Cuvinte folositoare ale sfintilor batrani cei fara de nume

Cuvinte folositoare ale sfintilor batrani cei fara de nume
Preț: 21,00 lei
Disponibilitate: în stoc furnizor - in stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 320

DESCRIERE

Cuvinte folositoare ale sfintilor batrani cei fara de nume - Editura Doxologia …este o antologie de istorisiri, evocări, cuvinte de duh, sfaturi duhovniceşti, întrebări şi răspunsuri, apoftegme şi minuni patristice din viaţa Bisericii. Lucrarea vorbeşte despre virtuţile omeneşti care înalţă pe oameni la Dumnezeu, despre războiul necontenit al omului cu duhurile răutăţii şi despre prezenţa lucrătoare şi iubitoare a lui Dumnezeu în viaţa trăitorilor de Duh Sfânt din istoria Bisericii timpurii, cu deosebire Părinţii egipteni. Citind această carte, intrăm în atmosfera de har a veacurilor sfinte, în care iubirea de Dumnezeu şi părăsirea acestei lumi erau începuturile unui drum minunat în raiul interior, acolo unde Dumnezeu-Cuvântul vorbeşte cu oamenii şi le dăruieşte Trupul Său euharistic în Sfânta Liturghie. E o lume a însingurării sfinte şi a vorbirii cu lumea întreagă prin rugăciune, a smereniei şi slavei răstignite a pustiei, o lume de virtuţi şi de cădere, de întoarcere la esenţe, dar mai ales o lume a căutării sincere, a uceniciei în har şi a simţirii lui Dumnezeu. Fragmente din carte: Fiilor, trebuie ca noi mai mult cu cuvintele cele dumnezeieşti să ne hrănim şi cu învăţăturile sfinţilor părinţi să prăznuim, nu numai pântecele sa-1 hrănim şi să-1 săturăm şi de suflet să nu purtăm grijă, ci duhovniceşte să prăznuim veselindu-ne. ………………… Pentru fără de grijă şi liniştea cu tăcere 1)Zis-a un bătrân oarecare: Dator este călugărul să-şi cumpere fără-de-grija, măcar ca se va şi lipsi de alte trebuinţe trupeşti. 2)Spunea un bătrân oarecare despre trei fraţi silitori, care s-au sfătuit împreună să-şi aleagă fiecare dintr-înşii câte faptă bună, pe care păzind-o să se mântuiască prin ea. Deci cel dintâi şi-a ales să fie împăciuitor, adică să se silească să-i împace pe cei ce ii va vedea ca sunt învrăjbiţi, după cuvîntul Domnului ce este scris: fericiţi sunt făcătorii de pace. Cel de al doilea şi-a ales să cerceteze bolnavii şi să le slujească lor. Iar cel de-al treilea a ales fără-de-grija, adică viaţa liniştita şi acesta a mers şi s-a sălăşluit în pustie. Deci cel dintâi, care îşi alese să fie împăciuitor celor învrăjbiţi, văzând că nu poate să-i împace pe toţi şi supărându-se de multa lor gâlceava, s-a lăsat de acea slujbă şi sculându-se a mers la fratele său care îşi alesese să slujească bolnavilor. Şi mergând la dânsul, 1-a găsit pe el scârbit, ca s-a săturat a mai sluji bolnavilor, văzând că nu poate nici într-un chip să le facă tuturor pe voie. Şi s-au sfătuit amândoi, să meargă la fratele lor cel din pustie, care şi-a ales fără-de-grija. Şi aşa, sculându-se, au plecat şi au mers la dânsul şi i-au spus amândoi întâmplările şi supărările lor. Şi l-au rugat să le spună lor şi el, ce a isprăvit cu fără-de-grija lui în acea pustie? Iar el tăcând puţin şi sculându-se, a mers la baltă şi luând apă cu un vas, a turnat şi a umplut un pahar cu apă şi 1-a adus la dânşii şi le-a zis lor: Căutaţi, fraţilor, şi vedeţi bine cum este această apă. Şi era apa tulbure, pentru că atunci o luase din baltă. Zis-au lui fraţii: - Vedem, frate, că este tulbure. Şi punând-o să stea puţin, s-a aşezat şi s-a limpezit apa precum cristalul. Atunci luând-o aşa limpede, iarăşi le arătat-o lor, zicând: - Căutaţi acum, fraţilor şi vedeţi apa aceea care era tulbure, cum s-a limpezit. Iar ei, căutând, se minunau, că îşi vedeau într-însa, în oglindă, feţele lor. Apoi le-a zis: - Vedeţi, fraţilor, şi înţelegând să cunoaşteţi, că precum aţi văzut apa aceasta cum era întâi tulbure şi întunecata iar acum o vedeţi limpede şi luminată, aşa este şi acel ce traieşte în lume cu oamenii: de tulburarea gâlcevilor lumeşti este tulburat şi întunecat şi nu îşi vede păcatele şi răutăţile sale. Iar dacă se deosebeşte pe sine şi iese din gâlceava, atunci i se limpezeşte inima şi mintea şi toate simţirile lui. Astfel, îşi vede şi îşi cunoaşte păcatele şi răutătile sale… ……………….. Precum pe drumul cel bătut nu poate creşte nici un fel de pajişte, măcar şi sămânţă de ai semăna, pentru că este locul pururea călcat, aşa şi faptele bune nu pot creşte la loc călcat de gâlcevile lumeşti. Dar de te vei deosebi pe tine de gâlcevile lumeşti, atunci vei vedea adăugându-se şi crescându-ţi bunătătile tale. ……………………… Precum umbra noastră pururea o avem cu noi, ori încotro mergem, aşa ni se cade nouă să avem umilinţa şi plângerea pururea cu noi, ori încotro vom merge şi ori unde vom fi… CUPRINS: Cuvânt înainte, arhimandrit Arsenie Papacioc Pentru fără de grijă şi liniştea cu tăcere Pentru umilinţă Pentru grijă şi plângere Pentru smerenie şi umilinţă Pentru post şi înfrânare, nu numai de bucate, ci şi de alte patimi vătămătoare de suflet Pentru multe feluri de patimi şi războaie ale desfrâ- nării, ce se ridică asupra robilor lui Dumnezeu Pentru multe feluri de năluciri şi înşelăciuni diavoleşti, cu care amăgeşte şi înşală vrăjmaşul pe mulţi, vrând ca să-i smintească din calea mântuirii, să-i depărteze de Dumnezeu şi să le fie în zadar osteneala lor Pentru gândurile cele de hulă care vin în inima omului, hulitoare spre Dumnezeu, spre Preacurata Fecioara Maica lui Hristos Dumnezeu, spre sfinţii lui Dumnezeu şi spre Sfintele Taine Cum trebuie ca rugăciunea să fie ajutată de faptă şi care sunt faptele care fac ca rugăciunea să fie neprimită Cuvinte de învăţătură ale prea cuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu părinţi, pentru smerenie Pentru răbdare Pentru dragoste Pentru cei săraci de bună voia lor, care de bunăvoie lasa şi părăsesc bunătăţile şi bogăţiile lumii acesteia şi primesc sărăcia pentru împărăţia cerului Pentru că nu se cade a-şi arăta cineva viaţa şi faptele sale cele bune înaintea oamenilor pentru laudă, ca să-1 laude şi să-1 fericească pe el oamenii Pentru lepădarea de lume şi cum că cel ce se leapădă Pentru ca să ne păzim, să nu judecăm niciodată Pentru primirea de străini Pentru milostenie şi pentru neaverea la care s-a făgăduit monahul Pentru îndelunga răbdare şi nepomenirea de rău Pentru pocăinţă. Pentru lepadarea de lume de lume si cum cel ce se leapada de lume trebuie să se înstrăineze, şi care este înstrăinarea cea adevărată Cum că nu se cuvine ca cineva să se mute lesne, căci părinţii nici din chilie nu se strămutau cu înlesnire Pentru rugăciune Pentru aceasta, că totdeauna se cade să fim cu luare aminte Cum trebuie să prăznuiască iubitorii de Dumnezeu şi care este ospătarea părinţilor la praznice Pentru socotinţă Pentru răbdarea în boli Cum că darul lui Dumnezeu la cei desăvârşiţi se face toate: şi hrană şi băutura şi haină Adaus (de la Paladie) Cum că la sfârşitul vieţii, mai tare năpădesc dracii asupra omului, pentru care trebuie foarte a lua aminte

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0230 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.