Intalniri cu istoria noastra (2 vol)

Intalniri cu istoria noastra (2 vol)
Preț: 51,00 lei
Disponibilitate: în stoc furnizor - in stoc
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 432 pag + 476 pag
Categoria: Dezvaluiri

DESCRIERE

Intalniri cu istoria noastra (vol. 3 si vol. 4) - Valentin Dimitriuc …cele 2 volume din setul “Intalniri cu istoria noastra” continua seria inceputa cu „Intamplari cu istoria noastra” (2 vol). Volumul 3. Tarile Romane in feudalism (perioada secolelor XIII – XVIII) se axeaza pe a doua figura legendara a poporului nostru si lupta sa pentru unitate nationala – Mihai Voda Viteazul. In acest volum sunt prezentate evenimente istorice corespunzand perioadei secolelor XIII- XVIII ( a cristalizarii unificarii tarilor romane Valahia si Moldova) pana la inceperea epocii moderne din istoria noastra, respectiv anul 1821. Citind acest volum veti descoperi lucruri interesante care s-au produs altfel decat sunt prezentate in istoriile noastre mai recente… Si veti afla si de ce! CUPRINS VOL.3: Mesajul către poporul român al arhimandritului Justin Pârvu (fragmente) I. INTRODUCERE II. STATELE CENTRALIZATE FEUDALE VALAHE DINTRE CARPAŢI Şl DUNĂRE (SECOLELE XIII-XIV) 1. Uggrovalahia lui Radu Negru Uggrinul (secolul XIII) 2. Ţara Românească (Valahia) a voievodului Basarab 3. Domniile urmaşilor lui Basarab Vodă: Alexandru-Nicolae Vodă (1352-1364); Vladislav-Vlaicu Vodă (1364-1372); Radu I (1377-1385); Dan I (1385-1386) 4. Ţara Moldovei: Dragoş Vodă (1353-1359) şi Bogdan Vodă (1359-1367) 5. Domniile urmaşilor lui Bogdan Vodă până la Alexandru cel Bun: Laţcu (1367-1373); Petru Muşat (1373-1390); Roman Muşat (1390-1393); Ştefan Vodă (1393-1400) 6. Originea dacică a denumirii Moldova 7. Dobrogea, între Ţara Cavarnei (1230) a lui Balica, Toader, Dobrotici şi Ivanco (1346-1391) şi anul 1485, când a devenit parte a Imperiului Otoman 8. Valahii de la sudul Dunării 9. Transilvania, voievodat autonom sub suzeranitatea formală a regatului Ungariei 10. Români transilvăneni în posturi înalte în voievodatul Transilvaniei 11. Statutul juridic al independenţei statelor româneşti sub forma autonomiei teritoriale, aşa cum se reflectă în toate tratatele (sau capitulaţiile) politice încheiate cu Imperiul Otoman 12. Ardeal, un vechi cuvânt daco-român III. DESPRE FEUDALISMUL ROMÂNESC 13. Scurtă caracterizare IV. SECOLELE XIV-XV, EPOCA EROICĂ A POPORULUI ROMAN 14. Despre războaiele contra turcilor 15. Domnia lui Mircea cel Bătrân în Tara Românească (1386-1415) 16. Domnia lui Alexandru cel Bun în Moldova (1400-1432) 17. Anarhia feudală din ţările române la începutul secolului XV 18. Fenomenul social Bobâlna (Transilvania, 1437) 19. Iancu (Corvin) de Hunedoara (1386-1457) 20. Ţara Românească sub domniile lui Vlad Dracul (1436-1447) şi Vlad Ţepeş (1456-1462 şi 1476-1477) 21. Ştefan cel Mare - eroul naţional în istoria şi legendelele poporului român 22. Situaţia ţărilor române în secolele XIV-XV V. SECOLUL XVI 23. începerea decăderii puterii politice a Ţării Româneşti şi a Moldovei în Europa ca urmare a ascensiunii şi creşterii puterii Imperiului Otoman în Europa de sud şi sud-est şi centrală; trădările boierilor autohtoni către turci în Ţara Românească şi către poloni, în Moldova 24. Ţara Românească sub Radu cel Mare (1496-1508); Neagoe Basarab (1512-1521) şi Radu de la Afumaţi (1522-1529) 25. Moldova sub Bogdan (1504-1517); Petru Rareş (1527-1538; 1541-1546) şi Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561; 1564-1568) 26. Mihai Viteazul şî lupta pentru recâştigarea independenţei ţărilor române 27. Mihai Viteazul şi Unirea celor trei ţări româneşti (mai 1600) 28. Cultura şi arta românească înfloritoare în perioada statelor feudale centralizate din secolele XV-XVI VI. SECOLUL XVII - SECOLUL BAROC 29. Situaţia legăturilor dintre ţările române dupa episodul Mihai Viteazul 30. Moştenirea politică lăsată de Mihai Viteazul ţărilor române ţarile române în secolul XVII 31. Situatia economica si sociala din tarile romane in secolul XVII 32. principali domnitori după Mihai Viteazul: Radu Şerban (1602-1611); Matei Basarab (1632-1654); Vasile Lupu (1632-1652); Gheorghe Rakocsi I (1630-1648); Gheorghe Rakoczi II (1649-1658) 33. Serban Cantacuzino (1678-1688); Constantin Brancoveanu (1688-1714); Dimitrie Cantemir (1710-1711) 34. Experimentul fanariot de la sfârşitul secolului XVII: 1672-1685 în Moldova şi 1673-1678 în Ţara Românească 35. Schisma religioasă din Transilvania 36 Cultura şi arta medievală românească din secolul XVII VII. SECOLUL XVIII - SECOLUL FANARIOT (1711-1821) 37. Caracterul perfid al regimului domniilor fanariote 38. Creşterea influenţei ruseşti în ţările române în vremea împărătesei Ecaterina a ll-a (a doua jumătate a secolului XVIII) 39. Restaurarea regimurilor fanariote în ţările române (1774) 40. Ţările române între Franţa lui Napoleon I şi Rusia ţarului Alexandru 41. Sfârşitul domniilor fanariote (1774-1821) 42. Legile lui Caragea şi Calimachi 43. Transilvania sub absolutismul habsburgic 44. Josef al II-lea şi revoluţia lui Horea (1784-1785) 45. Revoluţia de la 1784 în contextul revoluţiei franceze din 1791 46. Şcoala Ardeleană, o mişcare culturală şi militantă 47. Situaţia economici şi socială a ţărilor române în secolul XVIII 48. Cultura în secolul XVIII fanariot şi al declinului feudalismului VIII. SINTEZE COMPLEMENTARE 49. Cronicarii români despre originea poporului nostru 50. Despre întemeierea voievodatului Transilvaniei 51. Afirmarea limbii romane în ţările noastre după secolul XIV 52. Arta medievala românească în evoluţia ei feudală 53. Evaluarea politicii de reforme aplicată de domnii fanarioţi în ţările române 54. Problema orientală şi ţările române la sfârşitul secolului XVIII-începutul secolului XIX 55. Vaticanul despre daci, romani, români şi limba română IX. CONCLUZII X. ANEXE A. Eseu paleo-etnologic despre geto-daco-vlahi, strămoşii milenari ai poporului român B. Casta basarabilor C. Despre „Capetele negre" şi Sumer D. Cronica lui Walerand de Wavrin (secolul XIV) E. Cronica de la Dubnice (Slovacia) despre Ştefan cel Mare F. „învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie" G. Despre viaţa şi activitatea domnitorului român Mihai Viteazul H. Cea mai veche revistă literară românească I. Testamentul ţarului Petru I al Rusiei J. Eseu etno-geografic privind Ţările Române în epoca feudalismului Bibliografie …desi acopera o perioada relativ scurta, 1821-1940, Volumul IV. Tarile Romane in epoca moderna si Romania interbelica (anii 1821 – 1939) abunda in evenimente dragi poporului roman, si anume: realizarea Micii Uniri, la 1859 si 1862; a declararii si obtinerii Independentei absolute, obtinuta cu armele in mana si cu jertfe umane, la 1877-1878. Apoi este vorba despre afirmarea Romaniei Mari urmare a infaptuirii in decembrie 1918 a Marii Uniri. Este prezentata in ultima parte evolutia deosebita a perioadei interbelice, 1920-1939, cu realizarile ei de exceptie, atat in plan economic, dar mai ales cultural-artistic. Volumul acesta contine si cateva anexe incitante despre printesa si regina Maria a Romaniei – un personaj captivant care a contribuit cu personalitatea ei puternica sa umple de sperante pe romani in timpul Primului Razboi Mondial si sa puna Romania atat pe harta Europei, dar si in contextul continentului nord american. CUPRINS VOL.4: Mesajul către poporul român al arhimandritului Justin Pârvu (fragmente) I. Introducere II. ŢĂRILE ROMÂNE ÎNTRE ANII I821-1848 1. Caracterizarea epocii moderne din istoria românilor 2. Mersul Revoluţiei din 1821 şi restabilirea domniilor fanariote 3. Războiul ruso-turc din anii 1828-1829 şi importanţa păcii de la Adrianopol pentru dezvoltarea burgheziei în Principatele Române 4. Regulamentele Organice şi situaţia economică, politică şi socială în Principatele Române în perioada aplicării lor 5. Mişcarea cultural-artistică din Principatele Române în prima jumătate a secolului XIX III. ŢĂRILE ROMÂNE ÎN CURSUL REVOLUŢIEI DIN 1848 6. Revoluţiile de la 1848 în ţările române 7. Evoluţia revoluţiei de la 1848 în Moldova 8. Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania 9. Revoluţia de la 1848 în Ţara Românească 10. Tricolorul românesc, o creaţie a strămoşilor geto-daci IV. UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE DIN ANUL 1859 11. Situaţia din Principatele Române în anii care au precedat Unirea din 1859 12. Dezvoltarea ţărilor române în anii ce au urmat revoluţiei de la 1848 13. Ţările române în timpul războiului Crimeii, până la Unire 14. înfăptuirea unirii Moldovei cu Ţara Românească - 24 ianuarie 1859 15. Consolidarea unirii Principatelor Române şi reformele domnitorului Alexandru I. Cuza (1859-1866) 16. Domnitorul Carol şi principele Ferdinand 17. Observaţii critice privind modul de tratare a Unirii Principatelor Române în istoriografia română V. CUCERIREA INDEPENDENŢEI ABSOLUTE 18. Preliminariile economice şi politice; consolidarea regimului burghez (1866-1877) 19. Războiul de independenţă (1877-1878) şi proclamarea Independenţei absolute (1877) 20. Situaţia românilor din provinciile şi teritoriile din afara ţării până în 1914; dualismul austro-ungar şi mişcarea memorandistă din Transilvania VI. CONSOLIDAREA REGATULUI ROMÂNIEI ÎNTRE ANII 1877-1914 21. Dezvoltarea economică şi socială a Regatului României 22. Războaiele balcanice (1912-1913) 23. Cultura română în epoca modernă (1821-1918) VII. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL Şl RĂZBOIUL ROMÂNILOR PENTRU REÎNTREGIREA NEAMULUI 24. Perioada neutralităţii (1914-1916) 25. Intrarea României în război şi desfăşurarea războiului (1916-1918) 26. Armistiţiul şi pacea de la Bucureşti (1918) 27. România în perioada ocupaţiei germane 28. Remobilizarea armatelor române şi terminarea Primului Război Mondial VIII. ROMÂNIA MARE 29. Preliminarii la Marea Unire din 1918 30. înfăptuirea Marii Uniri de la 1918 31. Primele reforme adoptate după Marea Unire 32. Lupta pentru dreptuirile românilor la Conferinţa de Pace de la Paris ISTORIA CONTEMPORANĂ IX. ROMÂNIA MARE PE DRUMUL CAPITALISMULUI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 33. Problemele minorităţilor 34. Reconstrucţia economică a României Mari; primii ani (1919-1929) 35. România în anii crizei economice (1929-1933) 36. România în perioada pericolului fascist (1933-1939) 37. Preliminarii româneşti la cel de-al Doilea Război Mondial 38. Cultura şi arta românească în anii interbelici X. 39. CONCLUZII XI. 40. ÎN LOC DE POSTFAŢĂ XII. ÎN LOC DE... ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI 41. Cele mai recente furturi ale istoriei Românilor Din partea autorului, la încheierea ciclului de literatură istorică "INTÂMPLĂRlANTÂLNIRI CU ISTORIA NOASTRĂ" ANEXE A. Eseu despre istorie şi adevăr. Necesitatea rescrierii adevărului istoric, a istorie naţionale de fiecare generaţie B. Tarile române în viziunea istorică şi filozofică a lui Karl Marx C. Avram lancu şi revoluţia din Transilvania din 1848-1849 D. Gheorghe Bariţiu, un reprezentant de valoare al generaţiei mai tinere a Şcolii Ardelene E. Războiul românilor pentru reîntregirea neamului (1916-1919) F. Portret regal - Ferdinand I, rege al României Mari G. Povestea vieţii reginei Maria a României H. „Fişier" regal românesc I. Istoria Basarabiei J. Din secretele nescrise ale Basarabiei K. Despre Bucureştiul istoric - de la lume adunate

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0277 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.