Dialog in Absolut

Dialog in Absolut
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil - stoc 0
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 312

DESCRIERE

Dialog in Absolut - Ieromonah Ghelasie Gheorghe …in contextul „revirimentului” sacrului în conştiinţa contemporană, Părintele Ghelasie redescoperă omul în întreaga sa statură de fiinţă iconică dialogală şi în dramatismul condiţiei istorice marcate de „uitarea chipului divin”. Volumul „Dialog în Absolut” este o revelatoare incursiune în taina omului, valorificând în chip providenţial filonul tradiţiei creştine în contextul crizei secularismului. După ce a anunţat „moartea lui Dumnezeu” şi „moartea omului”, gândire a desacralizată s-a „blocat” în tendinţa de a fărâmiţa şi subversiona orice demers antropologie integra tor. În fapt însă, Dumnezeu se lasă negat, „răstignit” de omul iconoclast, pentru a învia în conştiinţa „fiului risipitor” în momente cruciale ale existenţei sale. Despre sinuozităţile parcursului spre această înviere la plinătatea grăirii cu Dumnezeu şi împărtăşirii dumnezeieşti ne vorbeşte Părintele Ghelasie în felul său unic… Fragmente din carte: …avva Arsenie, unul din cei mai apropiaţi ucenici ai pustnicului Neofit, a lăsat un Testament ucenicului său: „Fiule, îţi las ca Moştenire Dumnezeiescul Dar al Isihiei, ca Binecuvântare transmisă de la avva Neofit Pustnicul, cel ce s-a învrednicit de Darul Dumnezeiesc al Lucrării celei de Taină a Isihiei. Îţi las ca Moştenire acest Dar ca pe un Talant. Ai grijă să nu-l îngropi, ci să-l dai schimbătorilor ca să-l înmulţeşti şi să câştigi dobândă înzecită, prin care să nu se stingă Văpaia de Taină a Lucrării Isihiei. Ţine Candela Aprinsă a Luminii Isihiei şi nu te îngrijora că pari singur. A proorocit avva Neofit Pustnicul că vor fi cu miile cei ce vor Urma Calea cea de Taină a Isihiei. Grele vor fi schimbările Lumii, dar tot aşa de minunate vor fi şi Renaşterile Spirituale ale multora. Va coborî din Munte şi din Peşteri Lucrarea cea de Taină a Isihiei până în Inima Oraşelor şi mulţi Tineri, aparent neştiutori, se vor Trezi cu tărie la o Viată de Duh asemănătoare celei din vechime. Minunată va fi această Înviere tocmai acolo unde moartea se crede stăpână! Duhul Cel Prea Sfânt îţi va arăta Puterea mai presus de toate. Lucrarea cea de Taină a Isihiei va înflori în pustiul multor Inimi ce vor deveni apoi Ceruri Întrupate. Îţi las Binecuvântarea Isihiei, pe care să o ţii Aprinsă în propria Candelă, ca o Scânteie din care să se Aprindă multe altele. Nu te întreba să desluşeşti cum va fi această minune. Lucrarea cea de Taină a Isihiei va fi Taina Viitorului Lumii noastre. Istoria ce vine va fi cea mai teribilă confruntare dintre Lumină şi întuneric, dintre Duhul Vieţii şi al morţii. Dar Puterea Luminii va fi atât de mare, încât va depăşi toate legile fireşti. Fă-te părtaş la această mare Aprindere Duhovnicească a Lucrării celei de Taină. Îţi las această Binecuvântare şi Darul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu tine şi cu toţi doritorii de Taina Dumnezeiască. Prea Sfântul Duh să te ocrotească, Amin!” CAPITOLUL II Redescoperirea Omului Se vorbeşte de „Redescoperirea Omului”. S-a ajuns la starea în care Omul s-a pierdut pe Sine. Valorile Omului aproape nu se mai văd şi când se face paradă de ele, par nişte falsuri ce nu mai au nici o rezonanţă în noi. Parcă sună fals orice Voce Omenească... Oare nu mai ştim să vorbim Spiritual, sau Auzul nostru s-a pervertit peste măsură?... Aşa se pune problema acută a Redescoperirii Omului”. Unde este Omul nostru cel adevărat, pur şi demn, ca Fiu de creaţie al lui Dumnezeu?... De câteva secole se străduieşte Omul să dea la o parte pe Dumnezeu şi să se autodivinizeze. Un timp s-a crezut că se poate trăi şi fără Dumnezeu... Mulţi şi-au făcut părerea că Omul a inventat pe Dumnezeu... Iată că Omul fără Dumnezeu devine Fiinţa cea mai nefericită, care şi-a pierdut şi propria Identitate de Om. Groaznică psihopatie a depersonalizării Omului! Re-Personalizarea Omului este Redescoperirea Omului. Şi Personalizarea Omului este Dumnezeirea din Om. Trebuie să se înţeleagă Taina Redescoperirii Omului. Doar dacă este Chip al lui Dumnezeu Omul mai rămâne Om, altfel Omul se pierde pe Sine. Renaşterea medievală a fost o încercare de Redescoperire a Omului prin Omul însuşi. Dar s-a dovedit că Chipul de Om nu regenerează tot Chip Omenesc, ci un Chip tot mai denaturat până la pierderea Chipului de Om. Oare de ce? Pentru că Taina Omului este Taina Chipului Dumnezeiesc. Mulţi, încă, nu vor această „Taină”. De ce oare să refuzăm Taina adâncă a Fiinţei Omului?... Dumnezeu este Perfecţiunea absolută, de ce îl urâm?... De vrem sau nu vrem, trebuie să ne Recunoaştem esenţa Fiinţei de Om ce este Chipul lui Dumnezeu. Noi nu Îl inventăm pe Dumnezeu, ci Îl avem chiar în esenţa Fiinţei noastre şi această Înrudire ne leagă de Dumnezeu. Noi, din ură faţă de un Dumnezeu exterior, vrem să ne omorâm propria esenţă Asemănătoare cu Dumnezeu. Dacă suntem Fii de Creaţie ai lui Dumnezeu, cum putem ieşi din Înrudirea cu Dumnezeu?... Dacă ucidem această Înrudire, ne omorâm propria esenţă Fiinţială. Redescoperirea noastră este totodată Redescoperirea lui Dumnezeu. Cele două redescoperiri se potenţează reciproc. Uitarea lui Dumnezeu înseamnă însăşi uitarea Omului. Fără Dumnezeu, omul se dezumanizează, se face un ucigător de Om. Fără Dumnezeu, Îngerii s-au făcut diavoli. Fără Dumnezeu, Omul se face moarte şi suferinţă. Dumnezeu, în esenţă, este Limbaj Dumnezeiesc absolut. Noi, Creaţia, suntem traducerea-transpunerea Chipului de Limbaj Dumnezeiesc în Chip de Limbaj de Creaţie... Şi noi suntem, în esenţă, Limbaj Fiinţial. Chipul de Limbaj este înrudirea noastră cu Dumnezeu. Am uitat să Vorbim cu noi înşine, să vorbim în armonie cu semenii noştri, am uitat să Vorbim cu Dumnezeu. Redescoperirea Omului este redescoperirea Tainei Limbajului Fiinţial al Dialogului Universal. Ca să ne putem redescoperi pe noi înşine trebuie să reînviem mai întâi Dialogul şi Convorbirea cu toată existenţa. Ca să reînvăţăm să Vorbim trebuie să reînvăţăm să Ascultăm. Ascultă cu atenţie tot ce este în jur şi vei rămâne uimit când vei descoperi că totul este Vorbire!... Şi atomii în Materie Vorbesc... Ce uimitoare diversitate de Glasuri!... Unele urâte, altele cu plâns şi suferinţă, altele pline de Viaţă şi putere peste tot răul... Vei redescoperi, dincolo de toate Glasurile, Un Glas Dumnezeiesc în care îţi simţi propria Fiinţă. În aceasta te redescoperi pe tine... În aceasta te trezeşti la propria Conştiinţă... Reînvie tot mai mult acest Glas Fiinţial ca să-ţi reînvii propria Fiinţă! Redescoperi astfel Taina Limbajului Lumii, ce este Chipul nostru esenţial. Numele nostru este Glasul Fiinţei noastre. Memoria este în Glas şi Nume. Aşa, Chipul Omului este în Taina Dialogului în Absolut… CUPRINS: În loc de Prefaţă: Scrisoarea unui Isihast CAPITOLUL I: Testament CAPITOLUL II: Redescoperirea Omului CAPITOLUL III: Isihasm, Chipul Vorbirii de Rai CAPITOLUL IV: Filocalia, Redescoperirea Isihiei CAPITOLUL V: Glasul Transcendental al Isihiei CAPITOLUL VI: Isihasmul, Vorbirea în Gest Sacru CAPITOLUL VII: Dialogul între Taine CAPITOLUL VIII: Asumarea Destinului Hristic CAPITOLUL IX: Căderea din Rai, Căderea din Vorbirea cu Dumnezeu CAPITOLUL X: Ne Naştem cu Menire Hristică CAPITOLUL XI: Destinul Hristic, întâlnirea în Absolut CAPITOLUL XII: Destinul Crucii ca Reîntâlnire în Absolut CAPITOLUL XIII: Destinul învierii Hristice CAPITOLUL XIV: Isihasmul, Cuvântarea din Inimă a Destinului Hristic CAPITOLUL XV: Maica Domnului, Icoana Isihasmului CAPITOLUL XVI: Eva distruge Icoana de Rai CAPITOLUL XVII: Maica Domnului, Reînvierea Icoanei CAPITOLUL XVIII: Icoana este Arhetipul Maicii Domnului CAPITOLUL XIX: Creaţia Arhetipală CAPITOLUL XX: Iubire, Agape, Eros CAPITOLUL XXI: Mistică, Teologie, Metafizică Isihasm, Dialog în Absolut Isihasm, Darul Mântuirii în Inimă Isihasm, Liturghie Cerească în Inimă CAPITOLUL XXII: Credinţa-Primirea, Supra-Eul Sufletului CAPITOLUL XXIII: Sfinţii Părinţi şi Urmaşii CAPITOLUL XXIV: Trăirea Isihastă este Ritualul Transcendental CAPITOLUL XXV: Configuraţia Creaţiei este Ritualul Vorbirii Dumnezeieşti CAPITOLUL XXVI: Trăirea Isihastă este Dialog între două Ritualuri CAPITOLUL XXVII: Ritualul Isihast al Trăirii Iubirii întreite CAPITOLUL XXVII: Isihasmul este Ritualul Rugăciunii Transcendentale Isihasm, întâlnirea în Absolut CAPITOLUL XXIX: Isihasm, Dialog în Icoană CAPITOLUL XXX: Icoana, Chip Fiinţial şi Simbol, fără Amestecare CAPITOLUL XXXI: Planurile Fiinţei-Sufletului şi Energiilor Corpului CAPITOLUL XXXII: Suflet-Psihic, Corp-Raţiune, Integralitatea Suflet şi Corp – ca Psihologie CAPITOLUL XXXIII: Planul Sufletului şi al Corpului CAPITOLUL XXXIV: Isihasmul este Dialog Transcendental, nu Simplu Extaz. Isihasm, Ochiul Logos din Inimă, cu Nesfârşite Mii de Priviri CAPITOLUL XXXV: Fiinţa şi Energiile Sale CAPITOLUL XXXVI: Ce este Fiinţa în Sine şi Fiinţările Sale CAPITOLUL XXXVII: Fiinţa de Creaţie şi Energiile Sale după Căderea din Rai CAPITOLUL XXXVIII: Fiinţa de Creaţie se pierde dacă nu rămâne în Fiinţa Creatoare Isihasm, Rostirea Logosului din Suflet CAPITOLUL XXXIX: Isihasm, întruparea Limbajului Logos CAPITOLUL XL: Ontologia Realităţii CAPITOLUL XLI: Fiinţa în Sine este Limbaj, nu Gândire CAPITOLUL XLII: Câteva „Repere” ale Limbajului Fiinţial faţă de „Limbajul” Gândirii CAPITOLUL XLIII: Mistica Limbajului Isihast Isihasm. Taina Limbajului Fiinţial CAPITOLUL XLIV: Isihasm, Liturghie şi Euharistie-Împărtăşanie CAPITOLUL XL V: Actul Creaţiei şi Gândirea Creaţiei CAPITOLUL XL VI: Liturghia Lăuntrică şi Liturghia Cosmică Isihasm, împărtăşirea din Euharistia Cuvântului Fiinţial CAPITOLUL XL VII: Isihasm, Duh de Suflet şi de Inimă CAPITOLUL XL VIII: Providenţa Hristică şi Pneumatică CAPITOLUL XLIX: Isihasm, Filocalia în Trăire Integrală Isihasm, Întreitul Acatist al Inimii Language in Mathematics, Science and Artificial Intelligence vs. Language in Theology Introduction Language in Mathematics Language and Thinking – a Theological Approach Theological and Scientifical Language

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0210 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.