Lumea fascinanta a vibratiilor, volumul 2

Lumea fascinanta a vibratiilor, volumul 2
Preț: 34,00 lei
Disponibilitate: în stoc furnizor - stoc 1
ISBN: 978-606-8742-14-4
Editura:
Anul publicării: 2017
Pagini: 384

DESCRIERE

Lumea fascinanta a vibratiilor, vol. 2 - Henri Chretien

 
Undele sunt multiple, nenumărate, fiecare corp având o lungime de undă specifică, ce poate produce efecte specifice, după cum s-a constatat, printre altele, în cazul undelor luminoase specifice culorilor, al undelor calorice, al undelor aşa-numite electrice, căci, în fapt, toate aceste unde sunt de natură electrică.
    Prin prisma noii fizici, undele au o natură atât corpus-culară, cât şi ondulatorie, însă nicio undă nu este simplă sau monocromatică, toate se întrepătrund, se compun şi se descompun, având o sursă comună ce este universală.
    Dimensiunile particulelor lor, de sarcină pozitivă (+) sau negativă (-), 
variază, acestea fiind la baza formării undelor, a curenţilor electromagnetici împreună cu diferitele efecte ale acestora. Vom examina în special aceste efecte, comparate între ele, între curenţii aşa-zişi electrici: lumina, căldura, electricitatea, culorile, sunetele, mirosurile, gusturile, radiaţiile (sau undele aşa-zis radioactive) în legătură cu electronii, cu particulele alfa, beta, gamma şi cosmici.
 
CUPRINS:
 

INTRODUCERE... 4

CAPITOLUL I
MAGNETISMUL ŞI ELECTRICITATEA
 ... 8
I - MAGNETISMUL ... 8
GENERALITĂŢI - POLII CORPURILOR - ECUATORUL -INFLUENTA ASUPRA FORMEI CORPURILOR... 8
CORPURILE DIAMAGNETICE ŞI PARAMAGNETICE... 10
MAGNETISMUL ŞI ELECTRICITATEA... 10
CAUZA MAGNETISMULUI... 10
MAGNETISMUL PERMANENT - MAGNETISMUL INDUS - INDUCŢIA... 11
DE CE ESTE PĂMÂNTUL MAGNETIZAT?    ... 14
INDUCŢIA ASUPRA CORPURILOR APROPIATE ŞI ÎNDEPĂRTATE - EFECTE - INDUCŢIA PĂMÂNT - CORP CERESC... 15
ECHILIBRUL UNIVERSAL SAU MAGNETIC AL CORPURILOR - INSEPARABILITATEA POLILOR MAGNETICI... 17
MAGNETIZAREA ANUMITOR CORPURI... 18
IMPREGNAREA MAGNETICĂ SAU PARAZITĂ A CORPURILOR... 18
EFECTELE MAGNETISMULUI ASUPRA GREUTĂŢII CORPURILOR... 19
MAGNETUL ŞI LINIILE DE FORŢĂ... 19
VARIAŢIA LINIILOR DE FORŢĂ ALE PĂMÂNTULUI (LINIILE IZOMAGNETICE SAU IZOGONE ŞI LINIILE IZOCLINE)... 20
MAGNETIZAREA ESTE O  PROPRIETATE GENERALĂ A MATERIEI... 21
INFLUENŢA COMPOZIŢIEI ASUPRA MAGNETIZĂRII CORPURILOR... 22
INFLUENŢA DEFORMĂRII CORPURILOR ASUPRA MAGNETIZĂRII... 23
INFLUENŢA RECIPROCĂ A CORPURILOR MAGNETICE ÎN CIRCUIT DESCHIS SAU ÎNCHIS... 23
MAGNETIZAREA ŞI EFECTELE DE LA DISTANŢĂ... 24
EFECTUL TEMPERATURII ASUPRA MAGNETISMULUI ŞI AL MAGNETISMULUI ASUPRA TEMPERATURII..Administrare. 26
ALTE INFLUENŢE ALE TEMPERATURII ASUPRA MAGNETIZĂRII... 30
INTENSITATEA NECESARĂ A UNUI CORP MAGNETIZAT - EFECTE FIZICE, FIZIOLOGICE, PSIHOLOGICE, SOCIALE, NAŢIONALE... 33
COEFICIENTUL DE MAGNETIZARE ASUPRA MATERIEI LIPSITE DE VIAŢĂ ŞI A MATERIEI ORGANIZATE... 36
PERMEABILITATEA MAGNETICĂ - EFECTE GENERALE FIZICE ŞI FIZIOLOGICE... 37
INFLUENŢA MAGNETIZĂRII MOLECULARE ASUPRA MAGNETIZĂRII CORPURILOR ÎN GENERAL... 38
INFLUENŢA CORPURILOR CRISTALIZATE ASUPRA MAGNETIZĂRII... 39
INFLUENŢA COMPUŞILOR, A ALIAJELOR ASUPRA MAGNETIZĂRII... 40
PERCEPŢIA SONORĂ A MAGNETIZĂRII MAGNETICE A CORPURILOR... 41
CLASIFICAREA CORPURILOR MAGNETICE... 42
IMPORTANŢA CORPURILOR MAGNETICE ASUPRA STĂRII ELECTROMAGNETICE A CORPURILOR - EFECTE REZULTANTE - VERIFICAREA - DISTRIBUŢIA RADIESTEZICĂ... 43
OBSERVAŢII GENERALE ASUPRA FOLOSIRII CORPURILOR SIMPLE... 44
MAGNETISMUL - MAGNETIZAREA MOLECULELOR ŞI ATOMILOR - EFECTELE ÎNCĂRCĂRII ŞI DESCĂRCĂRII - RAPORTUL CU AGREGAREA ŞI DEZAGREGAREA CORPURILOR ŞI CU RADIESTEZIA... 45
EFECTELE MAGNETICE ALE POLILOR - VARIAŢIILE CE EXISTĂ DE-A LUNGUL LATITUDINII... 46
INFLUENŢA RELATIVĂ A POLILOR POZITIV ŞI NEGATIV AI CORPURILOR... 47
INFLUENŢA MAGNETISMULUI ASUPRA RADIAŢIEI CORPURILOR... 47
CORPURILE MAGNETICE - SOLENOIZII - CONDENSATORII - ALTE ANALOGII ALE MAGNETISMULUI ŞI ELECTRICITĂŢII... 48
CONDENSATORII - ANTENE ŞI CORPURI MARTORI... 49
CÂMPURILE MAGNETICE CARE ÎNCONJOARĂ CORPURILE... 50
CÂMPUL MAGNETIC AL PĂMÂNTULUI - CAUZA... 51
EFECTELE POLILOR, ALE CÂMPULUI MAGNETIC AL PĂMÂNTULUI ŞI ALE SARCINII SALE... 52
INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC AL PĂMÂNTULUI ASUPRA RADIAŢIILOR ELECTRICE... 52
EFECTUL CÂMPULUI MAGNETIC AL PĂMÂNTULUI ÎN FUNCŢIE DE ALTITUDINE... 53
INFLUENŢA GENERALĂ A CURENŢILOR ELECTRICI ASUPRA CÂMPULUI MAGNETIC AL CORPURILOR... 53
CÂMPUL MAGNETIC AL CORPURILOR ÎN RAPORT CU ALTE CORPURI - MODIFICAREA PARŢIALĂ - ATAVISMUL - TRANSFORMISMUL - IMPORTANŢA FIZIOLOGICĂ... 55
CÂMPUL MAGNETIC ŞI LINIILE DE FORŢĂ ALE PĂMÂNTULUI - RAPORTUL CU FORMA CONTINENTELOR... 56
ÎNTREPĂTRUNDEREA CÂMPURILOR ŞI A CURENŢILOR MAGNETICI - LUMEA TRANSMISIILOR SAU ETERUL... 57
CONSERVAREA MAGNETICĂ A RADIAŢIEI CORPURILOR ŞI RETRANSMITEREA UNDELOR ÎNREGISTRATE SAU CONDENSATE - INFLUENŢA UNIVERSALĂ - SEMNIFICAŢIA IN RADIESTEZIE... 58
MODIFICĂRILE CÂMPURILOR MAGNETICE ALE CORPURILOR DE-A LUNGUL MĂSURĂTORILOR - EFECTELE DESCĂRCĂRII RADIESTEZICE... 59
EFECTELE CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA RADIAŢIEI CORPURILOR, REMANENŢA ŞI IMAGINILE CORPURILOR... 59
PERTURBAREA CÂMPULUI MAGNETIC AL CORPURILOR - RAPORTUL CU FURTUNA, VIJELIA, CUTREMURELE DE PĂMÂNT... 60
ECRANUL MAGNETIC... 60
RADIAŢIA CÂMPURILOR MAGNETICE ŞI A IMAGINILOR LOR CARE TRAVERSEAZĂ CORPURILE OPACE, ÎN RAPORT CU FORMA LOR - FOTOGRAFIA REALIZATĂ PRIN CORPURILE OPACE, LA DISTANŢĂ... 60
IZOLAREA MAGNETICĂ A CORPURILOR - CERCETĂRI ASUPRA CORPURILOR IZOLATE CU AJUTORUL CORPURILOR MAGNETICE ŞI AL CÂMPURILOR LOR MAGNETICE... 62
IMAGINILE MAGNETICE. NOŢIUNI GENERALE... 63
IMAGINILE MAGNETICE ALE CORPURILOR ÎN RAPORT CU FORMA... 63
DEFORMAREA IMAGINILOR MAGNETICE ŞI DEFORMAREA CORPURILOR - EFECTE REZULTANTE... 64
IMAGINILE MAGNETICE ALE CORPURILOR ŞI RADIAŢIA VERTICALĂ - CONSTATĂRI ŞI REZULTATE PRACTICE... 66
IMAGINILE MAGNETICE ALE CORPURILOR ŞI PREZENŢA REALĂ... 67
IMAGINILE MAGNETICE ALE CORPURILOR RADIANTE ÎN SPAŢIU ŞI CERCETĂRILE LA DISTANŢĂ SAU TELERADIESTEZIA - OBIECŢII... 68
ESTE POSIBILĂ EXISTENŢA APARIŢIILOR? - APARIŢIILE ŞI ŞTIINŢA... 74
IMPORTANŢA METAFIZICĂ, METAPSIHICĂ, FILOSOFICĂ, RELIGIOASĂ A ACESTOR EXPERIENŢE... 76

II - ELECTRICITATEA ... 80
GENERALITĂŢI... 80
CÂMPUL POZITIV, CÂMPUL NEGATIV, CÂMPUL NEUTRU - EFECTELE RADIESTEZICE... 82
COMPOZIŢIA CURENŢILOR ELECTRICI POZITIVI ŞI NEGATIVI... 82
INFLUENŢA UNUI CÂMP ASUPRA UNUI ALT CÂMP - MODIFICAREA ELECTRICĂ... 83
CÂMPUL ELECTROSTATIC - CÂMPUL ELECTRODINAMIC - EFECTE... 83
INTENSITATEA CÂMPURILOR ÎN CAZUL SOLENOIZILOR... 84
CURENŢII ŞI CÂMPUL ELECTRIC ATMOSFERIC... 85
CÂMPUL ŞI CURENTUL ELECTRIC ŞI TELURIC AL PĂMÂNTULUI ŞI AL CORPURILOR - CAUZE - INFLUENŢE... 87
CÂMPUL NEGATIV ŞI POZITIV AL PĂMÂNTULUI... 88
CURENŢII ATMOSFERICI ŞI CURENŢII TEREŞTRI CONJUGAŢI... 89
ÎNTREPĂTRUNDEREA UNDELOR ELECTRICE ALE CORPURILOR... 89
DIFERENŢA DE SARCINĂ ELECTRICĂ A CORPURILOR ÎN CAZUL STĂRILOR DE AGREGARE SOLIDĂ, LICHIDĂ, GAZOASĂ... 91
ELECTRICITATEA ESTE MEDIUL UNIVERSAL AL FENOMENELOR DE PROPAGARE - IMPORTANŢA MĂSURĂTORILOR RADIESTEZICE... 91
STAREA ELECTRICĂ PARTICULARĂ A CORPURILOR... 92
DIFERENŢA DE POTENŢIAL DINTRE CORPURILE ELECTRIZATE - TENDINŢE - OBSERVAŢII DIN PUNCT DE VEDERE FIZIOLOGIC ŞI PATOLOGIC - EFECTE RADIESTEZICE... 93
ŞOCUL ÎN RETUR... 94
NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONDENSAREA ELECTRICĂ A MATERIEI... 94
ELECTRICITATEA, ENERGIA MATERIEI NU ESTE IDENTICĂ CU VIAŢA - GÂNDUL NU ESTE DE NATURĂ ELECTRICĂ... 96
MIŞCAREA CORPURILOR GENEREAZĂ ELECTRICITATE, LUMINĂ - CAUZE - RAPORTUL CU AŞTRII ŞI, MAI ALES, CU SOARELE... 97
ENERGIA ELECTRICĂ A CORPURILOR AFLATE ÎN STARE DE REPAUS ŞI A CORPURILOR AFLATE ÎN STARE DE MIŞCARE - FRECAREA - CAUZE... 100
RAPORTUL DINTRE FRECAREA CORPURILOR, INTENSITATEA CURENŢILOR LOR ELECTRICI, LUMINĂ ŞI UNDE... 101
INFLUENŢA MIŞCĂRII ASUPRA STĂRII ELECTROMAGNETICE A CORPURILOR AFLATE ÎN MIŞCARE - AUTOMOBILELE - DIRIJABILELE - AVIOANELE - DIFERITELE CORPURI... 102
SISTEMELE TURBIONARE - SOLENOIZII - RAPORTUL CU LUNGIMILE DE UNDĂ... 104
PRODUCEREA ELECTRICITĂŢII ŞI SEMNUL SARCINII ELECTRICE - INFLUENŢELE ELECTRICE GENERALE... 106
PRODUCEREA DE ELECTRICITATE ASUPRA CORPURILOR ŞI ÎN INTERIORUL CORPURILOR - SURSA DE ELECTRICITATE A CORPURILOR... 107
CE ESTE O UNDĂ ELECTRICĂ - PARTICULARITĂŢI - DEFINIŢIE - UTILIZARE... 107
LUNGIMEA DE UNDĂ A CORPURILOR ŞI EFECTELE SPECIFICE - RAPORTUL CU PROCESUL DE EVOLUŢIE... 110
COMPUNEREA CORPURILOR ŞI A LUNGIMILOR DE UNDĂ - PUTEREA DE EMISIE ŞI DE RECEPŢIE A UNDELOR MULTIPLE ALE TRUPULUI UMAN - RAPORTUL CU RADIESTEZIA... 111
MODIFICAREA UNDELOR ŞI A AMPLITUDINII LOR - FENOMENUL DE FADING... 113
INTENSITATEA CURENŢILOR CARE TREC PRINTR-UN CONDENSATOR - TENSIUNEA - FRECVENŢA -CORPURILE - PĂMÂNTUL - CORPURILE CEREŞTI... 116
FORME DE UNDE - CAUZE... 117
EFECTELE UNDELOR LA DISTANŢĂ SAU CAUZA APARIŢIEI RADIAŢIEI... 118
MATERIALIZAREA UNDELOR ÎN NATURĂ - INFLUENŢA FORMELOR ASUPRA CURENŢILOR INTRAMOLECULARI ŞI INTERATOMICI... 119
UNDE NATURALE SOLIDIFICATE ŞI VIZIBILE ÎN CAZUL CONSTITUENŢILOR ORGANISMELOR VEGETALE - ORGANE - ANTENE... 120
EMISIA ŞI RECEPŢIA UNIVERSALĂ A UNDELOR DE CĂTRE TOATE CORPURILE, ÎN RAPORT CU FORMA ANTENELOR - TRUPURILE UMANE PRIMESC TOATE UNDELE... 123
ANTENELE UMANE... 12S
SARCINA DE SUPRAFAŢĂ A CORPURILOR CAVITARE ŞI A CORPURILOR PLINE ŞI EFECTELE ASUPRA EMISIEI ŞI RECEPŢIEI UNDELOR... 126
EXPERIENŢELE LUI GUSTAVE LE BON ŞI ALE LUI EDOUARD BRANLY ASUPRA OPACITĂŢII SAU ETANŞEITĂŢII UNEI CUŞTI METALICE ÎN CAZUL INTERACŢIUNII CU UNDELE ELECTRICE... 127
RAPORTUL SARCINILOR EXTERIOARE DINTRE CORPURILE ARTIFICIALE ŞI CORPURILE NATURALE - NECESITATEA EXSTENŢEI UNEI CUNOAŞTERI ASUPRA EFECTELOR SARCINII ŞI LIPSEI DE SARCINĂ A UNDELOR... 128
INFLUENŢA CAPACITĂŢII ELECTRICE... 129
CONDUCTANŢA ELECTRICĂ - REZISTENŢA - INFLUENŢA ASUPRA CORPURILOR... 130
OBSERVAŢII... 133
FOLOSIREA ÎN FIZIOLOGIE ŞI TERAPIE A CORPURILOR CARE SUNT BUNE CONDUCĂTOARE DE ELECTRICITATE ŞI A CELOR CARE NU SUNT BUNE CONDUCĂTOARE DE ELECTRICITATE - APLICAŢIE... 133
EFECTELE LUNGIMILOR DE UNDĂ ASUPRA DISOCIERII MATERIEI ŞI A CORPURILOR... 134
CUM SE TRANSPORTĂ ELECTRICITATEA - CONDUCTIVITATEA METALICĂ ŞI ELECTROLITICĂ... 134
PIERDEREA ŞI DEGRADAREA ENERGIEI ELECTRICE A CORPURILOR - ELECTRIZAREA... 135
INFLUENŢA FORMEI CORPURILOR ASUPRA CONDUCTIBILITĂŢII ŞI RADIAŢIEI ELECTRICE... 135
INFLUENŢELE CORPURILOR DISCONTINUE ASUPRA REZISTENŢEI ELECTRICE - EFECTELE ASUPRA MATERIEI LIPSITE DE VIAŢĂ ŞI ASUPRA MATERIEI ORGANIZATE ÎN CELULE - REZISTENŢA LA TULBURĂRILE PATOLOGICE... 137
INFLUENŢA SARCINII CORPURILOR ASUPRA ENERGIEI TRANSMISE... 138
DEVIAŢIA RADIAŢIEI CORPURILOR - AMORTIZAREA - ECRANUL - IZOLATORUL... 139
IZOLAREA ELECTRICĂ A UNUI CORP SAU A UNUI SPAŢIU - NEUTRALIZAREA UNUI CÂMP - CUŞCA LUI FARADAY... 140
INFLUENŢA VARIAŢIEI DE VOLUM - DEFORMAREA CORPURILOR - COMPRIMAREA - DILATAREA - ŞOCURILE - EFECTELE PIEZOELECTRICE - EFECTELE ASUPRA GREUTĂŢII - FIZICĂ ŞI FIZIOLOGIE... 141
FENOMENELE DE TOPIRE ŞI DE SOLIDIFICARE ALE CORPURILOR - ALTE EFECTE PIEZOELECTRICE... 144
ALCĂTUIREA CURENŢILOR ELECTRICI ŞI CAUZA PROPAGĂRII LOR CU O ANUMITĂ POLARITATE... 144
EFECTUL ELECTROLITIC GENERAL - EFECTUL GENERAL DE PILĂ ELECTRICĂ AL CORPURILOR - CAUZA - SCHIMBURILE OSMOTICE - EFECTELE FIZIOLOGICE ALE VARIAŢIEI DE SARCINĂ - SĂRURILE - BAZELE... 146
ELECTROLIZA CORPURILOR - DESCOMPUNEREA ELECTROLITICĂ A CORPURILOR - ELECTROTERMIA - ALTE CAUZE ALE PRODUCERII ELECTRICITĂŢII - FENOMENE CHIMICE ŞI FENOMENE ELECTRICE... 148
FENOMENELE ELECTROLITICE, CURENŢII DE APĂ, CORPURILE ÎN GENERAL, RADIOFIZICA ŞI RADIESTEZIA - EFECTELE ASUPRA ELECTROSCOAPELOR ŞI ELECTROMETRELOR - EFECTELE FIZIOLOGICE... 152
CURENŢII ELECTRICI DINTRE APELE DE SUPRAFAŢĂ ŞI APELE AFLATE ÎN SUBTERAN - CAUZA MIŞCĂRILOR ÎN PLAN VERTICAL ALE APEI MĂRILOR ŞI OCEANELOR... 155
CURENTUL ELECTRIC ÎNTRE DOUĂ ŢĂRMURI MARITIME ŞI PE COASTELE MARITIME... 156
RADIAŢIILE GALVANOPLASMATICE ALE CORPURILOR ŞI TRANSPORTUL ELECTRIC LA DISTANŢĂ - RADIAŢIA COSMICĂ... 156
RADIAŢIA GALVANOPLASTICĂ UNIVERSALĂ ŞI TRANSPORTUL INTERPLANETAR - FENOMENELE INTERASTRALE ALE NUCLEELOR SPECIILOR... 158
CURENŢII ELECTRICI SOLARI, LUNARI, PLANETARI... 158
CURENTUL ELECTRIC DINTRE STRATURILE GEOLOGICE - EFECTUL DE PILĂ ELECTRICĂ NATURALĂ - CUTREMURELE DE PĂMÂNT... 159
lONIZAREA SAU ELECTRONIZAREA POZITIVĂ (+] ŞI NEGATIVĂ (-) A SOLIDELOR, LICHIDELOR ŞI A GAZELOR - EFECTUL ELECTROLITIC ŞI DE CONDENSARE - EFECTELE FIZIOLOGICE - EFECTELE METEOROLOGICE - FENOMENELE ELECTROLITICE CE AU LOC ÎN CADRUL REACŢIILOR CHIMICE, ÎN LICHIDE ŞI GAZE... 162
ALTE INFLUENŢE ALE ELECTRIZĂRII POZITIVE (+) SAU NEGATIVE (-) ASUPRA ATMOSFEREI, ASUPRA VREMII, ASUPRA UNDELOR CORPURILOR, ASUPRA UNDELOR MICROBIENE... 164
lONIZAREA - CONDUCTIBILITATEA - DESCĂRCĂRILE ELECTROSCOAPELOR, ALE CORPURILOR - EFECTELE CLIMEI - TERAPEUTICA... 165
INLFLUENŢA VITEZEI ELECTRONILOR ASUPRA EMISIEI UNDELOR CORPURILOR - RAPORTUL DINTRE VITEZĂ, POTENŢIAL ŞI LUNGIMILE DE UNDĂ - INFLUENŢA ASUPRA RADIAŢIEI CORPURILOR ÎN SERIE, A MIROSURILOR, SUNETELOR, CULORILOR... 167
ELECTRICITATEA - LUMINA - CĂLDURA - APORTUL UNIVERSAL DE UNDE... 168
ELECTRICITATEA - LUMINA - CĂLDURA - ELECTROCHIMIA - TERMOCHIMIA - ELECTROMECANICA... 170
EFECTUL AMPLIFICATOR SAU REDUCTOR AL MAGNETISMULUI, AL ELECTRICITĂŢII, AL CĂLDURII ASUPRA RADIAŢIEI CORPURILOR... 172
ELECTRICITATEA ŞI FLĂCĂRILE... 173
LEGEA INDUCŢIEI - LEGEA CONTRARIILOR - CURENTUL DE TUR ŞI CURENTUL DE RETUR - TERMODINAMICA - EXCESUL DE RĂCIRE PRIN ABSORBŢIE - SUDAREA SAU CURENTUL DE RETUR... 175
INFLUENŢA RADIAŢIEI INTENSE A VAPORIZĂRII UNUI CORP ASUPRA TEMPERATURII... 177
INFLUENŢA RELATIVĂ A VITEZEI ASUPRA TEMPERATURII ŞI A SEMNULUI SARCINII... 178
INFLUENŢA UNEI MODIFICĂRI BRUŞTE A UNDELOR CALORICE... 179
PARTICULARITATEA CURENTULUI DINTRE CORPURILE CALDE ŞI RECI, GENERAT DE DIFERENŢA DE TEMPERATURĂ ŞI DE VOLUM - CAUZA MIŞCĂRII ÎN SENS UNIC... 180
CURENŢII ELECTRICI INTERASTRALI ŞI TEMPERATURA... 182
RADIAŢIA CORPURILOR CEREŞTI FAŢĂ DE CORPURI, ÎN RAPORT CU COMPOZIŢIA LOR... 182
FLĂCĂRILE DESCĂRCATE ELECTRIC ALE CORPURILOR ÎNCĂRCATE CU SARCINĂ POZITIVĂ - EFECTELE DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE ASUPRA CORPURILOR, ÎN GENERAL, ŞI ASUPRA TRUPULUI OMENESC, ÎN PARTICULAR... 183
ALTE EFECTE ALE DESCĂRCĂRII ELECTRICE ALE FLĂCĂRILOR ŞI ALE UNDELOR CALORICE... 184
CORPURILE ÎNCĂLZITE ELECTRONIZEAZĂ SAU IONIZEAZĂ AERUL... 185
CORPURILE ÎNCĂLZITE PREZINTĂ O CREŞTERE A SARCINII ELECTRICE NEGATIVE... 185
CORPURILE POT SĂ ABSOARBĂ UNDELE POZITIVE (+) ŞI UNDELE NEGATIVE (-) - EFECTUL UNDELOR POZITIVE (+) - EFECTELE UNDELOR CALORICE... 186
INFLUENŢA FORMELOR ASUPRA RADIAŢIILOR ŞI ASUPRA ABSORBŢIEI RADIAŢIILOR CALORICE... 188
INFLUENŢA TEMPERATURII SAU A UNDELOR CALORICE ASUPRA FORMELOR    ... 188
CE ESTE CĂLDURA?... 189
INFLUENŢA UNDELOR CALORICE ASUPRA GREUTĂŢII UNUI CORP... 192
INFLUENŢA CĂLDURII ŞI A FRIGULUI ASUPRA ENERGIEI, SARCINII ELECTRICE A CORPURILOR ŞI A DURITĂŢII LOR... 192
INFLUENŢA CĂLDURII ŞI A FRIGULUI ASUPRA EVAPORĂRII, POLARIZĂRII, LICHEFIERII CORPURILOR... 193
INFLUENŢA TEMPERATURII ASUPRA REZISTENŢEI ELECTRICE ŞI A CONDUCTIBILITĂŢII CORPURILOR ŞI A METALELOR ASUPRA MAGNETISMULUI... 194
INFLUENŢA TEMPERATURII SAU A UNDELOR CALORICE ASUPRA REACŢIILOR CHIMICE, ASUPRA FERMENŢILOR... 195
INFLUENŢA ELECTRICITĂŢII ŞI A CĂLDURII ASUPRA FOSFORESCENŢEI ŞI ASUPRA LUMINII DIVERSELOR CORPURI, ASUPRA RADIAŢIEI PIETRELOR PREŢIOASE ETC... 196
SENSUL RADIAŢIEI UNDELOR CALORICE... 198
EFECTUL PARTICULAR AL UNDELOR ŞI AL UNDELOR CALORICE ASUPRA UNUI CORP ŞI ASUPRA SCRISULUI... 199
VARIAŢIA EFECTELOR CALORICE ÎN FUNCŢIE DE CORPURI - INVAR - UTILIZAREA RADIESTEZIEI ÎN CAZUL ALIAJELOR... 200
ELECTRICITATEA ŞI STERILIZAREA CORPURILOR - NEUTRALIZAREA... 201
SCHIMBUL ELECTRIC AL CORPURILOR AFLATE LA MODUL GENERAL ÎN CONTACT - EFECTUL ASUPRA TRUPULUI UMAN - EFECTUL TERAPEUTIC - IMPORTANŢA SINTONIZĂRII... 201
INFLUENŢA ELECTRICĂ A CORPURILOR LA DISTANŢĂ - CONSTATĂRILE RADIESTEZICE - PROTECŢIA - REMEDIILE LA DISTANŢĂ... 204
INFLUENŢA ELECTRICĂ LA DISTANŢĂ DINTRE CORPURI - RAPORTUL CU RADIESTEZIA... 207
INFLUENŢA DEPRESIUNII ŞI PRESIUNII ASUPRA RADIAŢIEI ELECTRICE... 207
ESTE OARE ELECTRICITATEA O FORMĂ DE MATERIE AFLATĂ ÎN STARE DE IMPONDERABILITATE SAU MAI DEGRABĂ ELECTRICITATEA TRANSPORTĂ MATERIA - UTILITATEA RADIOFIZICII ŞI A RADIESTEZIEI... 208
INSTRUMENTE DE MĂSURĂ ŞI DE DETECŢIE A UNDELOR ELECTRICE - EFECTUL CURENŢILOR LUI OERSTED ASUPRA CORPURILOR ÎN GENERAL ŞI ASUPRA CORPURILOR VII... 208
INFLUENŢELE ELECTRICE GENERALE ALE CORPURILOR COLORATE... 210
NEUTRALIZAREA CÂMPURILOR CORPURILOR... 210
CANTITATEA DE ELECTRICITATE CONŢINUTĂ ÎNTR-UN CORP... 212
DESCĂRCAREA - SCHIMBUL ELECTRIC ÎN SERIE ÎNTRE CONDENSATORI - FULGERELE - RELAŢIILE DINTRE CORPURILE AFLATE LA DISTANŢĂ... 212
REZONANŢĂ ŞI RADIESTEZIE    ... 213
INFLUENŢA ELECTRICITĂŢII ASUPRA CORPURILOR SAU SUBSTANŢELOR COLOIDALE, ŞI RECIPROC... 214
RELAŢIA DINTRE ELECTRICITATE ŞI FLUIDE, LICHIDE ŞI GAZE... 214
ELECTRICITATEA POZITIVĂ (+) ŞI NEGATIVĂ (-) ŞI EFECTELE LOR FIZICE ŞI FIZIOLOGICE... 215
INFLUENŢA FIZICĂ ŞI FIZIOLOGICĂ A CURENŢILOR ALTERNATIVI ŞI A CURENŢILOR CONTINUI... 215
VIDUL RELATIV ŞI CURENŢII DE ÎNALTĂ TENSIUNE... 216
ELECTRICITATEA ŞI VIAŢA... 216
ELECTRICITATEA ŞI RADIOACTIVITATEA... 217
ELECTRICITATEA TRANSPORTĂ RADIAŢIILE SPECIFICE ALE CORPURILOR... 217
EXISTĂ OARE ELECTRICITATE ŞI TRANSPORTURI DE UNDE INTERPLANETARE ŞI COSMICE? SUNT ELE DECELABILE?... 218
RELAŢIILE ELECTRICE DINTRE CORPURILE DE MATERIE NEORGANIZATĂ ŞI DE MATERIE ORGANIZATĂ - REZONANŢA... 219
DESCOPERIREA RADIAŢIEI UNDELOR - UNDELE HERTZIENE - TELEGRAFIA FĂRĂ FIR... 220
PROPAGAREA UNDELOR ELECTRICE HERTZIENE - INFLUENŢELE DIVERSE ASUPRA MATERIEI LIPSITE DE VIAŢĂ ŞI ASUPRA METALELOR... 223
EFECTUL ÎNCĂRCĂRII ŞI DESCĂRCĂRII UNDELOR HERTZIENE ŞI, ÎN GENERAL, AL UNDELOR LA DISTANŢĂ... 224
UNDA PURTĂTOARE A UNDELOR SCURTE ŞI ULTRASCURTE - DISTANŢA DE EMISIE ŞI DE RECEPŢIE POSIBILĂ... 224
OBSERVAŢII... 225
EFECTELE DOZELOR ŞI A UNDELOR SCURTE ASUPRA TRUPULUI OMENESC... 226
IMPORTANŢA RADIESTEZIEI ŞI A TRUPULUI OMENESC PENTRU DETECŢIA UNDELOR... 227
INFLUENŢA UNDELOR ELECTRICE ASUPRA MATERIEI ORGANIZATE -EFECTELE FIZIOLOGICE - INTUIŢIA TRANSMITEREA GÂNDURILOR... 229

III - ELECTROMAGNETISMUL ... 232
CAUZA CURENŢILOR ELECTROMAGNETICI CE SUNT ATRAŞI DE MATERIE... 233
CÂMPUL MAGNETIC, CÂMPUL ELECTRIC... 234
CURENTUL MAGNETOELECTRIC DE INDUCŢIE ŞI FORŢA ELECTROMOTOARE... 234
CURENTUL LUI OERSTED - SOLENOIDUL LUI AMPERE - MAGNETUL... 234
SENSIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ A MATERIEI... 235
MIŞCAREA UNIVERSALĂ, PERPETUĂ ŞI ELECTROMAGNETISMUL... 237
UNDELE UNIVERSALE, CURENŢII UNIVERSALI, EFECTELE PILELOR UNIVERSALE... 239
O PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA UTILITĂŢII UNDELOR ELECTROMAGNETICE -TRANSPORTUL ENERGIEI CORPURILOR CEREŞTI ASUPRA ELECTRONILOR... 242
INFLUENŢA ELECTRICITĂŢII ASUPRA ALIMENTAŢIEI, MAGNETISMULUI CORPURILOR, ŞI RECIPROC... 243
STUDIU COMPARATIV ASUPRA MAGNETISMULUI ŞI A ELECTRICITĂŢII - ARE ELECTRICITATEA O SARCINĂ PROPRIE? SAU ESTE EA UN MIJLOC DE TRANSMISIE CORPUSCULARĂ SPECIFICĂ TUTUROR CORPURILOR?... 244
CURENTUL ELECTROMAGNETIC ÎN RAPORT CU FRECAREA ŞI MIŞCAREA... 246
RADIAŢIA ELECTROMAGNETICĂ A DOUĂ CORPURI DE SARCINĂ SAU DE SENS CONTRAR... 246
RADIAŢIA ELECTROMAGNETICĂ A CORPURILOR LA DISTANŢĂ ŞI ÎN TOATE DIRECŢIILE... 247
RADIAŢIA ELECTROMAGNETICĂ A ACIZILOR, BAZELOR, A DIVERSELOR CORPURI SPRE POLII NORD SAU SUD - SCHIMBURILE ELECTROMAGNETICE CU PĂMÂNTUL ŞI CORPURILE CEREŞTI - REÎNCĂRCAREA - DESCĂRCAREA... 248
INFLUENŢA CORPURILOR CEREŞTI ÎN ELECTROMAGNETISM... 249
OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA INFLUENŢA CORPURILOR CEREŞTI... 250
INFLUENŢA ELECTROMAGNETICĂ ASUPRA CORPURILOR, ATOMILOR, MOLECULELOR CORPURILOR ŞI ASUPRA SENSULUI LOR DE DEPLASARE - EFECTUL ASUPRA PLANTELOR, ANIMALELOR ŞI OAMENILOR... 250
ELECTROMAGNETISMUL ŞI UNDELE RADIESTEZICE - EXISTĂ OARE O ELECTRICITATE MINERALĂ, ANIMALĂ? - RADIESTEZIA ŞI ŞTIINŢELE... 252
INFLUENŢA RADIAŢIILOR CORPURILOR VII ASUPRA SARCINII ELECTROMAGNETICE A CORPURILOR... 253
DIFERIŢI AMPLIFICATORI ELECTROMAGNETICI ŞI TRUPUL UMAN... 253
EFECTE REZULTANTE ALE RADIAŢIEI ELECTROMAGNETICE - ENERGIA ELECTROMAGNETICĂ ATOMICĂ... 254
CURENŢII ELECTROMAGNETICI ŞI ETERUL - VIZIUNEA ETERULUI - SUNT OARE FORMELE CORPURILOR PĂSTRATE ÎN ETER DUPĂ MOARTE?... 255

IV-TEORIA RELATIVITĂŢII ... 256
ELECTROMAGNETISMUL ŞI LUMINA... 256
INERŢIA, ELECTROMAGNETISMUL, AUTOINDUCŢIA ŞI RELATIVITATEA... 258
ENERGIA DE MASĂ ELECTROMAGNETICĂ A CORPURILOR CREŞTE ODATĂ CU VITEZA ŞI INFLUENŢEAZĂ FORMA - RAPORTUL CU ATRACŢIA, GRAVITAŢIA ŞI RELATIVITATEA... 259
INTERVALUL DINTRE DOUĂ ACŢIUNI, DOUĂ FAPTE, DOI CURENŢI - TEORIA LUI NEWTON - TEORIA LUI EINSTEIN... 262
INFLUENŢA VITEZEI ASUPRA DURATEI, SPAŢIULUI, DIMENSIUNILOR - TIMPUL FIZIC - TIMPUL FIZIOLOGIC - TIMPUL PSIHOLOGIC... 264
RAPORTUL DINTRE DURATA, TIMPUL, SPAŢIUL ŞI NEMURIREA SUFLETULUI - CONSECINŢE FILOSOFICE, RELIGIOASE, SOCIALE, NAŢIONALE, INTERNAŢIONALE... 267
INFLUENŢA ELECTROMAGNETICĂ A MIŞCĂRII ASUPRA CORPURILOR, CU APLICAŢII ÎN FIZICĂ ŞI ÎN FIZIOLOGIE - EFECTE REZULTANTE... 269
INFLUENŢA INTENSITĂŢII CÂMPULUI GRAVITAŢIONAL ASUPRA TIMPULUI... 270
ATRACŢIA - GRAVITAŢIA ELECTROMAGNETICĂ - FORMA GENERALĂ NECURBATĂ A CORPURILOR ÎN MIŞCARE... 270
ATRACŢIA - GRAVITAŢIA ELECTROMAGNETICĂ - FORMA GENERALĂ CURBATĂ A CORPURILOR AFLATE ÎN MIŞCARE... 271
LUMINA NU SE PROPAGĂ ÎN LINIE DREAPTĂ DECÂT ÎN VID - CURBAREA TRAIECTORIEI LUMINII... 272
O ALTĂ LEGE A GRAVITAŢIEI ŞI CRITICA RELATIVITĂŢII CONFORM LUI PAINLEVE... 273
INFLUENŢA FORŢEI DE ATRACŢIE, A GRAVITAŢIEI ŞI A INERŢIEI ASUPRA FORMEI CIRCULARE A CORPURILOR - DIFERITELE REGIUNI ALE SPAŢIULUI AU ANUMITE PROPRIETĂŢI - SCHIMBAREA DE STARE ÎNTRE MOMENTUL PLECĂRII ŞI CEL AL SOSIRII RAZELOR - RAPORTUL CU RELATIVITATEA - UNITATEA UNIVERSULUI... 274
GEOMETRIA EUCLIDIANĂ SAU LEGEA FORMELOR, A DIMENSIUNILOR ŞI A VOLUMELOR ÎN RAPORTURILE LOR CU MIŞCAREA ŞI CU LEGEA RELATIVITĂŢII... 278
PREZENTARE GENERALĂ A TEORIEI LUI FITZGERALD-LORENTZ ŞI A TEORIEI LUI EINSTEIN ASUPRA CONTRACŢIEI CORPURILOR - COMPARAŢIE ÎNTRE CELE DOUĂ TEORII... 280
CONTRACŢIA, AŞA CUM A FOST EA AFIRMATĂ DE FITZGERALD ŞI LORENTZ, ESTE EA REALĂ SAU ESTE O ILUZIE CAUZATĂ DE ÎNTÂRZIEREA PROPAGĂRII, AŞA CUM SUSŢINE EINSTEIN? - IPOTEZA PERSONALĂ... 284
RELATIVITATEA RESTRÂNSĂ LA O STARE PSIHO-FIZIOLOGICĂ... 290
CONSECINŢE FIZICE ŞI FIZIOLOGICE ALE TEORIEI LUI EINSTEIN ŞI ALE CURBĂRII RAZELOR LUMINOASE - TENTATIVE DE A MĂSURA UNIVERSUL - ARE UNIVERSUL UN SFÂRŞIT?... 292
OBIECŢII ŞI DIZERTAŢII CU PRIVIRE LA DIMENSIUNEA ŞI LIMITA UNIVERSULUI... 292
AM PUTEA OARE ÎNŢELEGE INFINITUL?... 294
CONCLUZIE... 296

CAPITOLUL AL II-LEA
RADIOACTIVITATEA
 ... 306
GENERALITĂŢI... 306
CE ESTE RADIOACTIVITATEA?... 308
RADIOACTIVITATEA GENERALĂ ŞI UNIVERSALĂ A TUTUROR CORPURILOR... 309
CAUZA RADIOACTIVITĂŢII... 311
DIVERSE CAZURI DE RADIOACTIVITATE... 313
EFECTE GENERALE ALE CORPURILOR ŞI ALE SUBSTANŢELOR FOARTE RADIOACTIVE... 314
VARIAŢIILE RADIOACTIVITĂŢII ÎN FUNCŢIE DE STRATURILE GEOLOGICE ALE PĂMÂNTULUI... 318
INTENSITATEA ACESTOR CURENŢI RADIOACTIVI ŞI CUTREMURELE DE PĂMÂNT-OBSERVAŢII... 319
OBSERVAŢII... 320
EFECTELE LUNII ŞI ALE RADIAŢIILOR COSMICE ASUPRA FENOMENULUI DE DEZAGREGARE A CORPURILOR... 321
EFECTELE LUMINII ŞI ALE CĂLDURII ASUPRA RADIOACTIVITĂŢII CORPURILOR ŞI A SUBSTANŢELOR, VARIAŢIA LOR ÎN FUNCŢIE DE COMPOZIŢIE... 322
DIFERITELE INFLUENŢE ASUPRA RADIOACTIVITĂŢII... 324
INFLUENŢA RADIAŢIEI RADIOACTIVE ÎN STUDIUL CORPURILOR... 325
DESCOMPUNEREA ÎN SERII REGRESIVE A PARTICULELOR RADIOACTIVE... 326
MIROSURILE ŞI RADIOACTIVITATEA... 326
INFLUENŢA UNDELOR LUNGI ŞI A UNDELOR SCURTE ASUPRA RADIOACTIVITĂŢII... 327
CORPURILE RADIOACTIVE, ELECTRICITATEA ŞI ENERGIA... 328
RADIOACTIVITATEA ŞI ENERGIA INTRA-ATOMICĂ A CORPURILOR - DIMENSIUNILE PARTICULELOR... 329
RADIOACTIVITATEA ŞI ENERGIA, LA MODUL GENERAL... 330
RADIOACTIVITATEA ŞI ENERGIA ATOMICĂ RADIOACTIVĂ, ÎN RAPORT CU VITEZA ŞI MASA PARTICULELOR... 330
PIERDERILE SAU CÂŞTIGURILE PRIN RADIOACTIVITATE ŞI INFLUENŢELE ASUPRA MASEI, GRAVITAŢIEI, ATRACŢIEI, INERŢIEI... 331
MODALITĂŢILE DE ACŢIUNE ALE RADIOACTIVITĂŢII, RAZELE SAU RADIAŢIILE    ... 332
RAZELE CATODICE... 332
RAZELE SAU RADIAŢIILE X... 333
RADIAŢIILE ALFA... 337
RADIAŢIILE BETA... 338
RADIAŢIILE GAMMA... 338
RADIAŢIILE COSMICE... 339
CONCLUZII... 342

CAPITOLUL AL III-LEA
NOUA FIZICĂ ŞI TEORIA CUANTELOR
 ... 346
UNDELE CORPUSCULARE ŞI FORMELE ONDULATORII... 346
EXISTĂ OARE O STARE DE REPAUS CORPUSCULAR? - OARE CORPURILE ŞI SUBSTANŢELE AFLATE ÎN STARE DE REPAUS RADIAZĂ?... 347
UNDELE ELECTRONICE, ATOMICE, CORPUSCULARE... 348
UNDELE MONOCROMATICE ŞI UNDELE SUPRAPUSE SAU SINTEZA ONDULATORIE... 348
SUNT OARE CORPURILE FINITE SAU INFINITE? - AU ELE O INDIVIDUALITATE? - AU ELE OARE O IMAGINE ÎN SPAŢIU?... 349
IMAGINEA ELECTROMAGNETICĂ A CORPURILOR ŞI SUFLETUL... 350
STUDIUL CORPURILOR ÎN SPAŢIU - TEORIA LUI EINSTEIN ŞI MECANICA ONDULATORIE... 350
RAPORTUL DINTRE UNDELE CORPURILOR, FINALITATEA, DETERMINISMUL - CONSECINŢE FILOSOFICE ŞI RELIGIOASE... 352
CONSECINŢELE TEOLOGICE ŞI FILOSOFICE ALE ACESTEI DIFERENŢE DE STARE SPECIFICĂ A CORPURILOR... 353
TEORIA CUANTELOR A LUI PLANCK SAU O VIZIUNE ASUPRA EFECTELOR PARTICULELOR ELECTRIZATE MICROSCOPICE - EFECTELE FOTOELECTRICE, CONFORM TEORIEI LUI EINSTEIN - FOTONII... 354
TEORIA LUI BOHR ŞI A CUANTELOR - TEORIA CUANTEI ŞI A NUCLEELOR SPECIEI... 358
TEORIA LUI WILSON ŞI A LUI SOMMERFELD... 362
TEORIILE SUCCESIVE ALE LUI UHLENBECK ŞI GOUDSMIT, PAULI-DIRAC... 364
TEORIA CUANTELOR - NUCLEELE SPECIEI - CONSECINŢELE FILOSOFICE... 367

OBSERVAŢIE... 368

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0195 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.