOR... 304
INFLUENŢA CULORILOR ASUPRA ATMOSFEREI... 305
CULORILE ŞI LITURGHIA... 305
CULORILE NATURALE ŞI SIMŢUL ARMONIEI CULORILOR... 306
IMPORTANŢA SINTONIZĂRII CULORILOR... 307
ROLUL DETECTORILOR COLORAŢI... 308
SPECTRUL ARTIFICIAL SAU EFECTUL DE CONSTITUIRE DE ORDIN GENERAL ŞI PARTICULAR... 309
VIZIUNE DE ANSAMBLU ASUPRA ANALIZELOR SPECTRALE ALE CORPURILOR SIMPLE... 310
PREZENTARE GENERALĂ A INFLUENŢELOR FIZIOLOGICE ALE CULORILOR... 311
OBSERVAŢII... 318
INFLUENŢA CULORILOR ASUPRA CORPULUI ŞI SPIRITULUI - UNDE NE SITUĂM NOI?... 323
CULORILE, DRAPELELE ŞI STINDARDELE... 328

AFINITĂŢILE DINTRE CULORI ŞI CELULELE PLANTELOR, ŢESUTURILOR, CORPURILOR VII SAU MOARTE ŞI MICROBI... 329
GENERALITĂŢI... 329
COLORAREA VITALĂ... 332
COLORAREA CELULELOR MOARTE - CLASIFICAREA COLORANŢILOR... 332
COLORAREA MICROBIANĂ... 333
COLORAREA ŢESUTURILOR VEGETALE... 335
DECOLORAREA ŞI DEPIGMENTAREA CELULELOR... 335

INFLUENŢELE ŞI DIVERSELE EFECTE ALE UNDELOR ROŞU ŞI INFRAROŞU... 336
ROŞUL ŞI RAZELE CALORIFICE... 336
SPAŢIUL OCUPAT DE ROŞU... 336
ROŞUL ŞI LUMINA... 337
ROŞUL ÎN ATMOSFERA JOASĂ... 337
MICROBII ŞI ROŞUL... 337
ROŞUL ŞI TEMPERATURA... 337
ABSORBŢIA ROŞULUI DE CĂTRE CORPURI... 338
RAZELE ROŞII ŞI INFRAROŞU ŞI CREŞTEREA PLANTELOR... 338
ROŞUL ŞI DIASTAZELE... 339
DESCĂRCAREA, DEMAGNETIZAREA CORPURILOR PRIN INTERMEDIUL ROŞULUI... 339
OXIGENUL ŞI ROŞUL... 339
CUM SĂ DECELĂM RAZELE INFRAROŞU?... 340
RAZELE INFRAROŞU ŞI UTILIZAREA LOR... 341
ECRANUL SAU STICLA PENTRU UTILIZAREA INFRAROŞIILOR... 342
INFRAROŞIILE ŞI FOTOGRAFIA... 342
LUMINA ŞI FOSFORESCENŢA OBŢINUTE PRIN IRADIEREA UNUI CORP OBSCUR CU RADIAŢII OBSCURE SAU INFRAROŞU... 342
INFLUENŢELE RAZELOR INFRAROŞU CORELAT CU COMPOZIŢIA CORPURILOR... 343
RAZELE INFRAROŞU ŞI PLANTELE... 343
INFLUENŢELE TERAPEUTICE ALE INFRAROŞIILOR... 343

INFLUENŢELE ŞI EFECTELE DIVERSE ALE UNDELOR VIOLETE ŞI ULTRAVIOLETE... 344
INFLUENŢA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA ELECTROZILOR ARTIFICIALI SAU NATURALI 344 INFLUENŢA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA ÎNCĂRCĂRII ŞI DESCĂRCĂRII CORPURILOR... 345
INFLUENŢA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA DISOCIERII CORPURILOR... 347
INFLUENŢA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA TEMPERATURII ŞI FOSFORESCENŢEI... 348
SCURTĂ PREZENTARE A INFLUENŢELOR FIZICE ŞI CHIMICE ALE RAZELOR ULTRAVIOLETE... 348
RAZELE ULTRAVIOLETE SUNT RAZE CHIMICE?... 354
RAZELE ULTRAVIOLETE ŞI PENETRABILITATEA... 355
ACŢIUNEA RAZELOR ALBASTRE, VIOLETE ŞI ULTRAVIOLETE ASUPRA CORPURILOR... 355
INFLUENŢA RAZELOR VIOLETE ŞI ULTRAVIOLETE ASUPRA MAGNETIZĂRII CORPURILOR... 355
INFLUENŢELE BIOLOGICE ALE RAZELOR ULTRAVIOLETE... 356
INFLUENŢE GENERALE TERAPEUTICE ALE RAZELOR ULTRAVIOLETE... 363
INFLUENŢA ANUMITOR RAZE ULTRAVIOLETE ASUPRA REÎNCĂRCĂRII CORPURILOR... 366
INFLUENŢA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA ANIMALELOR... 366
INFLUENŢA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA PLANTELOR... 368
APLICAŢIE GENERALĂ PRACTICĂ A ULTRAVIOLETELOR... 371
CONCLUZII ASUPRA CULORILOR... 372

    CAPITOLUL III... 375

PIETRELE PREŢIOASE... 375
ORIGINEA ŞI FORMAREA PIETRELOR PREŢIOASE... 375
INFLUENŢA LUMINII, CULORILOR, CĂLDURII ŞI ELECTRICITĂŢII ASUPRA PIETRELOR PREŢIOASE... 382
INFLUENŢA FORMELOR PIETRELOR PREŢIOASE... 384
PIETRELE PREŢIOASE ŞI PARTICULARITĂŢILE LOR... 385
MODALITĂŢI DE RECUNOAŞTERE A PIETRELE PREŢIOASE DIN ACEEAŞI FAMILIE... 393
PREZENTARE ISTORICĂ A PIETRELOR PREŢIOASE, A CORESPONDENŢELOR ŞI SIMBOLURILOR LOR... 393
LUNGIMILE DE UNDĂ ALE PIETRELOR PREŢIOASE ÎN VEDEREA PRODUCERII DE EFECTE CORESPONDENTE... 401
MODUL DE FOLOSIRE A PIETRELOR PREŢIOASE ÎN TERAPIE... 401
CARACTERISTICILE GENERALE ALE PIETRELOR PREŢIOASE... 406
CUM ERAU UTILIZATE PIETRELE PREŢIOASE PE POST DE MEDICAMENT ÎN ANTICHITATE?... 410
CUM ACŢIONEAZĂ PIETRELE PREŢIOASE?... 410
EFECTELE FAVORABILE SAU NEFAVORABILE ALE PIETRELOR PREŢIOASE... 411
MODALITĂŢI DE SINTONIZARE A PIETRELOR PREŢIOASE CU UN ANUMIT CORP... 411
INFLUENŢA PIETRELOR PREŢIOASE ASUPRA SPIRITULUI... 412
CONCLUZII... 413

    CAPITOLUL IV
    MIROSURILE ŞI PARFUMURILE... 415

I - MIROSURILE, PARFUMURILE ŞI FIZICA... 415
CE SUNT MIROSURILE? FIZICA ŞI FIZIOLOGIA MIROSURILOR... 415
SPECTRUL MIROSURILOR... 416
COMPOZIŢIA CORPUSCULARĂ ŞI ONDULATORIE A MIROSURILOR... 417
COMPOZIŢIA CHIMICĂ A PARFUMURILOR... 419
CALITĂŢILE PARTICULARE ALE PARFUMURILOR... 421
ÎNTREAGA NATURĂ ESTE PARFUMATĂ... 422
MIROSUL SFINŢENIEI... 425
UNDELE MIROSURILOR ŞI UNDELE CULORILOR... 427
ACORDUL UNIVERSAL FIZICA ÎN AJUTORUL MEDICINII... 427
UNDELE MIROSURILOR, UNDELE SONORE ŞI UNDELE CULORILOR... 430
GAMA MUZICALĂ ŞI CORESPONDENŢA MIROSURILOR, CONFORM LUI PIESSE... 431
PARFUMURI CALDE ŞI PARFUMURI RECI... 433
MIROSURILE ŞI GUSTURILE... 434
LUMINA ŞI PARFUMURILE... 434
MIROSURILE ŞI UNDELE ELECTRICE... 438
INFLUENŢELE CULORILOR ASUPRA CONDENSĂRII MIROSURILOR... 441
CONŢINE MATERIA, ÎN GENERAL, UNDELE TUTUROR PARFUMURILOR?... 441
DIFERENŢE DE EFECT ÎNTRE ESENŢELE ARTIFICIALE ŞI ESENŢELE NATURALE... 444

II - MIROSURILE ŞI PARFUMURILE ŞI FIZIOLOGIA VEGETALĂ ÎN GENERAL... 445
CONDENSAREA PARFUMURILOR ÎN CELULELE PLANTELOR... 445
INFLUENŢA ALTOIRII ASUPRA CALITĂŢII PARFUMURILOR... 447
INFLUENŢELE ÎNGRĂŞĂMINTELOR ŞI SĂRURILOR MINERALE ASUPRA SOLULUI ŞI PARFUMURILOR PLANTELOR... 447
VARIAŢIA MIROSURILOR ÎN CURSUL ZILEI ŞI AL NOPŢII... 448
SIMPATIE ŞI ANTIPATIE - ACORD SAU DEZACORD ELECTROMAGNETIC ÎNTRE PLANTELE AROMATICE... 449
ACORDUL SAU DEZACORDUL DINTRE UNDELE CORPURILOR PLANTELOR ŞI ANIMALELOR... 450
EMITEREA ŞI RECEPTAREA MIROSURILOR... 451
PROCEDEE DE EXTRACŢIE A PARFUMURILOR DIN FLORI... 453

III - MIROSURILE ŞI PARFUMURILE ŞI INFLUENŢELE LOR FIZIOLOGICE... 455
PREZENTARE GENERALĂ A EFECTELOR ORGANICE ALE MIROSURILOR ŞI PARFUMURILOR... 455
MIROSUL SPECIFIC AL FIECĂRUI CORP... 456
PROPRIETĂŢILE CRISTALELOR ESENŢELOR AROMATICE... 457
EFECTELE MIROSURILOR DE LA DISTANŢĂ ASUPRA ANIMALELOR... 458
ALEGEREA PARFUMURILOR - ARTA ŞI ŞTIINŢA PARFUMURILOR... 459
CÂTEVA EFECTE SPECIFICE ALE MIROSURILOR... 460
MIROSURILE NE INFORMEAZĂ DESPRE CALITATEA CORPURILOR ŞI ALIMENTELOR... 461
DIFERENŢA DE PERCEPŢIE LA BĂRBAŢI ŞI FEMEI ŞI ÎN FUNCŢIE DE VÂRSTĂ... 462
EFECTELE POLARE ALE MIROSURILOR... 463
EFECTELE DE SATURAŢIE - EXCESUL DE PARFUM MIROASE URÂT... 464
EFECTELE GENERALE ALE MIROSURILOR ARTIFICIALE COMPARATE CU CELE ALE ALTOR CORPURI - IMPORTANTA ROLULUI MEDICULUI... 464
EFECTELE FIZIOLOGICE PRIN INJECTARE DE MIROSURI SAU PARFUMURI... 466

IV - PARFUMURILE ŞI MEDICINA... 467
PREZENTARE ISTORICĂ... 467
FARMACOPEEA ANTICĂ... 470
CLASIFICAREA MIROSURILOR    ... 472

ACŢIUNEA ANUMITOR ESENŢE AROMATE ASUPRA MICROBILOR... 476
ACŢIUNILE ESENŢEI DE LĂMÂIE ŞI ALE ALTOR ESENŢE ÎN STARE GAZOASĂ ASUPRA CULTURILOR MICROBIENE... 476
ACŢIUNILE ANUMITOR VAPORI DE ESENŢE ASUPRA PNEUMOCOCULUI... 477
ACŢIUNEA ANUMITOR VAPORI DE ESENŢE ASUPRA STREPTOCOCULUI HEMOLITIC... 477
ACŢIUNEA VAPORILOR DE ESENŢE ASUPRA STAFILOCOCULUI AURIU... 477
ACŢIUNEA VAPORILOR DE ESENŢĂ ASUPRA BACILULUI LUI EBERTH (TIFOID)... 477
ACŢIUNEA VAPORILOR DE ESENŢĂ ASUPRA BACILULUI PARATIFIC A... 478
ACŢIUNEA VAPORILOR DE ESENŢĂ ASUPRA BACILULUI PARATIFIC B... 478
ACŢIUNEA VAPORILOR DE ESENŢE ASUPRA COLIBACILULUI... 478
ACŢIUNEA VAPORILOR DE ESENŢE ASUPRA BACILULUI DIFTERIC... 478
ACŢIUNEA VAPORILOR DE ESENŢE ASUPRA BACILULUI TUBERCULOZEI... 478
ACŢIUNILE ESENŢEI DE PIN ASUPRA A DIFERIŢI BACILI... 479
ACŢIUNEA ESENŢELOR DE MENTĂ ŞI MENTOL ASUPRA BACILULUI TUBERCULOZEI UMANE... 480
ACŢIUNEA ESENŢEI DE TEREBENTINĂ ŞI A ALTOR ANTISEPTICE... 480
ACŢIUNEA VAPORILOR DE LAVANDĂ ŞI LAVANDIN ASUPRA A DIFERIŢI MICROBI... 481
PANSAMENT ANTISEPTIC CU ESENŢE PARFUMATE... 481
PANSAMENT ANTISEPTIC ŞI IGIENA GURII CU AJUTORUL ESENŢELOR... 482
ACŢIUNEA ESENŢELOR DE PARFUMURI ASUPRA BACTERIILOR DIN MEDIU - DEZINFECŢIE SAU APĂRARE ORGANICĂ PRIN ACŢIUNE ASUPRA MEDIULUI... 482
VEHICULE SAU MODALITĂŢI DE ACŢIUNE ALE PARFUMURILOR... 483
ACŢIUNEA ESENŢELOR ŞI PARFUMURILOR PRIN INTERMEDIUL LICHIORURILOR ŞI BĂUTURILOR AROMATICE... 484
FITOTERAPIE... 485
ALTE EFECTE PRODUSE DE PLANTELE AROMATICE... 488
ÎMBĂLSĂMAREA CORPURILOR CU AJUTORUL PARFUMURILOR... 492
INFLUENŢA TULBURĂRILE PATOLOGICE ASUPRA MIROSURILOR... 493
TOXICITATEA PARFUMURILOR... 493
INFLUENŢA SPECIILOR, FORMELOR, DOZELOR... 494
INFLUENŢELE PSIHICE ALE PARFUMURILOR... 497
INFLUENŢE ALE UNDELOR MIROSURILOR ŞI GUSTURILOR CORELAT CU PLANETELE... 498
VERIFICAREA EFECTELOR DE OBŢINUT ŞI RADIESTEZIA... 500
INFLUENŢE DATORATE FOLOSIRII EXAGERATE A PARFUMURILOR... 501
INFLUENŢA SPIRITULUI ASUPRA EFECTULUI PARFUMURILOR SAU LITERATURA ŞI PARFUMURILE... 502
CONCLUZIE... 503

    CAPITOLUL V... 505

GUSTURILE... 505
GENERALITĂŢI... 505
DIVERSE INFLUENŢE ALE CORPURILOR NATURALE, MĂCINATE SAU DISTILATE, ASUPRA GUSTULUI... 506
INFLUENŢA RECIPIENTULUI, FORMEI ŞI CULORII SALE ASUPRA UNDELOR GUSTATIVE... 507
INFLUENŢELE COMBUSTIBILULUI, LEMNULUI, PIVNIŢEI ASUPRA CALITĂŢII CONIACULUI... 508
INFLUENŢE ALE FERMENŢILOR NATURALI ŞI ALE FERMENŢILOR ARTIFICIALI ASUPRA ALIMENTAŢIEI... 508
INFLUENŢELE CÂMPULUI CORPURILOR ASUPRA GUSTULUI ŞI ASUPRA CALITĂŢII CORPURILOR CONSUMATE... 510
INFLUENŢELE ASTRONOMICE ŞI COSMICE ASUPRA UNDELOR GUSTATIVE - APLICAREA LEGII LUI NEWTON... 510
INFLUENŢELE COMPOZIŢIEI CORPURILOR ASUPRA GUSTURILOR... 511
INFLUENŢELE COMPOZIŢIEI SOLULUI ASUPRA GUSTURILOR PLANTELOR... 512
INFLUENŢELE ORIENTĂRII SOLULUI ŞI A FORMEI TERENULUI ASUPRA GUSTURILOR... 512
INFLUENŢELE LICHIDELOR ŞI SOLIDELOR ÎNTRE ELE... 513
LEGĂTURI ŞI INFLUENŢE ALE ALIMENTELOR ARTIFICIALE ŞI ALE ALIMENTELOR NATURALE... 514
INFLUENŢA TRANSFORMĂRII ELECTROCHIMICE A CORPURILOR ASUPRA GUSTURILOR... 516
RELAŢIA CULORILOR CU GUSTURILE... 517
ALTE CLASIFICĂRI ALE GUSTURILOR ŞI EFECTELOR LOR FIZIOLOGICE... 517
INFLUENŢELE PĂRŢILOR PUNTELOR ASUPRA GUSTURILOR... 518
RELAŢIA UNDELOR CULORILOR CU UNDELE GUSTURILOR... 519
CONCLUZIE... 520
CONCLUZII LA ACEST VOLUM... 521

 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0219 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.