Cuvinte despre nevointa

Cuvinte despre nevointa
Preț: 22,00 lei
Disponibilitate: în stoc furnizor - in stoc
Anul publicării: 2014
Pagini: 544

DESCRIERE

Cuvinte despre nevointa - Sf. Isaac Sirul …de vei cere vreun lucru de la Dumnezeu, si el multa vreme nu te va asculta, nu fi mahnit. Caci nu esti tu mai intelept decat Dumnezeu. Iar aceasta ti se va intampla tie sau fiinca nu esti vrednic sa dobandesti cele cerute, sau ca sunt caile inimii tale altfel decat iti este cererea, sau ca inca nu esti in masura de a primi darul pe care-l ceri. Fiinca nu se cuvine sa ne ridicam, inainte de vremea potrivita, la masuri prea mari, ca nu cumva darul lui Dumnezeu, pe care l-am primit prea curand, sa se zadarniceasca. Caci orice lucru primit prea usor degraba piere. Si orice lucru pe care il aflam cu multa zdrobire de inima, pe acela il si pazim cu strasnicie. …………………….. …tu, aşadar, taci şi stai liniştit. Pentru că Cel limbut niciodată nu se îndreaptă, nici cel vorbăreţ oricât de frumos ar vorbi. Ci tu, în loc de cuvântări lungi, foloseşte-te de puţina cuvântare, pe care o însoţeşte înţelepciunea cea ascunsă, precum vorbăria este însoţită de prostie şi de lipsa de învăţătură. Căci este cu neputinţă să fugă de păcat unul care vorbeşte mereu, fiindcă se încumetă să afirme că sunt realităţi nu numai cele pe care le-a văzut şi auzit, ci şi cele pe care nu le-a văzut, nici le-a auzit. Şi, cum să nu-i fie tăcerea de folos celui care din cauza limbii alunecă cu rea voinţă şi cu nebăgare de seamă, căzând în minciună câteodată, şi alteori spre vorbire de rău se înclină, şi spre ocară, şi spre păcat, şi spre cuvântul aproapelui, şi spre învinuire, şi spre pâră, şi spre batjocură şi spre hulă adeseori? Nimic bun nu se naşte din toate astea, ci numai duşmănii şi discuţii împotriva altora, cuvinte întortocheate şi răutăţi ascunse, păcate mai rele şi mai mari decât ocările, şi ura cea neîmpăcată, ţinerea de minte a răului cea desăvârşită şi de nevindecat, poate şi cu totul nevindecată la unii, care au o răutate necontenită în inimă. Caci orice bârfitor, care nu-şi păzeşte limba, păcătuieşte şi vorbeşte de rău, momeşte şi măguleşte în multe feluri şi cu vicleşug, şi cu măiestrie se schimbă de mii de ori pe ceas şi se preface. Iubeşte pe cel fericit pentru fericirea lui lumească, şi nu încetează să iscodească şi să cerceteze cele din viaţa acestuia, şi să le iscodească mult cu limba lui iscoditoare, ca să aibă materie în vremea drăceştilor lui flecăreli. Cel ce nu poate să stea liniştit nu poate nici să se căiască şi nu ştie ce este pocăinţa, căci ea este ascultătoare de Cel care a zis: „Opriţi-vă şi cunoaşteţi" (Psalmul 45, 10). Şi nu cunoaşte nici aşezarea cu pace a inimii şi nici darurile care se nasc din curăţia inimii. De va sta cineva în linişte, va înţelege. Cu siguranţă, îngereasca viaţă este cea liniştită şi lină. Mai mult, ea este într-adevăr o imitare a chipului dumnezeiesc. Căci numai prin gesturi liniştite sunt îndrumate oştirile dumnezeieşti cele de sus. Omul cel liniştit, chiar dacă ar sta într-un loc întunecos, lumina cea dumnezeiască ar lumina pururea în jurul lui. El ar sta ca o cetate în vârf de munte, oricât ar căuta să rămână ascuns celor ce-1 văd, şi viaţa lui străluceşte oamenilor. Acesta este cel care şi-a agonisit sieşi pe Cel ce-1 străluceşte cu negrăită lumină, ca unul care cu linişte păzeşte toate dumnezeieştile porunci, spre slava Celui care a dat poruncile şi din cauza Căruia el a tăcut şi stă liniştit. Netulburarea nu e una din poruncile Domnului, ci e cuprinsul şi rezultatul lor, căci ea le cuprinde pe toate celelalte, cu marea putere a smereniei celei adevărate, prin care ne asemănăm cu Hristos… CUPRINS: CUVÂNT ÎNAINTE Cuvinte despre nevoinţa 1.Despre lepădarea de sine şi rânduiala monahicească 2.Despre lepădarea de lume şi infrânarea de la vorbirea cu oamenii 3. Despre îndepărtarea de lume 4. Despre pofta lumii 5. Despre depărtarea de lume şi toate cele ce ne tulbura mintea 6. Despre folosul pe care-1 avem când fugim din lume 7. Despre rânduiala începătorilor 8. Despre rânduirea cu de-amănuntul a judecăţii 9. Despre demnitatea şi bunătatea rânduielii şi vieţii monahiceşti 10. Despre cum să păzim desăvârşirea vieţii monahale şi să preamărim pe Dumnezeu 11. Nu se cuvine ca robul lui Dumnezeu să înceteze căutarea 12. Despre felul în care se cuvine să stea în netulburare omul cu dreapta socoteală 13. Celor ce se liniştesc le este de folos să fie lipsiţi de griji 14. Despre schimbarea care se întâmplă celor ce călătoresc în calea liniştirii 15. Despre cei ce se liniştesc 16. Despre felurile virtuţilor 17. Tâlcuirea feluritelor virtuţi 18. Care este măsura cunoştinţei şi care sunt măsurile credinţei 19. Despre credinţă şi smerenie 20. Despre cinstea de care se învredniceşte smerenia 21. Cum se foloseşte omul 22. Despre felurile nădejdii 23. Despre dragostea de Dumnezeu, lepădare şi odihna pe care o aflăm în Dumnezeu 24. Despre semnele şi faptele dragostei de Dumnezeu 25. Despre cele ce le răbdăm pentru dragostea de Dumnezeu 26. Despre postul neîncetat şi atenţie 27. Despre pornirea trupească 28. Despre privegherea de noapte 29. Despre căile care ne apropie de Dumnezeu 30. Despre mulţumirea pe care trebuie I s-o aducem lui Dumnezeu 31. Despre felurile gândirii în linişte 32. Despre rugaciunea curata 33. Despre felul rugaciunii 34. Despre metanii şi alte cuvinte 35. Despre cauzele pentru care oamenii sufleteşti se uită la lucrurile duhovniceşti 36. Nu trebuie să dorim sau să cerem să avem semne văzute 37. Despre cei ce vieţuiesc lângă Dumnezeu 38. Oricine poate înţelege la ce măsură a ajuns 39. Despre mişcarea îngerească şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu 40. Despre a doua lucrare care se face în om 41. Despre păcatele cu voie, cele fară de voie şi cele care se fac din întâmplare 42. Despre puterea şi lucrarea răutăţii păcatului 43. Despre păzirea şi ferirea de cei leneşi şi trândavi 44. Despre simţuri şi ispite 45. Despre milostivirea Stăpânului 46. Despre chipul diferitelor ispite 47. Despre faptul că trupul, temându-se de ispite, se face prieten al păcatului 48. Despre cauzele pentru care Dumnezeu îngăduie ispite celor ce-L iubesc pe El 49. Despre adevărata cunoştinţă şi ispite 50. Despre aceleaşi învăţături şi rugăciune 51. Despre luptele diavolului 52. Despre al doilea fel de război al diavolului 53. Despre al treilea fel de luptă al vrăjmaşului 54. Despre al patrulea chip de împotrivire din războiul vrăjmaşului 55. Despre patimi 56. Pentru folos a lăsat Dumnezeu să fie sufletul primitor de patimi 57. Despre schimbările care se fac în suflet 58. Despre păgubirea sufletului din râvna cea nebună 59. Despre multele schimbări care se petrec în minte şi se lămuresc prin rugăciune 60. Despre gândurile rele, care vin fară să vrem 61. Despre privegherea cea ascunsă 62. Despre cele trei feluri de cunoaştere 63. Despre prima treaptă a cunoaşterii 64. Despre a doua treaptă a cunoaşterii 65. Despre a treia treaptă a cunoaşterii 66. Despre alte moduri şi concepţii în ce priveşte descoperirea cunoaşterii 67. Despre condiţia sufletului care caută contemplaţia cea adâncă 68. Despre paza inimii şi contemplaţia mai subtilă 69. Despre feluritele păreri şi care este folosul acestora 70. Despre cuvintele din Sfânta Scriptura care îndeamnă spre pocăinţă 71. Despre mijloacele prin care îşi poate schimba omul inima cea ascunsă şi viaţa exterioară 72. Despre idei folositoare 73. Sfaturi pline de folos 74. Despre asemănarea şi pilda privitoare la Duminică şi Sâmbătă 75. Povestiri şi cuvinte ale sfinţilor şi despre viaţa lor cea minunată. Despre bătrânul cel de demult 76. Despre un alt bătrân 77. Despre întrebarea unui bătrân 78. Despre mustrarea unui frate 79. Pomenirea zilnică pentru cine stă în chilie şi vrea să ia aminte numai la sine 80. Despre deosebitele virtuţi şi sfârşitul oricărei alergări 81. Despre intrarea fară osteneala a sufletului în înţelepciunea lui Dumnezeu 82. Despre suflet, patimi şi curăţia minţii 83. Despre vederea fiinţelor imateriale 84. Despre felurite probleme 85. Despre diferite probleme EPISTOLE Epistola I Epistola a Il-a Epistola a IlI-a Epistola a IV-a

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0293 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.